خودباوری و عزت نفس

البته مطالب دیگری نیز در کتابها و صحیفههای آسمانی گذشته ذکر شده است که موارد فوق خلاصهای از آنها است و دیگر مطالب همانهایی است که قرآن نیز آنها را ذکر کرده و یا تائید نموده است. ممکن است از عشق خانواده ، همسر و فرزندان خود برخوردار باشیم و در عین حال ، خود را دوست نداشته باشیم و به خود عشق نورزیم. هر فردی در یک نقطه مشخصی از زندگی خود ممکن است حس طرد شدن را از خانواده، دوست یا محیط کاری خود تجربه کند. برخی از این تجارب منفی مانند بزرگ شدن در یک محیط بدون حامی، جدایی از دوستان یا خانواده و ترس از شکست است که هر شخصی تحمل کنار آمدن با آنها را ندارد. از لحاظ کیفیت و استاندارد محصولاتی که شرکت شهاب و سایر شرکتها ارائه میکنند نزدیک به هم هستند اما شرکت های بزرگ برای محصولات خود تبلیغات گسترده انجام می دهند. حال اگر شرایطی پیش آمد که برای ما پیروزی به دنبال نداشت، باید شکست را پذیرفت، نقاط ضعف را شناسایی کرد، سعی در برطرف کردن آنها داشت و با قدرت جلو رفت چرا که موفقیتهای بزرگ از پس شکستهای متعدد به وجود آمدهاند. یادتان باشد در طول مسیرتان هم میتوانید اصلاحاتی را انجام دهید.

با این گوناگونی ای که تحت عنوان «هندو» وجود دارد، شخص مردد می شود که چه چیزی آنها را در وهله نخست “هندو” می کند؟ در سایه توکل و ایمان عمیق مذهبی، انسان احساس میکند که دیگر تنها نیست، بلکه همیشه خدا را در کنار خود میبیند، براین اساس امام علی(ع) درباره مؤمن میفرماید: «روح شخص با ایمان از سنگ خارا شکستناپذیرتر است». خودباوری، اعتماد به نفس یا عزت نفس از اصلیترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است، نیاز انسان به اعتماد به نفس در راستای رسیدن به اهداف خود در زندگی امری انکارناپذیر است، در تعریفی دیگر اعتماد به نفس بهمعنای ایمان به تواناییهای ذاتی و استعدادهای درونی فرد بر مبنای توکل بر خداوند تعبیر شده است.

بسیاری از ما شکست را پایان زندگی میدانیم؛ اما باید بدانیم که شکست در یک مسیر جدید به معنای این نیست که ما هیچ توانایی و قابلیتی نداریم و دیگر هیچگاه موفق نخواهیم شد؛ بلکه به این معناست که ما باید اشتباهات خود را پیدا کنیم و مجددا از نو شروع کنیم. بسیاری از افراد زمانی که در مسیری به موفقیت دست پیدا نمیکنند؛ دچار ناامیدی و افسردگی میشوند و در کمال ناباوری خود و تواناییهایشان را نادیده میگیرند، این دسته از افراد نباید هرگز امید خود را از دست دهند و همواره باید توانمندیهای خود را پرورش دهند تا مسیری که از دید آنها پنهان مانده را پیدا کنند. آنها تماموقتشان را درگیر فکر کردن به خودشان، فرزندانشان، حیوانات خانگیشان، شغلشان و مسابقات ورزشی پیش رو و نگرانی در مورد اینکه مردم چه فکری در موردشان میکنند هستند. وقتی به کسی ابزار علاقه میکنید و او شما را رد میکند و بااینکه فکر میکردید قرار ملاقات اولتان بهخوبی پیش رفته است، قرار دوم کنسل شده است، از بین رفتن اعتمادتان به خودتان میتواند از پیامدهای مورد انتظار باشد. اعتماد به نفس اجتماعی میتواند با تمرین در محیطهای اجتماعی ایجاد شود.

و گمان می رود که «یقین » را سومین معنی اعتقاد دانسته اند. اینها را آورده است تا آبروی موسی را ببرند ، ولی اینها خودشان به حضرت موسی ایمان آوردهاند . شاید تصور کنید که تمامی افراد موفق خود را باور داشته اند که در زندگی به اهداف مهمی دست پیدا کرده اند، ولی در همه موارد این تصور صحیح نیست. وقتی خبرنگار ازش میپرسه که: چی شد که موفق شدی؟ خودباوری معمولاً به عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه گروهی، خود را کلیسا بنامد اما به این اعتقادنامه ایمان نداشته باشد، به عنوان بدعت heresy شناخته میشود.

اگر شما هم مانند اکثر مردم باشید، ذهنتان بیدرنگ به سمت فعالیتهای هنری مانند مجسمهسازی، طراحی یا موسیقی متمایل میشود. به عبارت دیگر اگر بخواهید خلاق تر باشید، فقط کافیست طبیعی تر باشید. فرض کنید فرزندی در خانوادهای تربیت شود که دارای عدم خودباوری باشد، این کودک از همان ابتدا پدر و مادری را میبیند که در برابر مشکلات و دیگر مسائل ضعیف هستند و در نهایت کودک اینها را میآموزد. خواه برای تاییدیه برای انجام کاری باشد، خواه برای شرکت در یک آزمون آشپزی باشد. یک میان وعدهی خوشمزه یا شام موردعلاقهتان را بخورید، زمانی را صرف سرگرمی موردعلاقهتان کنید یا چیزی که مدتها موردنیازتان بوده را بخرید. هرچقدر که توانایی های خود را تقویت کنید باید در راستای آن نقاط ضعف خود را بشناسید و آن ها را خنثی کرده و یا تبدیل به نقاط قوت کنید. در این مقاله تمام تلاشم را کردم که 10 مورد از مهم ترین و کاربردی ترین عوامل برای افزایش خودباوری را برای شما بیان کنم. چگونه میتوانم اعتماد به نفسم را تقویت کنم؟ چرا من نمیتونم از حق خودم دفاع کنم؟ اگر خوب دقت کنی، میبینی تو همون صف، اکثر آدما مثل خودمون هستن و کسی اعتراضی نمیکنه و از حقش دفاع نمیکنه.

همه این حرفا و اتفاق های مشابه، بخاطر عدم خودباوری و کم بودن عزت نفس هست. عقبنشینی میتواند برای هرکسی که از فرصتها استفاده میکند، اتفاق بیفتد. رفتار هر فرد پس از مواجهه با این اتفاق بسته به میزان خودباوریش میتواند بسیار متفاوت باشد. براساس تحقیقات روانشناسی پوشیدن لباسهای زیبا و استفاده از عطرهای خوشبو تاثیر زیادی در افزایش سطح انرژی افراد دارد و در نهایت باعث ایجاد حسهای مثبت در وجود اشخاص میشود که در دگرگونی سطح خودباوری بسیار تاثیرگذار است. از نقاط قوت کتاب میتوان به تجربه محور بودن آن، وجود مطالعات موردی متعدد، اشاره به تجارب و آموزههای بزرگان مختلف موفق در زمینه خلاقیت و ارائه نقلقولهایی از آنان، زبان ساده و به راحتی قابل درک کتاب که باعث برقراری ارتباط هر چه بهتر با مفاهیم مطرحشده در آن میشود و در نهایت ارائه یک سری چالشها و تمرینات عملی در انتهای کتاب اشاره کرد. خواندن این کتاب به شما امکان میدهد از ظرفیت خلاقانهای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید. این باورها، واقعیت زندگی ما را میسازند و باعث میشوند تا جهت و مسیر خودمان را پیدا کنیم. در واقع این دیدگاه ما آدمها است که باعث پیشرفت ما، ثابت قدم ماندن و یا حتی پس رفت ما میشود و حتی در مواقعی مانند مثال بالا که ذکر شد، با عدم خودباوری در چاه ماندگار شده و منتظر میشوید تا کسی پیدا شود و به شما کمک کند.

وقتی شخصی از شما انتقاد میکند، شک کردن به خود بهراحتی میتواند از پیامدهای آن باشد. وقتی چنین اتفاقی افتاد، به خودتان یادآور شوید که مردم آنقدرهایی که فکر میکنید اهمیت نمیدهند که شما چهکار میکنید و چهکار نمیکنید. چنین نقطهنظری میتواند شما را در این تلهی فکری بی اندازد که در ادامه هیچ نقطهای برای اقدام کردن نیست. به این معنی که سرمایهدار دستمزد لازم برای زنده ماندن (به عنوان مثال پنج دلار در روز که برای تهیه غذا، سرپناه و حفظ سلامت کارگر در اندازههای حداقلی لازم است و او به کمک آن میتواند روز بعد باز هم کار کند) به کارگر پرداخت میکند اما در ازای این حقوق، ساعات زیادی (تا 12 ساعت در روز یا بیشتر) از آنها کار میکشد. اینگونه ایمانها و دلبستگیها به نوبهی خود مولود برخی جهانبینیها و جهان شناسیهاست که یا از طرف پیامبران الهی به بشر عرضه شدهاست و یا برخی فلاسفه خواستهاند نوعی تفکر عرضه کنند که ایمانزا و آرمانخیز بوده باشد». لذاست که نمیتوان آنچنان که برخی گمان میکنند از دستورات دین برخی را قبول نموده به برخی دیگر باور نداشت.

افرادی که در خودباوری به شکلی افراطی عمل می کنند از نظر اطرافیان خودستا، خودبین و در اصطلاح نارسیستیک قلمداد سایت ebavar می شوند. اگر شما از جمله افرادی هستید که خودتان را باور ندارید؛ پس انتظار نداشته باشید که اطرافیانتان شما را باور داشته باشند و در شرایط خاص روی شما حساب باز کنند. افرادی که همیشه خودشان را دست پایین تصور میکنند، فکر میکنند از دیگران در همه موارد عقب هستند و به قول معروف همیشه خود زنی میکنند، هیچ وقت نمیتوانند خودباوری بالایی داشته باشند. تا به حال پیش آمده است که بخواهید به ضرورت خود باوری در زندگی فکر کنید؟

تصویر ذهنی هر فرد از خودش، بسیار نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. زمانی که کمبود خودباوری بر شما غلبه کرده، ابتدا قهرمان دلخواه خود را در ذهن خود تجسم کنید و برای خود به تصویر بکشید که او چگونه در شرایط سخت و دشوار قهرمانانه میجنگید و هرگز احساس ناامیدی و ناتوانی نمیکرد. بعد از گذشت چند لحظه خود را جای او بگذارید و خود را یک قهرمان تجسم کنید. 1. دلسوزی برای خود را امتحان کنید. یاد بگیرید که مشوق خودتان باشید و در شروع هر کاری با صدای بلند به خودتان یادآوری کنید که از پس انجام دادنش برخواهید آمد. حتی شگفتزده میشوند که بسیار بیشتر از چیزی که میپنداشتند خلاقاند.موفقیتهای اولیه نگرش آنها را نسبت به خود عوض میکند و به فعالیت بیشتر مشتاقشان میکند. بسیار بد است که این برچسب بر شخصیت شما الصاق شود چون افراد دیگر در ایجاد ارتباط به شما یا محافظه کار می شوند یا هر ارتباطی را قطع خواهند کرد. ۶-خود را برای رویارویی با رفتار یا موقعیت ناخوشایند آماده کنید! هر فرد دارای استعداد و تواناییهای خاصی است که اگر آنها را به درستی شناسایی کند و از آنها در مسیری صحیح بهرهبرداری کند به تمامی اهداف و آرزوهای خود دست پیدا میکند.

اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به سیستم پاداش، انگیزش و حافظه را در مغز مختل میکند و اختلال در این سیستم مغز باعث بروز عوارض بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، روحی و روانی میشود. رمز فهمیدن خود ایده آل در این است که بفهمیم چه چیزی باعث مخفی ماندن این بخش های شخصیتیمان شده است. اولین قدم برای دستیابی به خودباوری، دور ریختن افکار محدودکنندهای است که فقط ما را از هدف اصلی خود دور میکند. اولین قدم در خودباوری، دستیابی به این حقیقت و باور است که تمامی انسانها به واسطه خلقت خود نسبت به سایر موجودات دارای یکسری ویژگیهای خاص هستند. در کتابهای مختلف، دلایل گوناگونی برای اثبات معاد اقامه شده است؛ به این نکته نیز باید توجه داشت که بر اساس دلایل عقلی اقامه شده، انسان فقط میتواند اصل معاد را اثبات کند و آن را درک کند، اما کیفیت و چگونگی آن، فقط از طریق وحی قابل بیان است؛ همانطور که گفته شد، نسبت ما به آخرت مانند نسبت دنیای جنین به محیط بیرون است که جنین هیچ شناختی نسبت به آن ندارد؛ اما فرق ما با جنین این است که ما فکر میکنیم و میفهمیم و براساس دلایل عقلی میتوانیم اصل ضرورت معاد را اثبات و درک کنیم.

اگر لباس و وسایلی انتخاب کنید که مناسب شما باشند، مطابق با شغل و سبک زندگیتان باشند و باعث شوند احساس خوبی داشته باشد، ناخودآگاه اعتماد بهنفستان افزایش مییابد. کمبود اعتماد به نفس کودک باعث میشود بعدا در دوران نوجوانی توانایی ارتباط با همسالان خود را نداشته باشد و یک شخص گوشهگیر و منزوی شود. اعتیاد رفتاری ، الگوهای رفتاری هستند که چرخه ای مشابه اعتیاد به مواد مخدر دارند، اول اینکه شخص (معتاد رفتاری) از انجام یک رفتار احساس لذت میکند و از آن رفتار به عنوان روشی برای بهبود تجارب زندگی ، تحمل استرس و اضطراب استفاده میکند. من به شخصه از خواندن این کتاب بسیار لذت بردم، به همین دلیل آن را برای معرفی در سایت برگزیدم.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از نظر اطرافیانتان درباره شخصیت خود آگاه شوید؛ اما حواستان باشد که باید ویژگی انتقادپذیری را در خودتان تقویت کنید. هر چه بیشتر این تمرین را انجام دهید بیشتر شبیه تصویر ذهنی خود میشوید. هر چه بهتر خودمان را بشناسیم و به خود اعتماد کنیم؛ تصویر ذهنی مناسبتری از خود داریم و نقاط قوت خود را به خوبی میشناسیم. از این بابت خدمات سم زدایی بدن و خدمات مشاوره و روانشناسی را درکنار هم ارائه میدهد. هر ماده مخدری، اثرات خاص خود را در بدن فرد مصرف کننده میگذارد، اما چیزی که در همه مواد اعتیاد آور مشترک است، شروع و ایجاد وابستگی روانی است، البته بعضی از این مخدرها به غیر از وابستگی روانی، وابستگی جسمانی را نیز برای شخص مصرف کننده در پی خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار