دلایل تیرگی روابط ریاض-واشنگتن چیست؟

شیخ فضلالله نوری که پیشقدمترین عالم برای برقراری مشروطه بود، به اتّهام ضدّیّت با مشروطه به دار کشیده شد! شاید اگه فراری مثل مرسدس دوران هیبرید خیالش از قهرمانی سازندگان راحت بود، تمام هم و غمش رو میذاشت که قهرمانی رانندگان رو هم بدست بیاره. شما از قضیّهی تنباکو شروع کنید، قضیّهی تنباکو که یک حرکت عظیم مردمی در کشور بود، عنصر دینی داشت؛ مرجع تقلید حکم کرد، مردم بر طبق حکم او بهخاطر ایمان دینی عمل کردند و یک خیانت بزرگ را که برای سالهای متمادی پدر این ملّت را درمیآورد، از سر این ملّت دور کردند؛ این یکی. زیرا نظریات برای عموم تا تبدیل به ساختارها و نظامهای اجتماعی نشود و از این طریق سلیقه را ایجاد نکند، در زندگی عینیت نمییابد. درصورت لزوم به تغییر یا حذف این صفحه، طبق «قوانین و مقررات پلتفرم لیلیت»، درخواست خود را از طریق بخش «تماس با ما» اعلام نمائید، تا در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. این سه وجه برهما از طریق تجسمهایی از هر کدام نیز شناخته می شود. این عقیده اختصاص به شیعه ندارد و همة فرقه های اسلامی، در آن مشترک هستند، ریشة آن نیز در قرآن و احادیث است و چنین نیست که توسط عده ای خاص، جعل و منتشر شده باشد.

غلام زاده: همانطور که می دانید در صنعت تولید لوازم صوتی و تصویری و به خصوص تلویزیون؛ یک قطعه منحصر به فردی وجود دارد که در دنیا تکنولوژی ساخت این قطعه را تنها شش کشور در اختیار دارند.بر همین اساس ساخت این قطعه نیازمند بهره مندی از تکنولوژی های به روز دنیا است. به طور کلی سحرخیز به کسانی گفته می شود که می توانند به راحتی از خواب خود گذشته و صبح ها زودتر از دیگران فعالیت های روزانه خود را آغاز کنند. ممکن است بطور موقت باعث شوند از خود احساس بهتری داشته باشیم ، یا در موقعیت هایی احساس راحتی بیشتری کنیم ؛ اما راحتی خیال ، خودباوری نیست. اگر بتوانید در خود اطمینانی مطلق که از ایمانی قوی ناشی می شود، به وجود آورید؛ در آن صورت قادر به انجام هر کاری خواهید بود. واژهی ایمان گاهی بهعنوان یک فعل بهکار میره، یعنی وقتی که من به ایمانی که به هر چیزی دارم، اشاره میکنم یا میگم من ایمان دارم، این ایمان چیزی یا کاری هست که من انجام میدم و در اون شرکت فعّالانه دارم، ولی گاهی هم بهعنوان اسم بهکار میره که اینجا دیگه به محتوای مسیحیّت اشاره میکنه.

ما ایمان داریم به تمامی کتاب مقدس که در متون اصلی آن، عاری از هر گونه اشتباه، دست نخورده و تماماً الهام خدا است. در قرآن برای مقام رضا آثار و برکاتی در زندگی مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی بیان شده که باید در جای خود از آن بحث کرد و در اینجا به همین میزان بسنده میشود.به هر حال، اگر بخواهیم بدانیم اهل ایمان هستیم و یا در چه مرتبهای از ایمان قرار داریم باید به نشانهها و ارکان ایمان نظر کنیم و خود را براساس این معیار و ملاک بسنجیم تا معلوم شود چه اندازه اهل ایمان هستیم یا اصولا از ایمان طرفی نبستهایم و تنها اهل اسلام زبانی هستیم و هنوز ایمان در دلهای ما راه نیافته و خانه نکرده است. و از آنجا که پدیدهها در وجود و تحقق، مستند به خداوند متعال هستند، اگر خداوند، تحقق پدیده را اراده کند و علل و شرایط آن تمام شود و راهی برای پدیده باقی نماند مگر موجود شدن به تعیین الهی و از دایره تردید و ابهام خارج شود، این اراده، قضای الهی نامیده میشود.

من خیلی وقت پیش دلم میخواست یه پسر داشته باشم و دخترم دلش میخواست برادری داشته باشه، اما تلاش من و همسرم نتیجه نمیداد، با دلی شکسته و چشم گریان ، قرآن رو باز کردم و از خدا خواستم بهم چیزی بگه که آروم شم، این آیه اومد که خدا در سن بالا به زکریا پسری داد، زکریا پرسید همسر من نازاست ، خدا فرمود خدا بر هر کاری تواناست، وقتی دیگه قید بچه دار شدنو زده بودم، فهمیدم باردارم، و وقتی جواب سونوگرافی گفت پسره، یهد اون آیه افتادم، گفتم اسمش رو میذارم ایمان تا همیشه به یاد لطف خداوند باشم.

وقتی جسم شما در رنج و کسلی باشد مطمئنا مغز شما انرژی چندانی برای اجرای ایدههای شما ندارد. در غیر این صورت، شما باید آن را به خودتان بدهید که خوشبختانه میتوانید این کار را بکنید. به این صورت اگر اعتیاد را یک بیماری معنوی در نظر بگیریم حالت خلسه بخشی از تعریف آن است. تا این جا به بررسی و تعریف اعتیاد، فرد معتاد، تفاوت آن با عادت و انواع اعتیاد پرداختیم. اگر علما نبودند و انگیزهی دینی نبود، قطعاً نهضت ملّی شدن صنعت نفت پیش نمیرفت؛ این را همه بدانند. نهضت ملّی شدن صنعت نفت؛ ببینید اینها تاریخ است. ؛ اینها مروّجین نهضت ملّی بودند، مردم بهخاطر دین آمدند. مردم را کشاندند به سفارت و یک عدّهای دودستی مشروطه را تقدیم انگلیسها کردند؛ و مشروطه آن شد که دنبالش رضاخان بود و پنجاه سال، شصت سال عقبماندگی این کشور، امّا شروع حرکت با دین بود. این کاری بود که آنها کردند. و غیره. پس بیانیههای اعتقادی در واقع دربارهی تعمید یا قواعد مبتنی بر پرسش و پاسخ بود که به افرادی داده میشد که میخواستن وارد جامعهی مسیحی اوّلیه بشن. پس هر زمان که دربارهی اعتقادنامهی رسولان صحبت میکنیم، باید بهیاد داشته باشیم که رسولان، اونو ننوشتن و اعتقادنامهای هست که واقعاً قرنها طول کشیده تا به قواعد نهایی خودش برسه، امّا جوهرهی اصلی اون در جامعهی مسیحی قرن اوّل بهکار میرفت.

بعدها و با گذشت زمان، کلیسا بهجای اینکه از اعتقادنامههایی با سبک پرسش و پاسخ استفاده کنه، شروع به تنظیم اعتقادنامههای مثبت کرد، – یعنی قواعدی که بر اساس پرسش و پاسخ بود- و معمولاً این نوع محکمکاریها در اعترافات آموزهای اعتقادنامهها بهخاطر بعضی از مشکلاتی انجام میشدن که کلیسا باهاشون درگیر بود. امّا اکثریت موافقن که اندیشهی اعتقادنامهها بهتدریج ظاهر و در اوایل دوران عهد جدید در کلیسای اوّلیه با سؤالات و قواعدی بهصورت پرسش و پاسخ آغاز شد. اندیشهی اعتقادنامه برای خیلی از آدما در قرن بیستم ناخوشایند هست، چون جدالها و دشمنیهای زیادی بهخاطر همین اعتقادنامهها و بیانیههای اعتراف ایمان کلیساها ایجاد شده و خیلیها میگن، اصلاً چرا به اعتقادنامهها نیاز داریم.

همانطوری که همه هستی در برابر خداوند منقاد و تسلیم هستند (آل عمران، آیه 83) انسانی که دارای اراده و اختیار است اگر میان کفر و ایمان، ایمان را برگزیده باید اهل تسلیم محض و منقاد اوامر الهی باشد و هرگز از طاعتی سرباز نزند و خلاف امر الهی رفتار نکند. پس انسان لازم است همواره رضایت خداوند را به جان و دل بخرد، این گونه است که نوعی تراضی میان خالق و خلق پدید میآید و انسان به درجه اطمینان و آرامش میرسد. تحقیق پیش رو در واقع تلاشی است در راه شناسایی ماهیت ایمان که از عمده ترین مولفه های اعتقادی در میان دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت است. عده ای از افراد برای رسیدن به کمال و زندگی ایده آل تلاش می کنند، از شکست های خود درس می گیرند و ناامید نمی شوند، اما عده ای از افراد هم در مواجه با مشکلات امید خود را از دست می دهند و تلاش مضاعف را برای رسیدن به اهداف خود به کار نمی گیرند. لیکن باید در نظر داشت که منظور از محبت در این روایات دوست داشتن تمام و کمال اهل بیت علیهم السلام است زیرا چنین محبتی اطاعت بیچون و چرا را در پی دارد و نتیجه آن ایمان به تمام و اجزاء اسلام و التزام بدان در عمل است.

فکر میکنم حالا که به خوبی با تعریف باور و بلاهایی که نداشتن خودباوری بر سرمان میآورد آشنا شده ایم، زمان مناسبی است که سؤال چگونه خودباوری را تقویت کنیم از خودمان بپرسیم تا ذهن خودمان را برای راهکارهایی که قرار است ارائه شود ادامه کنیم. همچنین مورخان کلیسا بهمون میگن که این جنبش ناستیکی که واقعاً یک تهدید برای از بین بردن جماعت مسیحی قرن دوّم شده بود، کلیسا رو وادار کرد تا چیزی را به رسمیّت بشناسه که بهش سمبل کلیساها میگفتن. وقتی ما میگیم که ایمان برهان چیزهای نادیدنی است، منظورمون از این گفته، باور کردنِ خداست. وقتی میگیم ایمان، منظورمون چیه؟ وقتی آدم خودش به خودش باور نداشته باشه که از پس کاری که میخواد انجام بده بر بیاد، مطمئنا شکست میخوره. اگر چنین است پس با ساختار و سازوکار جهان، غایت خداوند از آفرینش عالم و هدف دستگاه آفرینش از حرکت لحظه به لحظه آن بیاطلاع میباشید.

در قرآن کریم، تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته (مومنون، آیه 44) و در احادیث هم بیشتر، همین معنا از تفویض قصد شده است. احادیث و روایاتى که در مذمت دنیا وارد شده است به چه معناست؟ از آیه 84 سوره یونس برمیآید که مرتبه عالی ایمان را باید در تسلیم جست. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بحث تعامل دولت و سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما در سال ۱۳۹۹ بنابر حسابرسی انجام شده از دولت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان طلب داریم که دولت این رقم را قبول ندارد که باید بالاخره روی یک رقم در این حوزه توافق کنیم. ایمان دینی جزو مهمترین عناصر مقاومت و تحرّک این کشور است؛ مال امروز هم نیست، از ۱۳۰ سال، ۱۴۰ سال پیش به اینطرف، هر حرکتی در این کشور انجام گرفته است که اثرگذار، جریانساز و مؤثّر بوده است، عنصر ایمان دینی حرف اوّل را در آن میزده است.

وظیفهی ما این است که ما کشور را، هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم؛ قدرت کشور را بالا ببریم و آن را مقاومسازی کنیم. یعنی همون اوّل، ما چیزی داشتیم که سمبل رومی نام داشت. چیزهایی که بیشتر شامل سرفصل مطالب اساسی بود که الآن هم در اعتقادنامهی رسولان هست و با گذشت سالها، نکات کوچک بهخصوصی به سمبل رومی اضافه شد که تا حدود سال 400 تکمیل نشده بودن. بیشتر چطور به وجود می آید؟ ذهن و زندگی ما در واقع با چطور استفاده کردن ما از آنها شکل می گیرد. بعد آن «شما»یی که در تلویزیون است یادتان میدهد که چطور با خودباوری عمل کنید. این «خدا-اسطوره شناسی» آنقدر عمیق در تاریخ و فرهنگ هند ریشه دوانده است که رد وداها به منزله مخالفت با هند قلمداد می شود.

امّا مفهوم ایمان، خیلی پیچیده هست و مفهوم واژهی همخانوادهاش، یعنی باور داشتن هم بسیار پیچیده هست و همونطور که عرض کردم، الآن میخوام زمانی رو به گفتوگو دربارهی شیوهی عملکرد ایمان، در مسیحیّت کتابمقدّسی اختصاص بدم. خودِ واژهی “اعتقادنامه” از فعل لاتین “credo” گرفته شده. در جلسهی اوّل، میخواهیم به جملهی آغازین اعتقادنامهی رسولان بپردازیم و پیشاز رسیدگی به محتوای اون، کمی از پیشینهی تاریخی این اعتقادنامه صحبت میکنیم. من میدونم که این اصطلاح تاحدّی فلسفی هست و اگر بخواهید، حتی میتونین بگین که یک اصطلاح علمی یا تجربی هست. این شخصیت برجسته علمی معتقد بود کهکشان راه شیری بدون دلیل و به صورت تصادفی پدید نیامده است و توسط یک خالق طراحی و برنامه ریزی شده است.

تا زمانی که شخص به موکشا نرسد، به اعتقاد هندوها، او مکرراً تناسخ خواهد یافت تا به خودشکوفایی از حقیقت برسد (این حقیقت که تنها برهمن وجود دارد، نه سایت ebavar هیچ چیز دیگری). این کار بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه به شما داده شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد. تو همه نوع دلیل و برهانی بهکار بردی تا برای من کاملاً منطقی باش که ایمان داشته باشم که تو وجود داری، اگر تو وجود نداشته باشی، ما چگونه میتونیم یک جهان هستی داشته باشیم؟ آیا خدا ما را دعوت میکنه که به چیزهایی ایمان داشته باشیم که هیچکدوم از ماها هرگز ندیده؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار