دهه فاطمیه امسال از کی شروع میشه؟ دهه اول و دوم ایام فاطمیه سال 1401

دهه دوم ایام فاطمیه در تقویم میلادی، از روز یکشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ آغاز و در روز سه شنبه ۳ ماه ژانویه ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید.

همچنین بخوانید: اعمال و دعاهای مخصوص ایام فاطمیه برای گرفتن حاجت چیست؟

ایام فاطمیه

دهه فاطمیه از کی شروع میشه؟

قرنهاست که میان عالمان شیعه و سنی برای تاریخ دقیق شهادت دختر پیامبر حضرت فاطمه بحث است که در نهایت دو تاریخ مجزا برای شهادت ایشان مقرر گردیده است. اولین تاریخ هفتاد و پنج روز پس از ارتحال پیامبر اسلام، حضرت محمد و دومین تاریخ نود و پنج روز پس از ارتحال پدر بزرگوارشان تعیین گردیده است. با توجه به تاریخ ارتحال حضرت محمد که مصادف است با روزبيست و هشتم از ماه صفر، بنا به زمان هفتاد و پنج روز، شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه از روز سيزدهم الی پانزدهم ماه جمادی الاول، معین شده است که اين ايام را ایام فاطميه اول نامیده اند. ولی بنا به زمان نود و پنج روز، از روز سوم تا پنجم ماه جمادي الثانی شهادت حضرت زهرا دردانه پیامبر تعیین شده است لذا اين ايام را ایام فاطميه دوم نامیده اند. در این مطلب از سایت آلامتو به پاسخ سوال دهه فاطمیه امسال از کی شروع میشه؟ دهه اول و دوم ایام فاطمیه سال 1401 خواهیم پرداخت. زهی سعادت که تا انتها همراه ما هستید.


تاریخ دهه اول و دهه دوم ایام فاطمیه 1401

دهه اول ایام فاطمیه در تقویم میلادی، از روز دوشنبه ۵ ماه دسامبر ۲۰۲۲ آغاز و در روز پنجشنبه ۱۵ ماه دسامبر ۲۰۲۲ به پایان خواهد رسید.

دهه دوم ایام فاطمیه از روز یکشنبه ۱ جمادی الثانی ۱۴۴۴ آغاز و در روز سه شنبه ۱۰ ماه جمادی الثانی ۱۴۴۴ به پایان خواهد رسید.


تاریخ دقیق شروع و پایان دهه اول و دوم فاطمیه در تقویم میلادی

دهه اول ایام فاطمیه از روز دوشنبه ۱۰ ماه جمادی الاول ۱۴۴۴ آغاز و در روز پنجشنبه ۲۰ ماه جمادی الاول ۱۴۴۴ به پایان خواهد رسید.

دهه اول ایام فاطمیه از روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ آغاز و در روز پنجشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید.

به صورت کلی ایام فاطمیه دو دهه ۱۰ روزه است که در مجموع ۲۰ روز می باشد.


منبع: https://www.alamto.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87.html

ایام فاطمیه


تاریخ شهادت شهادت حضرت فاطمه (تعطیل)

دهه دوم ایام فاطمیه از روز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز و در روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید.


تاریخ شروع و پایان دهه اول و دهه دوم فاطمیه در تقویم قمری

روز سه شنبه ۶ دی ماه سال ۱۴۰۱
روز ۳ ماه جمادی الثانی سال ۱۴۴۴


ایام فاطمیه چند روز است؟