زمانی که فوق العاده عمل کردید

۳. خودباوری ملی: هر ملتی دارای فرهنگ و تمدن خاصی است که در طول قرون متمادی در سایه تلاشهای نخبگان آن شکل میگیرد. از اینرو نگارنده مسائل سبک زندگی با محوریت خودباوری و تکنیکهای موفقیت را بیان کرده و در این خصوص، علاوه بر بیان دیدگاههای روانشناسان مشهور، به موضوع سبک زندگی از رویکرد دینی و قرآنی و کاربردی پرداخته است و تا حدّ امکان، تمام نکات قرآنی در باب اعتماد به نفس را پیشروی مخاطب قرارداده است. هر انسان عاقلی که در قلبش ذرهای ایمان وجود داشته باشد، در اعماق وجودش این نکته را احساس میکند که خداوند متعال انسان را به حال خودش رها نکرده تا در میان فتنهها و دگرگونیهای دنیا مسیر زندگی را بپیماید، بلکه علاوه بر اینکه در او نیروی عقل و شعور را به ودیعت گذاشته است، وی را به وسیله وحی و ارسال پیامبران و نزول کتابهای آسمانی مورد اکرام و اعزاز قرار داده است. انجام کارهای خوب داوطلبانه علاوه بر این که احساس خوب پایداری در شما ایجاد می کنید، خاطرات و لحظات به یادماندنی برایتان رقم خواهد زد. وی یادآور شد: روزهایی که به مدرسه میرفتم سعی میکردم بین ۶ تا ۸ ساعت و در روزهای تعطیل بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم و در بین مطالعه، به تفریح و سرگرمیهایی همچون ورزش و استفاده از فضای مجازی مشغول می شدم.

شهرستانی: 1400، 1: 113؛ اشعری: 1426، 86، 110و 114؛ بغدادی: بی تا، 63) گروه دیگر، معتزله هستند که به برابری ایمان و عمل رأی دادهاند (ادامه مقاله). در نتیجه، به برکت این خودباوری و شکوفایی و تحقق آن فرد است که سستاندیشی و وابستگی بی جهت به دیگران از زندگی او به کلی دور میشود. ما همه چیز داریم فرهنگ ما فرهنگ غنی است باید پیدایش کنیم». حضرت امام در این باره می فرمایند: «بزرگترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که گمان می کنند همه چیز از غرب است و ما در همه ابعاد فقیر هستیم اگر ما از همه وابستگی های فکری بیرون بیاییم همه وابستگی ها تمام می شود» . ماه هاست که وعده دهندگان در پاستور مستقر شده و نان و نمک ملت را می خورند؛ ولی فعلا حتی محض رضای خدا که یک کلنگ دکوری هم زمین نزده اند. با این تفاوت که خوارج تارکان فعل واجب و مرتکبان فعل حرام را کافر و مشرک میدانند ولی معتزله مدّعیاند چنین اشخاصی «فاسق» هستند و فسق هم نزد آنان منزلتی میان «کفر و ایمان» است.

دلیل شلیک نکردن این مامور فاسد هم افشا شدن دزدیهای وی بوده است. وی ادامه داد: ضرورت ایجاد خودباوری در احادیث و روایات ما به کرات مورد تاکید قرار گرفته که این خود در مدیریت اسلامی کاملا مشهود است. اندیشه وحدت اسلامی جزاصول مورد تاکید آموزه های دین اسلام است، ایجاد وحدت وانسجام اسلامی باعث نزدیک شدن آحاد ملت برای حرکت در جهت رشد و توسعه کشور می شود و ثمره این رشد وتوسعه خودکفایی و خودباوری می باشد. دوره آنلاین آیلتس آرمانی مناسب افرادیست که قصد شرکت در آزمون آیلتس را در آینده نزدیک دارند. البته جا دارد از سازمان صدا و سیما تشکر کنم که سال گذشته برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور کارهای موثری را انجام دادند و زمینه معرفی تبلیغات مناسب را برای شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی فراهم کردند. در سایه برقراری امنیت ملی است که تمامیت ارزی استقلال ملت حفظ میشود و در سایه برقراری امنییت ملی است که تولید کنندگان علم و فرهنگ می توانند در جهت رشد وتوسعه کشور گام بردارند و باعث دستیابی اقتدار ملی و خودباوری شوند ، لذا در می یابیم که امنیت ملی یکی از عوامل موثر در پرورش خودباوری ملی میباشد .

بنا به فرمایش مقام معظم رهبری راه سعادت کشور در شناخت توانایی ها و خودباوریهاست و با عواملی مانند فضا و سرزمین، وسعت خاک و منابع طبیعی، جمعیت، نهادهای سیاسی و فرهنگی، روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی، ظرفیت و استعدادهای علمی و توانمندی های نظامی حاصل می گردد. باور داشتن استعدادهای فردی موجب ایجاد انگیزه برای شروع مسیر جدید خواهد شد، چنین افرادی در مسیری که وارد شده اند در برابر موانع و سختی ها استوار و محکم هستند و به راحتی میدان را خالی نمی کنند. ایستادگی مقاومت و مجاهدت در میدان های جنگ و هشت سال دفاع مقدس ، ایستادگی و مجاهدت در دوره سازندگی و ایستادگی ومقاومت زمینه ساز بروز اقتدار وخودباوری ملی بوده است .ایستادگی در مقابل زور گویان و مقاومت خردمندانه باعث شکست و عقب روی آنان باعث عزت و خودباوری ملی می شود . مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران خودباوری را رمز موفقیت تیم ملی دانست و گفت: رفته رفته تیم خوبی میشویم و این تیم همانی است که مردم میبینند و نباید توقعمان را خیلی بالا ببریم. ترکیه دوران آتاترک و حتی ترکیه امروز در مقابل غرب، و ایران دوره رضاخان و بسیاری از جوامع دیگر، مصداق روشنی از مردمی هستند که به خودباختگی ملی گرفتار آمدهاند.

مسئله ای که امروز به عنوان نیروی محرک در پرورش خودباوری می توان از آن یاد کرد توسعه و پیشرفت علمی و به تعبیر مقام معظم رهبری «جنبش نرم افزاری» می باشد که از زیر ساخت های خودباوری ملی سایت ebavar است. اما در خودباوری، از طریق خودشناسی و کشف استعدادها و توانمندیهای خود، به احساس عجز و ناتوانی در مقابل سختیها و گرفتاریها غلبه میکند و پلههای پیشرفت و تعالی را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد. اکسیر اعتماد به نفس و خودباوری نقش مهمی در اقتدار نظام و دستیابی به قله رفیع پیشرفت و توسعه ایران اسلامی داشته است.حضرت امام خمینی (ره) با نفی هر گونه خودباختگی برخودباوری و اعتماد به نفس تاکید می کردند: ” یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد؛ اساس باور این دو مطلب است باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و توانایی ، اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در مقابل قدرت های بزرگ ایستادگی می کنند “. گرچه در تکوین شخصیت و پیشرفت آدمی، برخورداری از همه فضیلتهای اخلاقی و خصلتهای شایسته انسانی نقش مؤثری دارند ولی برخی از این خصلتها، بویژه در قسمتی از دورههای زندگی بسیار سرنوشت ساز هستند.

در فصل دوم، اصول، آثار، نشانهها، روشها و عوامل برجسته در مقولة اعتماد به نفس مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب در دو فصل تنظیم شده، فصل اول به معناشناسی، تعریف، رهیافتها و رویکردهای مختلف دربارة عزّتنفس و اعتماد به نفس اختصاص دارد. نکتة دیگر دربارة این مرتبه این است که ملاصدرا ایمان کشفی عیانی را به اصالت مربوط به مقام شامخ پیامبر اسلام(ص) میداند. در حال حاضر بحث در همین ایمان اول است که در این ایمان اول عرض شد که ایمان همراه با تسلیم نیست اما تصدیق همراه آن است. افرادی که در ذهنشان اینگونه میاندیشند که کارهایی که انجام میدهند، چندان مهم و با ارزش نیست این حس را بوجود میآورند که خودشان، شخصیتشان و کاری که انجام میدهند، اهمیتی ندارد. همچنین محمدرضا حکیمی، ضمن مخالفت با هرگونه تأویل، به­صراحت می­گوید: «توده­های متدین- به سائقه درک ایمانی و تلقی­های فطری خویش- تفکیکی هستند، و اگر کسی در ذهنشان تصرف نکند، همان را معتقدند که اصحاب مکتب تفکیک می­گویند» (حکیمی، 1375، ص178). همچنین استاد شهید آیتالله سید محمدباقر صدر درصدد آن بود که این مقدمه را در قالب کتابی مستقل و با تبیین و تفصیل بیشتر به رشتۀ تحریر درآورد که اوضاع سیاسی و فشارهای حکومت بعثی عراق مانع از تحقق این مهم شد.

این کار به تدریج، راه نفوذ و تسلط همه جانبه بیگانگان را در عرصههای مختلف آن جامعه هموار میسازد. خودباوری اصطلاحی است که امروزه در جامعهشناسی، روانشناسی و علوم تربیتی به کار می رود و منظور از آن یک حالت مثبت روحی و روانی است که در نتیجه احساس ارزشمندی در نفس انسان پدید میآید و او را آماده میسازد تا از طریق بهرهگیری از لیاقتها و توانمندیهایی که دارد به انجام وظایفی که برعهده اوست قیام نماید و در این راه، از مشکلات و موانعی که پیش میآید هراسی به دل راه ندهد. بنابراین یکی از راه های پرورش خودباوری بسترسازی مناسب در مراکز اموزشی و تربیتی می باشد، با ارتقاء سطوح علمی وایجاد روحیه وانگیزه در بین دانش آموزان و دانشجویان می توان به توسعه و پرورش خودباوری دست یافت .

با توجّه به غلبه عقلگرایی در مکتب اعتزال، انتظار میرفت نزد معتزله عنصر معرفتی و عقلانی در تحقق ایمان نقش محوری داشته باشد، ولی بر خلاف انتظار، آنان نیز مانند خوارج، محوریت اصلی را در شکلگیری مفهوم ایمان به عنصر عمل (به ویژه طاعت) دادهاند؛ گر چه این به معنای انکار نقش معرفت به طور کلی نیست، بلکه مراد، اساس و محور قرار ندادن آن است. در قرآن کریم، تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته (مومنون، آیه 44) و در احادیث هم بیشتر، همین معنا از تفویض قصد شده است. استقلال در جمهوری اسلامی ایران به معنای نفی وابستگی های گذشته و حال است. به گزارش اختصاصی پایگاه خبری”سید علی”، خودباوری ملت و هدایت های رهبری مهمترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران است. برای مثال ایستادگی ملت و دولت مردان بر سر مسئله صلح آمیز هسته ای ایران که با تلاش و ابتکار دانشمندان و جوانان داخلی بدست آمده یکی از مظاهر خودباوری ملی است. فرهنگ خودباوری با تمسک به اسلام بدست می آید؛ امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:«اگر بخواهید مملکت خودتان را حفظ کنید و اگر بخواهید از تحت یوغ ابرقدرت ها تا آخر خارج بشوید به اسلام توجه کنید و به احکام اسلامی سر فرود آورید اسلام برای ملت ها تمام آزادی ها واستقلال را فراهم می کند.

از این رو, حاکمیت فرهنگ دینى را نباید صرفا از ارگان ها و نهادهاى فرهنگى و اجتماعى انتظار داشت, بلکه همه و همه باید دینى بیندیشند, دینى برنامه ریزى کنند و دینى عمل کنند. بنابراین برنامه ریزی هدفمند جهت کسب و توسعه این فناوری ها و بومی نمودن آن امری بسیار ضروری است از آنجایی که کسب خودباوری نیازمند توسعه در همه ابعاد بویژه در بعد علمی وپژوهشی می باشد بنابراین رشد وتوسعه علمی را می توان از شیوه های پرورش خودباوری مطرح کرد . استراتژی انقلاب اسلامی که در جهت تحقق استقلال و بر اساس قاعده «نفی سبیل» که یکی از اصول سیاست های خارجی اسلام است یکی از شیوه های مهم در پرورش خود باوری به حساب می آید.

پیشرفت های چشمگیر علمی در بحث انرژی هسته ای و علوم نوین از جمله سلولهای بنیادین و درمان برخی از بیماریهای صعب العلاج و درخشش جوانان فهیم و ساعی ایرانی در عرصه رقابتهای علمی جهان و کسب افتخارات متعدد در زمینه ابتکارات و اختراعات و دستاوردهای فضایی اخیر، از آثار و نتایج مبارک اعتماد به نفس و خودباوری است و مطمئنا در سایه توجه به جوانان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری آنان زمینه تحقق تولید علم و جنبش نرم افزاری که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند فراهم گشته و ایران اسلامی به دستاوردهای عظیمی در تمامی عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دست یافته است. از این رو با استفاده از روشهای نوین اموزشی وبستر سازی مناسب می توان محیط های اموزشی را از رخوت ویک نواختی به محیط های پر نشاط وخلاق تبدیل کرد ، وباعث رسیدن به توسعه علمی وآموزشی شد . امروز به واسطه نفی خودباختگی ها و بازگشت به خویشتن می توان به پرورش خودباوری پرداخت.

استراتژی امنیت ملی سیاستها و الگوهایی است که از طریق ان کشور در صدد فراهم اوردن شرایط لازم برای تامین امنیت ملی خود میباشد. استراتژی امنیت ملی در چهار چوب سیاست ها و سمت گیری خارجی کشورها نمود میابد ، براساس همین تئوری ها و رفتارهای سیاسی و عملکرد مسؤلین در تامین امنیت ملی است که میتوان اهداف و جایگاه کشور را در جهان متبلور ساخت و اقتدار وخودباوری ملی را در جامعه پدید آورد. اقتدار ملی مقوله ایست که از رشد وتوسعه مولفه های اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ، علمی ،اجتماعی و فرهنگی برخواسته است و از مبانی و لایه های ارزشی حاکم بر جوامع می باشد. این مسئله در پیوند با اساسی بودن وحدت در اندیشه اسلام و انقلاب باعث شده تا راه پیروزی های نظامی ، سیاسی و فرهنگی فقط از طریق اتحاد ملی دست یافتنی به نظر برسد .

بنابراین هر چه این مولفه ها از توانایی و هماهنگی بیشتری برخوردار باشد کشور از قدرت و اقتدارملی بیشتر و نهایتاً از خودکفایی و خودباوری بهره مند میشود. ۱. خودباوری انسانی: اولین گام در خودشناسی، دست یافتن به این باور است که هر فردی به لحاظ این که انسان آفریده شده است، فراتر از سایر موجودات از یک سلسله ویژگیهای برتر نظیر استعداد و ظرفیت و زمینه رشد فراوانی برخوردار است که اگر او به عنوان انسان از توانمندیهایی که دارد به نحو صحیح استفاده کند، میتواند به مقام خلیفةاللهی برسد ، مسجود ، ملائکه واقع شود. ۲. خودباوری اعتقادی: هر فردی در زندگی با یک سلسله اعتقادات قلبی و ایمانی زندگی میکند که این اعتقادات هویت فکری و فرهنگی او را شکل میدهند. مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی با اشاره به شکل گیری «مدیریت تلفیقی» به عنوان یک مفهوم جدید در حوزه مدیریت سازمانی گفت: این نوع مدیریت با ادغام مدیریت اسلامی و مدیریت علمی حاصل خواهد شد که با اجرای آن ضمن رعایت موازین و مفاهیم شرعی واسلامی مدیریت، بکارگیری علوم مدیریتی نوین تومان به هم افزایی یکدیگر کمک می کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار