شعر عاشقانه برای همسر کوتاه و خاص جهت دلتنگی، تشکر و آشتی

کی کاهل راه عشق درباز مرا

بگو که آسمان جفا بی کرانه گشته بیا

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

رویای قشنگیست و اما شدنی نیست

که عشقت کنج دل زد آشیانه

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی

حالی خوش کن تو این دل شیدا را

موهایت که پریشان بشود

////////////

پلک‌های تو طلوع می‌کند

با نگاهت بر دلم جان می دهی

////////////

////////////

به خاطر دل پر مهر خود نه آب دیده ی ما

////////////

در جاده‌ای بی‌بازگشت قدم می‌گذاری

////////////

ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟

هوای دیدن تو ای تولد خورشید

زان ماه که خورشید از او شرمنده‌ ست

یعنی خدا دوست داشتنت را تمدید کرده

فکر هایم تکه تکه شده اند

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

می‌خواهم

زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست

جز این که

چه می‌فرمایی!؟

از چهره ى تو چیز زیادى

شبیه حال نهنگی است

وزین نا مردمی ها دل بریدم

فدای ناز عشقت ناز دانه

////////////

و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم؛

////////////

تازه‌ام می‌کند

چنان به موی تو آشفته‌ ام به بوی تو مست

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

به خاطر و جودت به افتخار بودن

زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

////////////

پرشی دارد اندازه عشق

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

و عشق تنها عشق

////////////

که به جای اقیانوس

قشنگ یعنی چه؟

ای دوست گرفتار شدم

نشان روی زیبای ته وینم

////////////

آغوش من و عشق تو و لحظه ی دیدار

////////////

شعر عاشقانه برای همسر خاص

که وصال هم بلای شب انتظار دارد

////////////

همچنین بخوانید: جملات عاشقانه احمد شاملو به آیدا

این یعنی ریه‌های من،

////////////

همچنین بخوانید: متن عاشقانه خاص کوتاه و بلند و زیبا برای همسر و عشقم

یادم باشد

////////////

رسیده‌ام به تو

و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من

شعر عاشقانه برای همسر خیام

شعر عاشقانه برای همسر از خیام

وز شیر جفاش در وفا نرمیها

////////////

شعر عاشقانه برای همسر از سهراب سپهری

////////////

هیچ کس با دشمن خود قهر نیست

بی شرم بود مرد چه بی شرمی ها

چشم هایت راکه باز کنی

////////////

همچنین بخوانید: متن عاشقانه کمیاب کوتاه و بلند

شعر عاشقانه برای تشکر از همسر

از آتش عشق در جهان گرمی ها

////////////

یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن

تولدت مبارک همسر نازنینم

و عشق تنها عشق

لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

////////////

شعر عاشقانه برای همسر مریض

شعر عاشقانه برای همسر مریض

از آتش عشق در جهان گرمیها

////////////

طبیب دردهای مایی

////////////

همچنین بخوانید: عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را

مثل هوای دَم صبح است

وقتی که هر روز بهانه‌ام می‌شود

تو

خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا میکنی

////////////

ریخته بود بین چشمهات

امیدواریم این مطلب با عنوان شعر عاشقانه برای همسر، شعر عاشقانه برای تشکر از همسر، شعر عاشقانه برای همسر صبح بخیر، شعر عاشقانه برای همسر شب بخیر و … مورد پسند شما واقع شده باشد و بتوانید با کمک این اشعار آنطور که دوست دارید حرف دل خود را به همسر عزیزتان بگویید.


منبع: https://www.alamto.com/love-poem-for-wife.html

تو طبیب همه‌ای

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

////////////

زندگی رسم خوشایندی است

از پشت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

نی اول و نی آخهر و آغاز مرا

کم می‌آوری..

همچنین بخوانید: متن و پیام صبح بخیر زمستانی عاشقانه

چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو می‌میرم

دوستی را دوست معنی می دهد

شعر عاشقانه دوبیتی برای همسر

شعر عاشقانه دوبیتی برای همسر

////////////

شعر عاشقانه برای همسر از شهریار

////////////

دوستت دارم

قهری او هم نشان دوستی است

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم

////////////

خورشید من

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

به خودت

ای تو تنها تک ستاره‌م شب بخیر

تولدت مبارک همسر مهربانم

فکر برگشتن

همسرم دوستت دارم

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

منو از خواب غفلت کردی بیدار

به امیدی که تو هم شمع شب تار من آیی

ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس

انگار به اشتباه‌ْ جای طلوع

عاشقانه طلوع خواهد کرد….

برخیز و بیا بتا برای دل ما

گاهی لحظاتی وجود دارد که به دنبال بهترین کلام برای ارتباط برقرار کردن با همسر خود هستیم. شعر عاشقانه برای همسر را می‌توانیم یکی از بهترین این روش‌های گفتگو بدانیم. شعر زبانی است که از دل برآمده و بر دل نیز می‌نشیند. پس چه بهتر با یک شعر عاشقانه برای همسر، یک شعر عاشقانه برای آشتی با همسر، یک شعر عاشقانه برای دلتنگی همسر و … این احساسات را منتقل کنیم. ما سعی کردیم در این مطلب مجموعه‌ای از کاملترین شعر عاشقانه برای همسر را گردآوری کنیم.

شعر عاشقانه برای همسر کوتاه

تنگ که می‌گویم

////////////

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

////////////

همچنین بخوانید: جملات و متن دلتنگی عاشقانه خاص و زیبا

صبح چو حسن تو کرد روی به باغ آفتاب

کافی‌ست ریه‌ام را

گر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت

////////////

غصه معنایی نداره تا تو می خندی برایم

و همه

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

دلم برایت تنگ شده

////////////

پرواز مرغ جان نبود جز به کوی تو

و خداوند شب و روز و تمام لحظات

اگر به دورت نگردم

تو که خود خال لبی

او را در تنگ ماهی انداخته‌اند

باز شدن چشمانم

که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد

برای بوسیدنت

یادت باشد

حدیث آمدنت یک فسانه گشته بیا

بسکه خوب و مھربان و صادقی

سخن آخر

نگاه بیم و امید آهوانه گشته بیا

این درد ز حد رفت

لالایی کن بخواب قشنگ‌ترین یار

که در مسیر دعاها روانه گشته بیا

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من

////////////

شعر عاشقانه برای آشتی با همسر

وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من

کافی‌ست کمی تو را نفس بکشم

////////////

ز علت ها جداست

به یاد سوزش مجنون ز لیلی

مشغله از ره براند، مشعله‌دار تو شد

با تردید

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

اما هنوز دلتنگ‌اَم

جز عشق نبود هیچ دم ساز مرا

روزی که برای اولین بار

////////////

آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد تو ام؟

به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی

////////////

همچنین بخوانید: شعر عاشقانه حافظ

زیر بی رحم ترین زاویه ی ساطورم

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

////////////

////////////

قهر هم با دوست معنی می دهد

که گنگم مى کرد

////////////

من به خال لبت

////////////

قدرش را می‌دانم

استخوانش سخت تر خواهد شکست

زندگی چیزی نیست که

تو را با قلب و جانم برگزیدم

////////////

برای صبح شدن

یکی به نیت تو یکی از طرف من

گلوی عاشق ما بی ترانه گشته بیا

بی شرم بود مرد چه بی شرمیها

////////////

نه به خورشید نیاز است

تو ای نسیم گذر می کنی چو از کویش

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

نمانده یک سر سوزن فضای پروازی

در غروبِ چشم‌هایت

ای همه صبر و قرارم شب بخیر

فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست؟

هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من

فرود آمده باشم!

یک موهبت اسـت

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

و با نسیم صداقتت به بار نشستم؛

کار ناتمامی نداشته باشی

////////////

////////////

نردبان اين جهان ما و منيست

عشقِ تو

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

////////////

غم غریب دلم را نشانه میگیرد

عشقم مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

تـو منحصر بـه فردی

بوی شور انگیز باراڹ می دهی

از دوست داشتنت پُرکنم

بهترین چیز

////////////

شعر عاشقانه برای همسر صبح بخیر

دیـدم و بیمار شدم

////////////

شعر عاشقانه برای همسر از مولانا

الهی بمونی تو سرنوشتم

روز روشن به خود از عشق تو کردم چو شب تار

خود کرده جرم و خلق گنه کار می‌ کنی

لالایی کن بخواب معنی عشقم

////////////

شعر عاشقانه برای همسر از حافظ

گفتی نظر خطاست تو دل می‌ بری رواست

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

زمزمه ى تردى بود

////////////

از چهره ى تو

حرف‌های آخرت را

بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد

فردا هم دوستت خواهم داشت

دلم پر از گلایه ها تنم اسیر درد و خون

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال

دوست داشتنی و خاص هستی

تو را خواهم بوسید

عشق را ای یار

به روزهای قبل از بوسیدنم را

هر روز صبح

چشم بیمـار تـو را

معلوم نشد که در طربخانه خاک

به دریا بنگرم دریا ته وینم

کاش باشی

نه خنده های باد

شب هست باز دلم بهانه میگیرد

تمام هستی من را شبانه میگرد

همین دو قلم را نیاز دارد

شب من هرگز صبح نخواهد شد

همیشه بدان کـه

بسیار بتابد و نیابد ما را

////////////

////////////

غزل سرودن ما بی بهانه گشته بیا

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

بامداد عاشقان را شام نیست

و نمى گذاشت

بدون ناز نگاهت امام هستی بخش

////////////

////////////

تو نباشی من از آینده ی خود پیرترم

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست

ای همه دار و ندارم شب بخیر

////////////

بهترین بهانه زندگیم،

حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

به افسون کدامین شعر در دام من افتادی

////////////

شعر عاشقانه برای همسر شب بخیر

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

از خر زخمی ابلیس زمین گیرترم

ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

چون فقط تو بوی انسان می دهی

عاقبت اين نردبان افتادنيست

ای آنکه

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

دلم برایت تنگ شده است

دوستت دارم

با معیار بی دردی مسنج

و مـن عاشقت هستم

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

نه مثل تنگی پیراهن

طلوع خورشید

بر دلم عشقی فراوان می دهی

به یادت سوختم دراین زمانه

بی‌تردید

که ملاک صبح بودن

شعر عاشقانه برای همسر از سعدی

شعر عاشقانه برای همسر از سعدی

صبح بخیر گفتن

گفته باشی

بهانه ایی برای جمع کردنشان ندارم

همسر عزیزم، تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

////////////

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

دل من داند و من دانم و دل داند و من

آشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون

چه رسمِ شیرینی‌ست

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

////////////

شعر عاشقانه دلتنگی برای همسر

شعر عاشقانه دلتنگی برای همسر

تقدیم به همسر عزیزم

از چه تو بیمار شدی

شدی به خواب و بهم ریخت خیل مژگانت

////////////

شعر عاشقانه برای تولد همسر

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

دم و بازدم نفس‌های تو را کم آورده اند…

ولی تو قهر با دلم برای لحظه ای مکن

رسیدن به نگاهی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

////////////

////////////

////////////

من که هر لحظه به یاد تو و دلتنگ تو ام

ای غنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی

چیز زیادى یادم نیست

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

////////////

به شوق دیدن روی تو ای دوست

داشتن عشقی مثل تـو در زندگی

تولدت مبارک همسر عزیزم

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

اقیانوس آرامى

بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی

همچو عقربه‌های ساعت می‌مانم

روزی که اتفاق پریدن در اوفتد

فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون

دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

شب برای بخیر شدن

////////////

ترانه‌ای بخوان

تو که نباشی

از چه گرفتار شدی

آرام بگیر در آغوشم

تا فکرهایم بکر و خواستنی باشند

////////////

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی …

به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

به عشقت تا ته دنیا به جنگ هر کسی میرم

اگر به دنبال زیباترین شعر عاشقانه برای همسر خود هستید تا به احساسات مختلف خود را به زبانی شاعرانه به او انتقال دهید، تا انتهای متن با ما همراه باشید.

شعر عاشقانه برای همسر

می نوش بماهتاب ای ماه که ماه

یادت باشد

و روى طراوت لب هات

پر از پرواز

////////////

غروب

این دسته که بر گردن او می‌بینی

عزیزم در پناه محبت ات جوانه زدم؛

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

////////////

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

////////////

شعر عاشقانه برای دوری همسر

تو نباشی من از اعماق غرورم دورم

وز شیر جفاش در وفا نرمی ها

نقاش ازل بهر چه آراست مرا

توی هفت آسمون من تنها تویی

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد

تو نباشی من و این پنجره ها هم زردیم

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی

قصه‌ای بگو پر از طلوع

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

هزاران غمزه و نازت خریدم

جان میدهد از درونه آواز مرا

شاید آخر سر پاییز توافق کردیم …

نه بلای جان عاشق شب هجرتست تنها

نیست

از سرت بیرون کن

////////////

////////////

خواهشا با قلب تنھایم بمان

زندگی

////////////

دلتنگی من

شعر عاشقانه برای همسر

علت عاشق٬ طبیب من!

////////////

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟

که از حادثه عشق تر است

که شباهتی به خیابان‌های شهر ندارد

گشای چشم و جدا کن سپاه ناز از هم…

////////////

شعر عاشقانه برای همسر بلند

شعر عاشقانه برای همسر بلند

صبحمان با عشق بخیر شود