غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه باطل میکند یا صحیح است؟

پاسخ: اگرچه بنا داشتید به وظیفه خود در تنگی وقت عمل کنید، لکن قضای آن روز بر شما واجب است بلی اگر وظیفه شما تیمم بوده باشد و تصمیم بر تیمم هم قبل از فجر داشته باشید لکن خوابتان برده باشد، در خواب اول روزه صحیح است.

پرسش: اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می‌شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟

پرسش: اگر فرد جنب نزدیک اذان صبح از خواب بیدار شده و اقدام به غسل نماید اما قبل از اتمام غسل اذان گفته شود، روزه او چه حکمی پیدا می‌نماید؟

اگر شخص جنب عمداً تا فرا رسیدن اذان صبح غسل ننماید، یا در صورت تیمم عمداً تیمم ننماید، روزه ‏اش باطل خواهد بود و اگر در روزه واجبى که وقتش معیّن است (مانند روزه نذر) تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید، روزه‏اش صحیح است‏.

پاسخ: اگر عمدأ تا طلوع فجر بر جنابت باقی بماند، روزه ماه رمضان و قضای آن از او صحیح نیست، ولی اقوی صحت روزه‌های دیگر به خصوص روزه مستحبی است.

پرسش: سال قبل در سحر ماه رمضان غسل جنابت بر من واجب شد و وقتی بیدار شدم با خود گفتم صبر می‌کنم تا وقت تنگ شود آنگاه تیمم به نیابت از غسل می‌کنم ولی خوابم برد و بیدار نشدم تکلیف من چیست؟

پاسخ: کسی که در شب ماه رمضان وقت برای غسل ندارد اگر خود را جنب کند، چنانچه وقت برای تیمم داشته باشد و تیمم کرده است روزه اش صحیح است هر چند بنابر احتیاط واجب کاری خلاف انجام داده است.

پاسخ: اگر شخص جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل است و کفاره عمد دارد، ولى اگر توانايى بر غسل ندارد يا وقت تنگ است تيمّم نمايد، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه‌اش صحيح است.

غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه باطل میکند یا صحیح است؟

شخصی که روزه بر وی واجب بوده و در ماه مبارک رمضان جنب می شود؛ ممکن است دو حالت برای وی رخ داده و جنب شود: یا اینکه پیش از اذان صبح جنب شده و یا اینکه پس از اذان صبح و در طول روزه داری به طور سهوی مانند خارج شدن منی در خواب، جنب شده باشد. همانطور که می دانید استمنا و جماع از مبطلات روزه بوده و چنانچه صورت گیرد عمد محسوب شده و روزه را باطل خواهد نمود. از آنجا که شرایط و ویژگی های متفاوتی برای این سوال وجود دارد در ادامه به بررسی اوضاع متفاوت در ارتباط با این موضوع از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و دیگر مراجع بزرگ تقلید، خواهیم پرداخت:

غسل جنابت پیش از اذان صبح از نظر حضرت امام خمینی (ره)

پرسش: اگر فردی در ماه رمضان وقت برای غسل نداشت اما خودش را جنب نمود، تکلیف روزه ی او چیست؟

پرسش: اگر در ماه رمضان، شخص جنب تا اذان صبح غسل نکند؛ روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

پرسش: اگر روزه‌دار در شب ماه رمضان در هنگام خواب جنب شود و به علت ندانستن مسئله، قبل یا بعد از اذان ظهر غسل کند، وظیفه‌ی او چیست؟

پرسش: آیا حکم مسئله باقی ماندن بر جنابت در تمامی اقسام روزه‌ها جاری می‌شود یا در قسم خاصی از آن جاری می‌شود؟
پاسخ :باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر جنابت مخصوص روزه ماه رمضان و قضاى آن است و در روزه‌هاى ديگر موجب بطلان نمی‌شود.

همچنین بخوانید: متن دعای افطاری ماه رمضان

غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه باطل میکند یا صحیح است؟

غسل جنابت در ماه رمضان از نظر آیت الله خامنه ای

پرسش: شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا می‌کند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او چه حکمی دارد؟

اگر روزه دار در روز محتلم شود،(یعنی، در خواب از او منی خارج شود)، واجب نیست فوراً غسل کند؛ اما برای خواندن نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء واجب است غسل جنابت نماید. و هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است‏.

پرسش: اگر فردی به سبب برخی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند، آیا روزه گرفتن در آن روز برای او جایز است؟

ماه رمضان ماه رحمت و اعمال آن از موهبت های بزرگ خداوند است که باید غنیمت شمرده شود. ماه رمضان یک فرصت است که در صورت انجام فرائض آن به بهترین نحو از برکات این ماه مبارک بهره برده و برکات آن در زندگی سرازیر خواهد گشت. ولیکن بهتر است بر اموری که دستورات این ماه عزیز را دچار بطلان می نماید؛ واقف بوده و توجه بیشتری به آنها گردد. در این مطلب از آلامتو به بررسی سوال غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه باطل میکند یا صحیح است؟ پرداخته و به پاسخ مراجع تقلید رجوع خواهیم نمود زیرا این سوال برای بسیاری از روزه داران مطرح بوده و از جمله سوالات اساسی در انجام فرائض مرتبط با ماه رمضان می باشد. با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: برای غسل جنابت در ماه رمضان تا کی وقت داریم؟

غسل جنابت بعد از اذان صبح روزه باطل میکند یا صحیح است؟

پاسخ: در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان تفصیل دارد اگر معذور از غسل است، تیمم کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه اش صحیح نیست.

پرسش: آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه قضا یا مستحب بگیرد؟

پاسخ: اگر بعد از بیداری اول اثری از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چیزی بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه اش صحیح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

لذا در ماه مبارک رمضان تا پیش از اذان صبح بایستی غسل جنابت نموده و خود را تطهیر نماید.

غسل جنابت بعد از اذان صبح و در زمان روزه داری از نظر حضرت امام خمینی (ره)

پاسخ: در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب باید روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.

لذا در طول روز و هنگام روزه داری می توان غسل جنابت نمود.

همچنین بخوانید: دعای سحر ماه رمضان

غسل جنابت در ماه رمضان از نظر آیت الله مکارم شیرازی

پاسخ: اگر پیش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه اش صحیح است.

غسل جنابت از جمله غسل هایی است که بر هر مسلمانی که در شرایط جنب قرار گیرد واجب بوده و در ماه مبارک رمضان یکی از شروط اولیه روزه داری انجام تمام غسل های واجب فرد مسلمان می باشد. لذا در این ماه مبارک بایستی بیش از پیش به مبطلات روزه و انجام فرائض و دستورات خداوند توجه داشت. ولیکن چنانچه شخصی در هنگام روزه داری به صورت عمدی یا سهوی غسل جنابت بر وی واجب گردد روزه اش دارای چه حکمی خواهد بود؟

پرسش: اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمی دارد؟

پاسخ: در فرض سوال که خواب اول است روزه اش صحیح است ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضای آن روز را به جا آورد.

همچنین بخوانید: نزدیکی با همسر در ماه رمضان (حتی از عقب) چه حکمی دارد؟ آیا روزه را باطل میکند؟

پاسخ: اگر اعتقاد داشته اید که وقت برای غسل دارید، روزه تان صحیح است.


منبع: https://www.alamto.com/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%AD.html

پاسخ: اگر با علم یا گمان به اینکه وقت برای غسل دارد، شروع به غسل کرده، کفایت می‌کند و روزه اش صحیح است.

پرسش: اگر قبل از اذان صبح شروع به غسل کنم ولی در اثنای غسل، وقت اذان صبح فرا برسد، (مثلاً در حال شستن سر و گردن یا نیمه راست هستم که اذان شروع شود) آیا روزه ام صحیح است؟