متن فاتحه برای اموات در روز پنج شنبه برای استوری در واتساپ و اینستاگرام

آنان که روزی بودند

فاتحه و صلوات

با ذکر فاتحه و صلوات

روز خواندن قرآن

دوست دارى با بلند ترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…

دلها، حرفِ خصوصی می خواهند

////////////

در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحه‌ای از طرف من و تو هستند…

پنجشنبه است

واسه عزیزانی که

برای کسی که بود امّا دیگر نیست

روزدرگذشتگان

یاد میکنیم از آنها

حسرتی بزرگ بر دل

////////////

دریغ نکنیم آنرا از تمام اموات

و پنجشنبه آمد

نه به دستی ظرفی را چرک میکنند

////////////

به یاد همه آنهایی

////////////

مسافران بهشتی

در گذشتگان رو از یاد نبریم …

خاطرات را کنار هم میچیند

////////////

همچنین بخوانید: بهترین متن دعا برای آمرزش و شادی روح اموات

روحشان شاد

نثار روح عزیزان خاموش، فاتحه و صلوات

مقدمه ای میسازد

////////////

و عده ای از عزیزانمان

روز خیرات

سخن آخر

دستشان از دنیا کوتاه است

پنجشنبه است

////////////

نثار روح پدران و مادران آسمانی

آن سو چشم به راه هدیه

که دیگر میان ما نیستند

چشم به راه هدیه ای تا آرام بگیرند

////////////

پنجشنبه ها

روحشون شاد و یادشون گرامی

متن دلتنگی برای اموات

////////////

چه مهمانانی بی دردسری هستند مردگان

پنجشنبه اموات

به رسم کهن

فاتحه برای اموات پنجشنبه

فاتحه برای اموات پنجشنبه

متن فاتحه برای اموات در روز پنج شنبه برای استوری

امروز پنج شنبه و شب جمعه است،

پنجشنبه ها

با خواندن يک حمد و سه قل هو الله

دلتنگی های اجباری …

به یاد آن عشق های باربسته

چه ملاقات

و امروز پنجشنبه ای دیگرست

جایشان تا ابد در قلبمان خالیست

چه خوشحال می ‌شوند

ميگن خواب مرگ كوتاهه،

یاد آدم های رفته و عکس های یادگاری

////////////

متن برای پنجشنبه اموات

متن فاتحه برای اموات در شب جمعه

و همه در گذشتگان بخوانیم

‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…

روز پنج شنبه

فاتحه و صلوات پیشکش رفتگان

مُردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم

شاخه گلي به زيبايي يك فاتحه

////////////

پنجشنبه رسید

‏‎دلشان را شاد کنیم

كنارخانوادشون بودند

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین

با ذکر صلوات و فاتحه

مُردن آن است که از خاطر تو

شادی روح درگذشتگان، فاتحه و صلوات

پنجشنبه است

خدارحمت شان کند

ساده ای دارند رفتگان

عزیزانی که

////////////

شاید گاهی رنج های دنیا

یک شیشه گلاب

////////////

با همه خاطره ها محو شوم

پنجشنبه ها

امیدواریم این مجموعه از متن فاتحه برای اموات در روز پنج شنبه، متن فاتحه و صلوات و متن برای پنجشنبه اموات بتواند کمی از دلتنگی برای اموات را تسکین دهد و هدیه‌ای برای روح عزیزانمان باشد. اگر این مطلب را می‌پسندید می‌توانید آن را در دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


منبع: https://www.alamto.com/fatiha-text-for-the-dead.html

چیز زیادی نمیخواهند

آنهاییکه مهلت دنیایشان تمام شدہ

پنج شنبه که می شود

روحشان شاد

////////////

همچنین بخوانید: متن روضه در مراسم ختم مادر 

یادی کنیم ازعزیزان سفرکرده

تا فردا نيز يادي كنند از ما…

در کنار ما نیستند

یادی کنیم از درگذشتگان  پدران و مادران آسمانی با ذکر فاتحه و صلوات

به همین کوتاهي هست

ما را از شکرگزاری بر آنچه داریم غافل کند؛

تنها به شمعی قانع اند و اندکی سکوت

یادشان گرامی

که دلتنگشان میشویم

‏‎باهدیه‌ای به زیبایی

یک دانه شمع

و اشک های بیشتری برای ریختن

متن فاتحه و صلوات

متن فاتحه برای اموات برای استوری در واتساپ

که وقتشان و مکانشان از ما جداست

می دانند فردا جمعه است

////////////

‎نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

نه به حرفی دلی را آلوده

گناهی ندارند

تا آلبوم خاطرات را باز کنیم !

که وقت و مکانشان از ما جداست

////////////

و منتظر مهرتان هستند

روحشون شاد و یادشون گرامی

شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات

‎شنیدم ناله و افغان اهی

یاد میکنیم از آنها

امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان؛

‏‎پدرهایی که نیستند

پنجشنبه است شاخه گلي بفرستيم

و فاتحه‌ ای بخوانیم

روزی که دل، دلتنگ می‌شود

پنجشنبه است

////////////

و امروز نیستند

و هیچکس نمیتواند

قبل از دیر شدن قدر همو بدونیم

فاتحه ای ره توشه میکنیم

و دلخوشند به این پنجشنبه ها

////////////

همچنین بخوانید: متن پیام تبریک تولد غمگین به عزیز از دست رفته

باآرزوی شادی روح رفتگان

مخصوصا آنهایی که حق به گردن ما دارند

ثانیه ها و دقایق را سنگین میکند

و تصویری در قاب

شادی روح درگذشتگان، فاتحه و صلوات

آن طرف

يادشون هميشه با ماست و جاشون بين ما خاليه

يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..

پنجشنبه‌ و یادی از نفسهای گرمی که

پنجشنبه است

////////////

ماهم گذشتگان فردا هستيم

جایشان را در قلب ما پر کند

هفته ی پیش خیلی ها

یادمون باشه فرصت ها

‏‎دلمان گرم به خاطره

حرفی بيشتر از يك احوالپرسی ساده

پنجشنبه‌ها و بوی حلوای خیرات

‏‎فاتحه‌ و صلوات

دل ندارد که بماند

امروز در خاک سرد خفته‌ اند

‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…

طلب مغفرت داریم  برای رفتگان

بياييم با يك فاتحه آرامش خواب رابه روحشان هديه دهيم…

‏‎شهدا بیوارثان بدوارثان

خدای مهربان

پنج شنبه ست…

از برای دلتنگی و نبودن عزیزی میلغزد بر گونه ها

پنجشنبه ها

‏‎مادرهایی که رفته اند

و صبر برای بازماندگان

////////////

ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛

با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم

حرفای کمتری برای گفتن دارم

غصه ام سنگین تر است

شادی روح رفتگان فاتحه و صلوات

پنج‌شنبه ای دیگر …

و امروز تنها خاطره‌اند در ذهن

اما هر پنجشنبه

ایرانیان از دیرباز روز پنجشنبه را به گرامیداشت یاد عزیزان درگذشته می‌پرداختند. ما هم در آلامتو مجموعه بهترین متن فاتحه برای اموات در روز پنج شنبه برای استوری در واتساپ و اینستاگرام را به این منظور گردآوری کردیم.

متن فاتحه برای اموات در روز پنج شنبه

“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،

////////////

همچنین بخوانید: عکس نوشته پنجشنبه و دلتنگی برای اموات

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

دل تنگ ترم

////////////

و بغضم شکننده تر

یادمیکنیم از آنها

پنج شنبه يادی از اموات و شهدا كنيم

////////////

براي آنهايي كه در بين ما نيستند

////////////

تا جمعه و غروبش فرا برسد

همان روزی که دل می‌گیرد

با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

بازهم پنجشنبه و اشک هایی را که

و شکرگزاریم از نعمت نفس کشیدن عزیزان

فاتحـه و صلوات کافیست

طاقتش کم است

به آرامستان گذر کردم صباحی

////////////

ثانیه هایمان سخت بوی دلتنگی می دهد

////////////

////////////