معرفی و دانلود کتاب اخلاق سکوت | نانسی بیلیاس | انتشارات کتابدار

بسیاری تصور می‌کنند که سکوت خالی است درحالی‌که حقیقت می‌گوید، سکوت سرشار از پتانسیل و معناست و بیش از آنکه یک چیز توخالی باشد، کثرت است. مطمئناً برای تغییر باید تصمیم گرفت، اما برای جامع، اخلاقی و پایدار بودن فرآیندهای تغییر باید اول از همه انواع سکوت و ویژگی‌های متمایز آن‌ها را درک کرد.

کتاب اخلاق سکوت با ترجمه‌ی حمید محسنی و به همت انتشارات کتابدار منتشر شده است.

کتاب اخلاق سکوت مناسب چه کسانی است؟

این کتاب اثری‌ست برای تمام افرادی که در بافت جامعه زندگی می‌کنند، و با مشکلات و بحران‌های اخلاقیِ کار و زندگی در قرن 21 مواجه‌اند. به‌همین دلیل تلاش شده تا حد ممکن از اصطلاحات تخصصی و لحن دانشگاهی استفاده نشود. امید است مطالب کتاب اخلاق سکوت موجب تامل، تفکر و بحث بیشتر شود.

در بخشی از کتاب اخلاق سکوت می‌خوانیم

امید است شما نیز موقع مطالعه‌ی این کتاب شروع به تعبیر، تفسیر، و پیاده‌سازی ایده‌ها و نکته‌های آن در ذهن‌تان کنید. ایده‌های طرح شده در این اثر شما را یاری می‌کند تا برای بهبود ارتباط و تعامل خود با دیگران بتوانید سکوت‌تان را بهتر و بیشتر مدیریت کنید.

معرفی کتاب اخلاق سکوت

پیش‌گفتار

فصل 1: مقدمه

اهمیت سکوت در ارتباط

نیاز به رویکرد بین‌رشته‌ای

فرایند توجه و نقش آن

سکوت، فضا، و بین‌ذهنی

توجه و اخلاق

مراجع

فصل 2: مطالعه‌ی سکوت

اخلاق و سکوت

ویژگی یا وجه تمایز سکوت

لفاظی یا سکوت توخالی

سکوت گستاخانه و ناشی از غرور

سکوت ناامیدی

سکوت مظلوم/ ستم‌دیدگان

سکوت ترس

سکوت ناشی از توجه (برای شنیدن)

سکوت فضاساز گفتگو

روش‌شناسی

معیارهای انتخاب مورد

روش تجزیه و تحلیل

روش‌شناسی میان‌رشته‌ای

مراجع

فصل 3: بازخوردها و درس‌ها

هدف و فرضیه‌های اصلی

محصول و فرآیند: حرکت به ماورای ثنویت/ دوبُنی/ باینری

آموخته‌ها

احترام: به بزرگان، به سنت‌ها، به روش‌های بومی، به خودشناسی در مقابل دانش “متخصص”

سکوت، زمان و مکان

سکوت و شکل‌گیری هویت

سکوت، امید و شفا

سکوت به عنوان یک نگرش یا حالت وجودی

سکوت به مثابه گذشت و ایثار

سکوت به مثابه پلی بین تفاوت‌ها

اهمیت آستانۀ سکوت

افکار نهایی، شروع تازه

منابع و مراجع


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA/book/74433

اخلاق سکوت با این اندیشه‌ی شهودی آغاز شد که سکوت یکی از اجزای اخلاقی و مهم ارتباط است. در هر مصاحبه، فرضیه‌های نخست ما تایید و تقویت می‌شد. قبل از مصاحبه اطلاعات اولیه‌ی کمی به پاسخ‌دهندگان دادیم. خیلی ساده گفتیم در حال مطالعه این هستیم که چگونه سکوت در بافت‌های مختلف فرهنگی خود را نشان می‌دهد. اغلب شگفت‌زده شدیم که چگونه پاسخ‌شان با پرسش‌ها سازگار بود و درک و فهم اصلی‌مان را افزایش داد. در پایان، مایلیم راهبردهایی را پیشنهاد کنیم که امیدواریم به بهبود و تقویت ارتباط اخلاقی و تصمیم‌گیری کمک کند.

کتاب اخلاق سکوت (The Ethics of Silence) آغاز راهی تازه است. نویسندگان فقط بخش کوچکی از این موضوع را مطرح کرده‌اند. هدف آن‌ها توضیح سکوت و چگونگی مدیریت آن نبود، بلکه هدف آن‌ها ارائه برخی مطالب، پیشنهادات، و دعوت از شما خوانندگان برای تفکر و تامل در این باره بود. آن‌ها قصد داشتند شما را به مرحله‌ای برسانند که بتوانید پیشنهادات و ایده‌های موجود در این کتاب را برای تامل بیشتر به کار گیرید و صرفا عملی غیرارادی و ناآگاهانه نسبت به آن نداشته باشید.

سکوت یک بخش اساسی و فراگیر در هر فرایند ارتباطی است. بر همین اساس، نانسی بیلیاس و سیوارم ومیوری در کتاب اخلاق سکوت از روش‌شناسی‌های مطرح در اقتصاد، فلسفه و نیز تجربه‌ی متخصصان حوزه‌های مختلف استفاده کرده‌اند تا رابطه بین اخلاق و سکوت را بررسی کرده و روش‌هایی را برای تغییر عملکرد اجتماعی از طریق توجه بیشتر به سکوت پیشنهاد کنند.

درباره کتاب اخلاق سکوت

از همان اول حس کردیم که توجه، عنصر اصلیِ سکوت است؛ بازخورد نیز به همین اندازه کلیدی است، و ارتباط اخلاقی مستلزم رفتار محترمانه و گشودگی نسبت به دیگری است. چیز نامنتظره این بود که در طول پژوهش چیزهای به‌مراتب بیشتری فهمیدیم. مثلا متوجه نبودیم چند لایه‌ی سکوت می‌تواند در یک موقعیت خاص با هم باشد و چگونه مسائل، پرسش‌ها و نگرش‌های مشابه درباره‌ی سکوت می‌تواند بارها و بارها با فوریت و برجستگی قابل مقایسه شکل بگیرد.

فهرست مطالب کتاب

هدف اولیه‌ی ما بررسی نقش سکوت در فرآیند تصمیم‌گیری بود. در فصل نخست، این ایده را معرفی کردیم که تصمیم‌گیری قبل از هر عمل آغاز می‌شود. ضمیر خودآگاه همواره از خود و نیز محیط اطراف‌اش آگاه است و پیامدها و اثر عمل بر روابط گذشته، حال و آینده را در نظر می‌گیرد. این صرفاً بخشی از پدیدارشناسی ذهن است. هدف ما مطالعه و کشف این بود که چگونه نوع خاصی از ذهن آگاه ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را هدایت کند.

اندیشمندان معتقدند که معنای سکوت تا حد زیادی به کار و وظیفه‌ی خاص و افراد مشغول به آن بستگی دارد. بنابراین نویسندگان در کتاب اخلاق سکوت به هفت جنبه‌ی اصلی سکوت توجه شده و در ادامه انواع سکوت مورد توجه قرار گرفته است؛ مواردی مانند سکوت یا لفاظی توخالی

  • سکوت گستاخانه‌ی ناشی از غرور
  • سکوت ناامیدی
  • سکوت مظلومان و ستم‌دیدگان
  • سکوت ترس
  • سکوت گوش کردن متفکرانه
  • سکوت فضاساز گفتگو

نگارش این کتاب در اصل با گفت‌وگوی بین دو دوست، از دو رشته‌ی متفاوت و با سابقه‌ی گوناگون آغاز شد. نانسی بیلیاس (Nancy Billias) استاد فلسفه دانشگاه سنت جوزف و سیوارم ومیوری (Sivaram Vemuri) دانشیار اقتصاد دانشگاه چالز داروین، صادقانه در جست‌وجوی راهی برای تبدیل دنیا به فضا و مکانی اخلاقی‌تر بودند. در این راستا هر دو مجذوب موضوع سکوت شدند. اما گفت‌وگوی دو نفر‌ه‌ی آن‌ها به مکالمه‌ای جهانی با افرادی از چند قاره و با رشته‌های مختلف تبدیل شد!