معرفی و دانلود کتاب ثروت مشترک: بدیلی فراسوی سرمایه | مایکل هارت | انتشارات ققنوس

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9/book/78993

نسبت خاص مالکیت خصوصى در درون خودش حاوى نسبت مالکیت خصوصى در حکم کار، نسبت مالکیت خصوصى در مقام سرمایه، و پیوند این دو است. از یک طرف، ما تولید فعالیت انسان به مثابه کار را داریم، یعنى به مثابه فعالیتى کاملاً بیگانه با خودش، با انسان و طبیعت، و از این رو بیگانه با آگاهى و تجلى حیاتى، موجودیت انتزاعى انسان در حکم انسان کارگر صرفى که در نتیجه هرروزه از پوچى محققش به قالب پوچى مطلق درمى‌غلتد، به قالب عدم وجود اجتماعى و از این رو واقعى‌اش. و از طرف دیگر، تولید ابژه کار انسان در حکم سرمایه را داریم، که در آن تمامى فردیت طبیعى و اجتماعى ابژه از بین رفته و مالکیت خصوصى ویژگى طبیعى و اجتماعى خودش را از دست داده است (یعنى همه نمودهاى سیاسى و اجتماعى‌اش را، و حتى به‌ظاهر هم هیچ نشانى از روابط انسانى بر آن بر جاى نمانده).

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم: اسپینوزا فراسوى اسپینوزا

پیشگفتار: شهریار شدنِ انبوه خلق

1: جمهورى (و انبوه خلق فقرا)

1.1. جمهورى مالکیت

1.2. بدن‌هاى مولد

1.3. انبوه خلقِ فقرا

در باب بدن 1: زیست‌سیاست در مقام رخداد

2: مدرنیته (و دورنماهاى دگرمدرنیته)

2.1. ضدمدرنیته به مثابه مقاومت

2.2 دوسویگى‌هاى مدرنیته

2.3. دگرمدرنیته

در باب انسان 1: عقل زیستى‌سیاسى

3: سرمایه (و مبارزات بر سر ثروت مشترک)

3.1. دگردیسى‌هاى ترکیب‌بندى سرمایه

3.2. مبارزه طبقاتى: از بحران تا خروج

3.3. کایروسِ انبوه خلق

در باب تکینگى 1: درباره عشق تصاحب‌شده

میان‌پرده: نیرویى براى نبرد با شر

4: امپراتورى بازمى‌گردد

4.1. تاریخچه‌اى از کودتایى شکست‌خورده

4.2. پس از هژمونى ایالات متحده

4.3. تبارشناسى شورش

در باب بدن 2: کلان‌شهر

5: فراسوى سرمایه؟

5.1. اصول گذار اقتصادى

5.2. آنچه از کاپیتالیسم باقى مى‌ماند

5.3. پیش‌لرزه‌ها در امتداد خطوط گسل

در باب انسان 2: از آستانه بگذرید!

6: انقلاب

6.1. موازى‌گرایى انقلابى

6.2. تقاطع‌هاى شورشى

6.3. اداره انقلاب

در باب تکینگى 2: پایه‌ریزى شادمانى

سپاسگزارى

نمایه اشخاص

نمایه آثار

مشخصات کتاب الکترونیک

یکی از مفاهیمی که مایکل هارت و آنتونیو نگری در کتاب ثروت مشترک آن را توضیح می‌دهند، مفهوم «دگرمدرنیته» است. در قرن نوزدهم و قرن بیستم سرمایه‌داری به وجود آمد و به یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی جهان تبدیل شد؛ به‌طوری‌که کشورهایی که نظامی غیر از سرمایه‌داری را برگزیده‌ بودند،‌ به‌نوعی «غیرمدرن» تلقی می‌شدند. بعضی از این کشورها ضدمدرنیته بودند و در برابر تغییرات مقاومت داشتند. مقاومت در مقابل تغییرات لزوماً بد نیست؛ بلکه ممکن است سودمند نیز باشد. دگرمدرنیته مقاومت مفید است و به این معناست منابع مدرن و پیشامدرن، ثروت مشترک هستند و برای عموم مردم قابل استفاده‌اند. نویسندگان با بسط این مفهوم به بدیلی فراسوی سرمایه دست می‌یابند.

کتاب ثروت مشترک ذهن خواننده را با سؤالات متفاوت درگیر نگه می‌دارد. حتی شاید بعد از خواندن کتاب به این نتیجه برسید که هیچ پاسخ قطعی‌ای برای این پرسش‌ها وجود ندارند و شاید فقط بتوان با پاسخ به این پرسش‌ها، به قسمتی از حقیقت دست یافت.

معرفی و دانلود کتاب ثروت مشترک

کسانی که به حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی علاقه دارند کتاب ثروت مشترک را مطالعه کنند.

در بخشی از کتاب ثروت مشترک: بدیلی فراسوی سرمایه می‌خوانیم

کارل مارکس در آثار اولیه‌اش از «در باب مسئله یهود» و «نقد فلسفه حق هگل» تا «دست‌نوشته‌هاى اقتصادى و فلسفى» به شرح و بسط تحلیلى از مالکیت خصوصى در حکم مبناى کل ساختارهاى حقوقى کاپیتالیستى دست زد. رابطه سرمایه و قانونْ ساختار قدرت پارادوکسیکالى را تعریف مى‌کند که به طور همزمان فوق‌العاده انتزاعى و کاملاً انضمامى است. از یک سو، ساختارهاى قانونى بازنمودهایى انتزاعى از واقعیت اجتماعى هستند که نسبت به محتواها و مفاد اجتماعى بى‌تفاوت‌اند، و از سوى دیگر، مالکیتِ کاپیتالیستى شرایط انضمامىِ استثمار کار را تعیین مى‌کند. هر دوى این موارد چارچوب‌هاى اجتماعى تمامیت‌بخش‌اند، در سرتاسر فضاى اجتماعى بسط مى‌یابند، در هماهنگى با هم فعالیت مى‌کنند و یکدیگر را برپا نگه مى‌دارند، و به عبارتى، سطوحى انتزاعى و انضمامى‌اند. مارکس به این سنتز پارادوکسیکال از امر انتزاعى و امر انضمامى این نکته را مى‌افزاید که محتواى ایجابى مالکیت خصوصى کار است. مارکس در این باره چنین مى‌نویسد:

انتشارات ققنوس کتاب ثروت مشترک را با ترجمه‌ی فواد حبیبی منتشر کرده است.

نکوداشت‌های کتاب ثروت مشترک

  • کتاب ثروت مشترک آخرین و بهترین کتاب از سه‌گانه‌ی هارت و نگری است. نویسندگان در این کتاب مفاهیم سیاسی پیچیده را توضیح می‌دهند و به یک دستاورد سیاسی و مهم می‌رسند. (فردریک جیمسون، استاد دانشگاه دوک)
  • به نظر می‌رسد همه موافق هستند که سیستم اقتصادی ما شکست‌خورده است؛ بااین‌حال افراد کمی هستند که جایگزینی برای این سیستم پیدا کنند. مایکل هارت و آنتونیو نگری خوانندگان را با عمیق‌ترین ریشه‌های بحران‌های اقتصادی کنونی آشنا می‌کنند و راه‌حل‌هایی رادیکال و مطابق با جامعه‌ی انسانی پیشنهاد می‌دهند. (نائومی کلاین، نویسنده‌ی کتاب «دکترین شوک»)
  • کتاب ثروت مشترک به ماه کمک می‌کند که از روابط سرمایه‌داری معاصر و شرایط آن سردربیاوریم. این کتاب چالش‌برانگیز پیش‌فرض‌هایی درباره‌ی مارکس دارد و نظریه‌های او را با افکار فیلسوفانی چون نیچه، فوکو و دلوز پیوند می‌دهد. (برتی راسل، استاد مؤسسه‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی ولز)
  • نگری و هارت در کتاب ثروت مشترک در جستجوی یک دگرمدرنیته هستند. آن‌ها عقیده دارند که انتخاب بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم اشتباه است و باید به چیزی کاملاً متفاوت برسیم. (دیوید هاروی، نویسنده‌ی کتاب «راهنمای سرمایه‌ی مارکس»)
  • یکی از مفاهیم بدیعی که در کتاب ثروت مشترک مطرح می‌شود، مفهوم «اشتراک» است. مایکل هارت و آنتونیو نگری عقیده دارند که ما فقط در منابع طبیعی اشتراک نداریم؛ بلکه در زبان، سنت‌های فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از چیزهای دیگر «اشتراک» وجود دارد. (الکس کالینیکوس، نویسنده‌ی کتاب «مارکسیسم و امپریالیسم نو»)

کتاب ثروت مشترک برای چه کسانی مناسب است؟

آن‌ها عقیده دارند که به یک زیرساخت جهانی برای حمایت از امنیت، سلامتی و زندگی نیاز داریم. همه‌ی مردم باید به آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی مناسب و زیرساخت‌های شهری و روستایی دسترسی داشته باشند. همچنین همه‌ی ما به آموزش احتیاج داریم؛ آموزش خواندن و نوشتن و نحوه‌ی کار با فناوری‌هایی که امروزه دنیای ما را تسخیره کرده‌اند. آن‌ها برای دسترسی به دانش مشترک، پیشنهاد کرده‌اند که حقوق مالکیت معنوی را لغو کنیم تا به بهترین افکار دسترسی داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم درباره‌ی آن نظریه‌ها و طرز فکرها بحث کنیم و آن‌ها را توسعه دهیم.

مایکل هارت و آنتونیو نگری که پیشتر با کتاب «امپراتوری» شناخته می‌شدند، در آخرین اثر از سه‌گانه‌ی خود با نام کتاب ثروت مشترک، مانیفست خود درباره‌ی مدل‌های حکمرانی در جهان امروز را تکمیل می‌کنند. آن‌ها عقیده دارند که نظام سرمایه‌داری امروز شکست خورده است و باید مدل دیگری را با نام «ثروت مشترک» جایگزین آن کرد.

درباره‌ی کتاب ثروت مشترک

کتاب ثروت مشترک (Commonwealth) آخرین حلقه از سه‌گانه‌ی مایکل هارت (Michael Hardt) و آنتونیو نگری (Antonio Negri)، پس از دو کتاب «امپراتوری» و «انبوه خلق» است. این کتاب پاسخ مفصل و جدی این دو نویسنده‌ به اتهامات و انتقادات دیگر متفکران حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی است. این کتاب در ادامه‌ی دو کتاب پیشین نوشته شده است؛ اما خوانندگانی که با آثار قبلی آشنایی ندارند، می‌توانند کتاب را بخوانند.

اصل حرف نگری و هارت در کتاب ثروت مشترک چیست؟ آن‌ها در وهله‌ی اول می‌خواهند که پایان نظام سرمایه‌داری را اعلام کنند و نظام زیست‌سیاسی را به‌کل تغییر دهند. آنان نظامی اشتراکی پیشنهاد می‌کنند که در منابع طبیعی مانند آب، هوا، زمین، طبیعت و… مشترک است.

معرفی کتاب ثروت مشترک: بدیلی فراسوی سرمایه