معرفی و دانلود کتاب جاری‌‌سازی استراتژی: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی استراتژی | مجتبی لشکربلوکی

اگر میان برنامه‌ریزی و اجرای آن در سازمان، مجموعه‌‌ یا حتی زندگی روزمرۀ خود فاصله می‌بینید، کتاب حاضر به کمک شما می‌آید تا با یک دید بهتر به فرآیند چینش استراتژی بنگرید و از آن مهم‌تر، به توانایی اجرای آن دست پیدا کنید. در واقع، تفاوتی ندارد مدیر یک مجموعه باشید یا نه؛ این کتاب برای همه‌ی کسانی است که برای پیش‌برد برنامۀ خود به یک دستورالعمل مناسب احتیاج دارند.

با مجتبی لشکربلوکی بیشتر آشنا شویم

چرا بسیاری از استراتژی‌ها دچار شکست و یا عدم پیشروی می‌شوند؟ در کتاب جاری‌سازی استراتژی، نوشتۀ مجتبی لشکر‌بلوکی، به دنبال نقشۀ راهنمایی هستیم تا از طریق آن در هر مرحله از پیاده‌سازی استراتژی، ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی را مورد توجه قرار ‌دهیم.

دربارۀ کتاب جاری‌سازی استراتژی

مجتبی لشکربلوکی در کتابش نشان می‌دهد که اجرای درست استراتژی فرآیندی بعد از برنامه‌ریزی استراتژیک نیست بلکه همزمان با آن و تصمیم‌گیری شروع می‌شود. و برای تدوین و اجرای یک برنامه باید تعامل درستی بین کارکنان یک مجموعه به وجود بیاید تا شکاف بین ایده و اجرا پوشانده شود. نویسنده سعی‌ کرده با برنامه‌ای جامع و عملیاتی، به نقاط ضعف سازمان‌ها اشاره کند و برای حل آن‌ها راهکارهای درستی ارائه دهد.

کتاب جاری‌سازی استراتژی مناسب چه کسانی است؟

سخن ناشر

پیشگفتار

فصل اول: اهمیت و جایگاه جاری‌سازی استراتژی

گشایش

چرایی پیدایش و اهمیت مفهوم جاری سازی استراتژی

نقش جاری‌سازی استراتژی در موفقیت استراتژیک

پنج وجه تمایز کلیدی بین تدوین و جاری‌سازی استراتژی

چهار مهارت بنیادین جاری سازی استراتژی

سه دیدگاه اصلی در مورد جاری‌سازی استراتژی

یادآوری پایانی

فصل دوم: عملیاتی‌سازی یا اجرایی کردن استراتژی

گشایش

شکاف بین لایه استراتژی و عملیات

ابزارهای تبدیل استراتژی به اقدامات عملی

ابزارهای مدیریت پورتفولیو و مدیریت پروژه

ظهور اندیشه نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن (کام) چیست؟

چرا به کام، متوازن می گویند؟

عناصر تشکیل‌دهنده کام

استفاده های مختلف از کام

فواید استقرار و به‌کارگیری کام در سازمان چیست؟

یادآوری پایانی

فصل سوم: نقشه استراتژی و عملیاتی کردن استراتژی

گشایش

نقشه استراتژی: توصیف استراتژی به‌وسیله کام

گام های اجرایی کردن استراتژی

یادآوری پایانی

فصل چهارم: یادگیری و کنترل استراتژیک

گشایش

سطوح یادگیری سازمانی

کلیدهای موفقیت در یادگیری استراتژیک

یادآوری پایانی

فصل پنجم: مبانی مدیریت تحولات استراتژیک

گشایش

جایگاه مدیریت تحولات استراتژیک و چرایی طرح آن

معنای تحول استراتژیک

مدل هشت‌مرحله‌ای برای مدیریت تحولات استراتژیک

هشت اشتباه متداول سازمان‌ها

یادآوری پایانی

فصل ششم: از شرایط اضطرار تا چشم‌انداز مشترک

گشایش

سه گام ابتدایی مدیریت تحولات استراتژیک

کلیدهای ایجاد حس ضرورت و فوریت

تیم راهبری تحول استراتژیک

یادآوری پایانی

فصل هفتم: از هموارسازی تا نهادینه سازی تحولات استراتژیک

گشایش

گام پنجم: توانمندسازی و هموارسازی مسیر تحول استراتژیک

گونه شناسی موانع پیش روی مسیر تحول

گام ششم: ایجاد دستاوردهای سریع

کلیدهای موفقیت در گام ایجاد دستاوردهای سریع و ملموس

گام هفتم: ایجاد تغییرات پیاپی و گسترش وسعت تغییرات

گام هشتم: تثبیت و پایدارسازی تحولات استراتژیک

کلیدهای موفقیت در تثبیت تحولات استراتژیک

یادآوری پایانی

فصل هشتم: همسوسازی فرهنگ و استراتژی

گشایش

واقعاً فرهنگ به چه معناست؟

چرا فرهنگ اهمیت استراتژیک دارد؟

فرهنگ چگونه شکل می‌گیرد؟

حالت‌های مختلف استراتژی و فرهنگ

انتخاب‌های اصلی در مدیریت استراتژیک فرهنگ

جعبه ابزار تغییرات فرهنگی

یادآوری پایانی

فصل نهم: ‌همسوسازی ساختار و استراتژی

گشایش

ساختار سازمانی چیست؟

طراحی ساختار چگونه است؟

چارت سازمانی، ساختار نیست!

چگونگی بازطراحی استراتژیک ساختار

یادآوری پایانی

فصل دهم: همسوسازی سیستم ها و استراتژی

گشایش

سیستم های سازمانی چیست؟

سیستم ها چگونه بر جاری سازی استراتژی تأثیر می‌گذارند؟

همسوسازی سیستم های سازمانی با استراتژی

اصول کلیدی همسوسازی سیستم‌ها با استراتژی

یادآوری پایانی

فصل یازدهم: مدل متا: مسیر تحقق تصمیمات استراتژیک

گشایش

ترکیب هوشمندانه سه دیدگاه مختلف در مورد جاری‌سازی استراتژی

مدل متا

مدل متا (مسیر تحقق تصمیمات استراتژیک)

گام 1: شفاف‌سازی تصمیم استراتژیک یا استراتژی

گام 2: تحلیل موانع یا محرک‌های اصلی جاری سازی استراتژی

گام 3: ایجاد حس ضرورت و فوریت تغییر

گام 4: تیم‌سازی (تشکیل هسته محوری راهبری تحول)

گام 5: شبکه‌سازی (ایجاد شبکه حامیان و همراهان تحول)

گام 6: ترسیم نقشه موفقیت یا استراتژی

گام 7: تبدیل استراتژی به اهداف، پروژه‌ها و اقدامات راهبردی

گام 8: تصویرسازی مشترک از آینده

گام 9: تدوین پروژه‌های سازمانی برای اجراپذیری استراتژی

گام 10: تشکیل پورتفولیوی راهبردی سازمان (تدوین برنامه و بودجه استراتژیک)

گام 11: ایجاد موفقیت های سریع

گام 12: توانمندسازی و هموارسازی مسیر تحول

گام 13: گسترده سازی تغییرات و حفظ پویایی تحول

گام 14: پایدارسازی تحولات استراتژیک

یادآوری پایانی

فصل دوازدهم: ‌تحلیل نمونه موردی جاری‌سازی استراتژی براساس مدل متا

گشایش

چگونه استراتژی یک شرکت را از قعر جدول به رتبه یک رساند؟

موبیل چگونه استراتژی را در سازمان جاری کرد؟

اما استراتژی جدید چه بود؟

یادآوری پایانی

فصل سیزدهم: ‌جاری سازی استراتژی در پنج دقیقه

گشایش

سه سؤال در پنج دقیقه!

تحلیل پایانی

فصل چهاردهم: ‌بیست اصل کلیدی مدل متا و ده باور اشتباه

گشایش

بیست اصل کلیدی جاری‌سازی استراتژی

ده باور اشتباه

فصل پانزدهم:  جایگاه مدل متا در متامدل دیاموند؛ نگاهی فراگیر به مدیریت استراتژیک

گشایش

جایگاه مدل متا در متامدل دیاموند

فهرست پیوست های الکترونیک کتاب

مشخصات کتاب الکترونیک

معرفی کتاب جاری‌‌سازی استراتژی: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی استراتژی

متأسفانه همیشه از کارمندان خواسته می‌شود همان سیاستی را اجرا کنند که کسان دیگری آن را طرح کرده‌اند. ممکن است این کارمندان حتی نتوانند این سیاست را دریابند و همین موضوع باعث می‌شود اجرای یک استراتژی تقریباً غیرممکن شود. پس چگونه می‌توان به گونه‌ای به کارمندان اجرایی سازمان کمک کرد تا نه فقط استراتژی را درک کنند، بلکه از آن پشتیبانی نیز به عمل آورند.

اصولاً چالش‌های اساسی مدیریت بیش از این که مربوط به مرحلۀ تدوین استراتژی باشد، در اجرای استراتژی‌ها نهفته است. بررسی‌ها طی چند ساله گذشته نشان می‌دهند که درصد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به اهداف خود دست پیدا نمی‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که بیش‌ از 70‌ درصد علت شکست استراتژی‌ها در جاری‌سازی آن‌ها است. مشکل واقعی، استراتژیِ بد نیست بلکه اعمال بد آن است. یک برنامه بدون اجرا قادر به ایجاد تغییر در یک مجموعه نیست و توانایی اجرای برنامه به مراتب مهم‌تر از کیفیت خود برنامه است.

تاکنون کتاب‌های متنوعی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک نوشته شده است و نهاد‌های مختلف زمان‌های زیادی را برای تحلیل، بررسی و در‌آخر تدوین استراتژی صرف کرده‌اند. اما آیا همه‌ی این تلاش‌ها موفق بوده‌ و به نتیجه رسیده‌اند؟ برخی این شکست‌ها را ناشی از ضعف در تدوین برنامه‌ها می‌دانند، اما بر اساس آمار ارائه‌شده در کتاب جاری‌سازی استراتژی درصد زیادی از این ناکامی‌ها به اجرا نشدن یا اجرای اشتباه این برنامه‌ها برمی‌گردد. ساز‌و‌کار‌ها و فرآیند‌های لازم برای جاری‌سازی استراتژی، نکتۀ مهمی است که مدیر‌ها معمولاً از آن غافل هستند.

فرهنگ به‌صورتی کاملاً زیرپوستی و بدون آنکه بدانیم یا بخواهیم روی تصمیمات، ترجیحات و اقدامات ما تأثیر می‌گذارد. گاهی اوقات من برای یک رفتار تصمیم‌گیری می‌کنم مثلاً تصمیم‌گیری می‌کنم که پولم را در بانک الف بگذارم یا ب. اما بسیاری از رفتارها و انتخاب‌های ما ناخودآگاه است مثلاً اینکه تند رانندگی کنم یا کند؟ در سازمان مشارکت کنم یا نکنم؟ به مشتری احترام بگذارم یا نگذارم. فرهنگ خود را در همین تصمیمات، ترجیحات و اقدامات ناخودآگاه جمعی ما نشان می‌دهد. در قبیله‌ای که فرهنگ ازدواج درون‌قبیله‌ای وجود ندارد، شما آزادانه و آگاهانه همسرتان را انتخاب می‌کنید اما در قبیله‌ای که فرهنگ ازدواج درون‌قبیله‌ای وجود دارد ناخودآگاه تصمیمات و انتخاب‌های شما مشخص می‌شود.

استراتژی یک پدیدۀ جدا و منزوی نیست؛ بلکه بخش مهمی از دستورالعملی است که یک سازمان به کارمندان اجرایی و بخش‌های دیگر می‌دهد. این نقشۀ ترسیم‌شده تصویری را از آینده نشان می‌دهد که به اشخاص کمک می‌کند تا جهت‌گیری درستی در اجرای امور داشته باشند و از مسیر اصلی و اهداف مجموعه فاصله نگیرند.

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C/book/67679

فرهنگ سازمان به‏‌صورت ناخودآگاه به کارکنان می گوید چگونه رفتار کنند. فرهنگ راهنمای پنهان مدیران و کارکنان در تعیین اولویت‌های مربوط به کارشان است. فرهنگ به‌صورت ناآشکاری تصمیمات و اقدامات اعضای سازمان را رقم می‌زند و هدایت می کند. پس فرهنگ ذاتاً خاصیت هدایت کنندگی دارد. ازطرفی استراتژی نیز برای این طراحی شده است که سازمان را به‌سمت خاصی هدایت کند. حال اگر که فرهنگ سازمان با استراتژی ناسازگار باشد بین این دو جنگی پنهان درمی‌گیرد که بسته به قوت و ضعف فرهنگ و ضرورت استراتژی یکی از این دو با وارد کردن هزینه‌هایی به سازمان برنده می‌شود و درنتیجه سکان هدایت سازمان را در دست می‌گیرد؛ چه‌بسا که فرهنگ بر استراتژی پیروز شود و استراتژیست‌ها را در دسترسی به اهداف خود ناکام بگذارد. ولی اگر این دو عامل هدایت کننده سازگار و همسو باشند باید به اجرای استراتژی امید داشت. چراکه بررسی ها و تجربیات نیز نشان می‌دهد که فرهنگ در نهادینه کردن استراتژی شرکت نقش بسیار مهمی دارد. پس باید بین این دو عامل قدرتمند تعامل و همسویی ایجاد کرد. روشن است که بیان این موضوع بسیار ساده است، اما اجرای آن فوق‌العاده مشکل است. این چالش در این فصل تحلیل خواهد شد.

فهرست مطالب کتاب

مجتبی لشکربلوکی به سال 1357 متولد شد. او اکنون نویسنده، مشاور و مدیر چندین شرکت است. لشکربلوکی دوره کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و دکتری مدیریت استراتژیک خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. از دیگر آثار او می­‌توان به ذهن استراتژیست و جعبه ابزار استراتژی اشاره کرد.

در بخشی از کتاب جاری‌ سازی استراتژی می‌خوانیم