معرفی و دانلود کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج | زهرا محبوبی نیه | انتشارات لوح محفوظ

معرفی کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج

افراد به اقتضای شرایطشان روش‌های متنوعی را برای رفع احساس تنهایی به کار می‌بندند که بدون تردید عوامل بسیاری در تعیین آن دخیلند. زهرا محبوبی نیه و پانته آ جهانگیر در این پژوهش مروری رابطه‌ی دو شاخص جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان‌شناختی را با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج بررسی می‌کنند تا شما با جنبه‌های مختلف این موضوع آشنا شوید. آن‌ها این کار را با معرفی معنای مفاهیم پایه‌ای مانند «نگرش»، «مذهب» و دیگر شاخص‌های مطرح شده آغاز می‌کنند.

کتاب «جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان‌شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج» شرح می‌دهد که تأخیر در ازدواج یا کاملاً کناره گرفتن از چنین ارتباطی به یک مد فرهنگی تبدیل شده است و جوانان بسیاری طی سال‌های گذشته با این جریان همراه شده‌اند. پیامد قابل‌انتظار این اتفاق، تمایل جوانان به آغاز روابط خارج از چهارچوب ازدواج است؛ چرا که شرایط سنی آن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد. نیاز به داشتن یک همراه، یار و همدم از ضروری‌ترین خواسته‌های یک جوان است که نمی‌توان آن را بی‌جواب گذاشت و هرکس به شکلی، سعی در برطرف کردن آن دارد.

هر سه بعد معنویت (معنا، تعالی و عشق) ممکن است در مذهب یافت شوند بنابراین معنویت و مذهب با یکدیگر همپوشی دارند و هر دو شامل اعتقاد به وجودی مقدس می‌شوند، اما هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا هستند. ویژگی‌های خاص مذهب عبارتند از: الهیات، مناسک و آیین‌ها، نهادها و آموزه‌های اخلاقی آن.

فهرست مطالب کتاب

بعضی از این ساز و کارهای زیستی که در طول تاریخ زندگی انسان ظاهر شده است و زیربنای باورها و رفتارهای دینی بوده است مانند دلبستگی، وحدت و پیوستگی، تبادل اجتماعی و نوع دوستی قومی است. بنابراین به نظر می‌رسد که وجود دین و معنویت از نظر تکاملی به حل مشکلات و مسائل و بقا انسان کمک کرده است (حسین دخت، 1391، ص 18 -17).

مطالعه‌ی این اثر به دانشجویان و اساتید رشته‌ی روانشناسی و همچنین افرادی که قصد دارند روابط قبل از ازدواج را با داده‌هایی موثق بررسی کنند، پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج می‌خوانیم

کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج اثری پژوهشی است که توسط زهرا محبوبی نیه و پانته آ جهانگیر تألیف شده. با مطالعه‌ی این اثر می‌توانید به یافته‌های محققان در سراسر جهان با موضوع تأثیر باورهای مذهبی بر روابط پیش از ازدواج دست پیدا کنید.

درباره‌ی کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج

نتایج تحقیقات در حوزه‌ی خانواده و ارتباطات ثابت کرده که نیاز به برقراری رابطه‌ی عاطفی یکی از نیازهای بنیادی و اصیل انسانی است. عدم تحقق این نوع خاص از ارتباط که تعهد، صمیمیت و اشتیاق را در بر می‌گیرد، می‌تواند به عواقب ناخوشایند بسیاری منجر شود. تنهایی، مشکلات جسمی و روحی و گرفتار شدن در روابط آسیب‌زا تعدادی معدود از مشکلات آشکار عدم تشکیل خانواده هستند که ما را نسبت به آنچه امروزه در کشورمان در حال وقوع است نگران می‌کند.

پذیرش و مقبولیت تکاملی دین و معنویت توسط دانشمندان مختلف مانند زیست شناسان، روانشناسان، انسان شناسان و دین شناسان بررسی شده است. کریک پاتریک (1999) معتقد است همین که در طول تاریخ تکامل انسان، دین توانسته است ساز و کارها و راهبردهای روان شناختی را بوجود آورد که از طریق انتخاب طبیعی بتواند بسیاری از مشکلات را که اجداد ما با آنها روبرو بوده‌اند حل و فصل کند، نشان دهنده کارکرد تعاملی دین و معنویت است. این ساز و کارها هم در سطح فرهنگی- اجتماعی و هم در سطح فردی وجود داشته‌اند.

مقدمه

بیانی ساده از پژوهش

این موضوع چه اهمیتی دارد؟

تعاریف نظری مفاهیم

تعریف نظری نگرش

تعریف نظری نگرش

گرایش به ارتباط قبل از ازدواج

تعریف نظری مذهب

تعریف نظری جهت‌گیری مذهبی

تعریف نظری بهزیستی روان شناختی

رابطه با جنس مخالف

رابطه جنسی قبل از ازدواج و منع کننده‌ها

ارتباط قبل از ازدواج و داده‌های آماری

راه‌اندازها و تعیین کننده‌های خط فکری رابطه جنسی قبل ازدواج

نقش کارکرد خانواده و تمایل به ارتباط قبل از ازدواج

نقش والدین، اعتیاد و الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج

بالا رفتن سن ازدواج و ارتباط قبل از ازدواج در امریکا و اروپا

الگوی روابط قبل از ازدواج در کشورهای آسیایی

تیپولوژی و خرده فرهنگ‌های روابط جنسی پیش از ازدواج

زندگی دانشجویی – ارتباط پیش از ازدواج و ایدز

تعریفی از ازدواج و تئوری‌های پیرامونی

بهزیستی روان شناختی و مولفه‌های آن

پیوستار بهزیستی روان شناختی

بهزیستی روان شناختی و سلامت

مذهب

مذهب عامل بازداری از منعیات

جهت‌گیری مذهبی

نُه کارکرد تکاملی مذهب، دین و معنویت

پرچمداران معنویت و مذهب

پیشینه‌های پژوهشی

پیشینه‌های داخلی

پیشینه‌های خارجی

منابع

فارسی و لاتین

منابع فارسی

منابع لاتین

مشخصات کتاب الکترونیک

تیترهای بعدی اثر، دامنه‌ی گسترده‌ای از مباحث مربوط به رابطه‌ی پیش از ازدواج را پوشش می‌دهند. داده‌های آماری، عوامل شکل‌دهنده و موانع این‌گونه روابط، الگوی ارتباط‌های قبل از ازدواج در قاره‌های گوناگون، خرده‌های فرهنگ موجود در این زمینه و کارکردهای تکاملی مذهب بخشی از مطالب مطرح شده در کتاب جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان‌شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج هستند.

کتاب جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج مناسب چه کسانی است؟

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/book/67455

امروزه بررسی علمی باورهای مذهبی و ارتباط با سایر سازه‌های روان شناختی و جامعه شناختی اهمیت ویژه‌ای یافته است (اسپیکا، هود، هامسبرگن و گروچ، 2003). در واقع دین به عنوان نوعی فلسفه فکری با داشتن نگرش خاص به جهان هستی؛ جهان بینی، ایدئولوژی و معرفت شناختی، خاص خود را داشته است که نه تنها بر پاسخگویی به سوالات اساسی انسان در مورد پیدایش و تکوین جهان هستی و انسان تاثیر می‌گذارد و روابط بیرونی فرد در قبال نظام‌های اجتماعی، سیاسی و تربیتی را تعین می‌بخشد، بلکه حس درونی وجود فردی یا هویت شخص را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد (گوتک، ترجمه پاک سرشت،1380؛ هاشمی و جوکار، 1387).