معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم: عقب‌نشینی یونانی‌ها | حسن پیرنیا | انتشارات جیحون

معرفی کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم: عقب‌نشینی یونانی‌ها

در کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم داستان پادشاهان سلسله‌ی هخامنشی را از زمان شکست دادن یونان تا حمله‌ی اسکندر مقدونی می‌شنوید. حسن پیرنیا، برای نوشتن این بخش از کتاب تاریخ ایران باستان از آثار مورخان یونانی چون هرودوت، گزنفون، پلوتارک، کتزیاس و… و منابع انگلیسی، عربی و فرانسوی بهره برده است.

درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم

کمتر کسی است که علاقه‌مند به تاریخ باشد و کتاب تاریخ ایران حسن پیرنیا را در کتابخانه‌ی خود نداشته باشد. حسن پیرنیا (Hassan Pirnia) با همکاری عباس اقبال در دوره‌ی پهلوی کتاب تاریخ ایران را به نگارش درآورد و خدمتی بزرگ به ملت ایران کرد. معروف است که عباس اقبال بخش‌های پس از اسلام را نوشت و حسن پیرنیا، بخش‌های پیش از اسلام کتاب را. قسمتی که پیرنیا نگاشته بود، در کتاب تاریخ ایران باستان (History of Ancient Iran) به‌طورکامل چاپ شد. این کتاب بزرگ که نزدیک به 1500 صفحه دارد، از چند باب تشکیل شده. باب پنجم این کتاب به عقب‌نشینی یونانی‌ها و تاریخ جنگ‌های یونان و ایران اختصاص دارد.

«تاریخ ایران باستان» عنوان مجموعه‌ی آثاری است که حسن پیرنیا آن‌ها را در چندین مجلد نگاشته. تاریخ دوران باستان ایران به همراه مقدماتی از موضوعات اساسی حوزه‌ی علم تاریخ، بررسی سلسه‌هایی که پارسی‌ها و پارت‌ها تأسیس کردند و… درون‌مایه‌ی اصلی کتاب‌های این مجموعه را تشکیل می‌دهند. پیرنیا در نگارش این اثر کلاسیک تاریخی، به آثار درجه‌اول اروپایی و فارسی، همچنین منابع عربی نظر داشته و سنگ‌نوشته‌هایی را که تا آن زمان کشف شده بودند، مورد تعمق و بررسی قرار داده.

پروشات که از دیرگاهی قصد کشتن استاتیرا زن اردشیر را داشت، بالاخره به دسایس و حیَل نیت خود را اجرا کرد. او زنی در خدمت خود داشت ژی‌ژیس نام که مورداعتماد تامّ ملکه و بر وی مسلط بود و همین زن به قول دی‌نُن آلت اجرای خیال فاسد پروشات گردید. شرح قضیه موافق نوشته‌های دی‌نُن، کتزیاس و پلوتارک با جزئی اختلاف چنین است: هر دو ملکه از چندی قبل آشتی کرده و ظاهراً نشان می‌دادند که منازعات و سوء‌ظن‌های دیرینه را فراموش کرده‌اند؛ زیرا به منازل یکدیگر آمد و شد داشتند و با هم غذا صرف می‌کردند. ولی چون باطناً از یکدیگر بیمناک بودند، غذا را از یک ظرف و از همان خوراک می‌خوردند. بعد پلوتارک می‌گوید: در پارس مرغی هست که فضاله ندارد و روده‌هایش پر از چربی است. بنابراین تصور می‌کنند که غذای این مرغ از باد و شبنم است. این مرغ را رین‌تاسِس نامند ولی کتزیاس این مرغ را رین‌داوِس نامیده و چنین گوید: پروشات در سر میز یکی از این مرغ‌ها را برداشته با کاردی که یک طرف آن را مسموم کرده بودند به دو نیم تقسیم کرد. نیمی را که مسموم نشده بود خودش برداشت و نیم مسموم را به ملکه‌ی جوان داد. از درد شدید و تشنج‌هایی که بعد برای ملکه حاصل شد، او یقین کرد که مسموم گشته و به‌فاصله‌ی چند ساعت درگذشت.

فهرست مطالب کتاب صوتی

مشخصات کتاب صوتی

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ ایران باستان - باب پنجم

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85/book/80653

نشر سپاس کتاب تاریخ ایران باستان را به چاپ رسانده است. انتشارات جیحون کتاب صوتی تاریخ ایران باستان را در چند بخش با صدای فرهاد اتقیایی منتشر کرده.

درباره‌ی مجموعه‌ی تاریخ ایران باستان

کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم برای دانشجویان رشته‌ی تاریخ و علاقه‌مندان به تاریخ ایران بهترین گزینه برای مطالعه است.

در بخشی از کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم: عقب‌نشینی یونانی‌ها می‌شنویم

با وجود پیشرفت‌هایی که اخیراً در روش‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی حاصل شده، مجموعه کتاب‌های تاریخ ایران باستان هنوز هم از منابع معتبر در مطالعات این حوزه به شمار می‌آید. دقت و باریک‌بینی پیرنیا در این آثار نیز شایسته‌ی توجه و تحسین است. اگرچه با پایان عمر این نویسنده، این مجموعه نیز ناتمام ماند و به شرح سلسه‌ی ساسانی نرسید، اما مستندات این کتاب تا همین‌جا نیز سال‌ها روشنگر راه محققان و تاریخ‌دان‌های ایرانی بوده و خواهد بود.

کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم برای چه کسانی مناسب است؟

پیرنیا برای نوشتن کتاب تاریخ ایران باستان – باب پنجم، بیشتر از منابع نوشته‌شده توسط مورخان یونانی بهره گرفته است. او مواضع هرودوت را در بسیاری از موارد نقد کرده؛ اما بیش از هر منبع دیگری، از کتاب هرودوت بهره برده است. شگفت آن‌که او برای استفاده از منابع یونانی اشخاصی چون گزنفون، کتزیاس، پلوتارک و… زبان یونانی باستان را فراگرفت. حسن پیرنیا برای اولین بار در کتاب خود، از گزارش‌های باستان‌شناسان و شرق‌شناسان در کتاب خود بهره برد. آشنایی وی با زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسوی و روسی باعث شد که فرصت داشته باشد منابع تاریخی را به این زبان‌ها بخواند و از آن‌ها در نگارش کتاب خود کمک بگیرد.

کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم، با شکست یونانیان از کوروش شروع می‌شود. نبردهای طولانی‌مدت میان ایران و یونان، در سرنوشت هر دو ملت نقشی اساسی ایفا کرده است. بیشتر اطلاعات ما از آن دوره، از نگاه مورخان یونانی در آن زمان به دست آمده. البته بعد از پژوهش‌های باستان‌شناختی، داده‌های بیشتری از دوران هخامنشی به دست آمد و روند تحقیقات تاریخی درباره‌ی یونان باستان و سلسله‌ی هخامنشی را تغییر داد. بعضی از مورخان یونانی نگاهی تحقیرآمیز به ایرانیان و شاهان ایران داشتند. چنین تعصباتی بر نقل‌های آن‌ها تأثیر می‌گذاشت. حسن پیرنیا با وجود ناسیونالیسم غالب در زمان رضاشاه، کوشش کرده که با نگاهی بی‌طرفانه منابع تاریخی و باستان‌شناختی را بکاود و بهترین روایت را در کتاب صوتی تاریخ ایران باستان – باب پنجم نقل کند. همین موضوع نیز باعث شده پس از گذشت سال‌ها، هنوز هم کتاب تاریخ ایران باستان یکی از بهترین منابع برای شناخت سلسله‌های دوران باستان در ایران باشد.