معرفی و دانلود کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است | احمد پدرام | انتشارات ترانه پدرام

معرفی کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است

12 دقیقه

فصل بیست‌و‌یکم

برخورداری از رفاه مالی، تندرستی، یا هوش بالا معیارهایی تعیین‌کننده‌ در رسیدن به شادکامی نیستند. چه بسیار افرادی که توان مالی اندکی دارند و از سلامت جسمی کم‌بهره‌اند اما خردمندانه، شاد و سبکبار زندگی می‌کنند. تفاوت میان آن افسردگی و این سرزندگی در چیست؟ کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است، خودشناسی و تقویت مهارت‌های زندگی را گام نخست در رسیدن به احساس خوشبختی و حالِ خوب می‌داند. اگر بدانیم در اعماق وجود خود چه کسی هستیم، چه توانایی‌ها، احساسات و عواطفی داریم و مقصد زندگی‌مان کجاست، می‌توانیم احساس خودآگاهی و مهارت خودیاری را در خود افزایش دهیم و توانِ مقابله‌ی خود را با افسردگی‌ها، اختلالات و اضطراب‌ها بهبود بخشیم.

3 دقیقه

ضمیمه‌ – شعر دانش

مشخصات کتاب صوتی

12 دقیقه

فصل بیست‌وچهارم

34 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت اول

اگر می‌خواهید در مسیر دستیابی به خوشبختی، آرامش و شادکامی، همراه و راهنمایی داشته باشید، کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است برای شماست.

در بخشی از کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است می‌شنویم

16 دقیقه

فصل هفتم – قسمت دوم

معرفی و دانلود کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است

کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است به همت انتشارات ترانه پدرام در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان قرار گرفته است.

کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است برای چه کسانی مناسب است؟

27 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت ششم

5 دقیقه

فصل هفتم – قسمت پنجم

22 دقیقه

فصل نوزدهم – قسمت دوم

26 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت پنجم

20 دقیقه

فصل هفتم – قسمت اول

کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است راهکارهایی عینی و ذهنی در بر دارد که می‌تواند شما را به خودباوری و احساس شادکامی برساند. احمد پدرام، محسن معروفی و رقیه منصوری بنی با پیروی از رویکرد «کتاب درمانی»، به شما کمک می‌کنند تا در دیدگاه‌ها و باورهای خود تغییر ایجاد کنید و کیفیت زندگی خود را ارتقا بدهید.

درباره‌ی کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است

23 دقیقه

فصل بیست‌وهفتم – قسمت اول

19 دقیقه

فصل سیزدهم – قسمت دوم

19 دقیقه

فصل هفتم – قسمت سوم

22 دقیقه

فصل بیست‌وششم – قسمت اول

13 دقیقه

فصل بیست‌وسوم

13 دقیقه

فصل بیست‌وهفتم – قسمت دوم

24 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت سوم

23 دقیقه

فصل بیست‌و‌دوم

یکی از نشانه‌های عمده‌ی سلامتی روانی پذیرفتن و تحمل نکات مبهم و مجهول است. اگر قرار باشد شرکتی راه‌اندازی و یا وسیله‌ای تولید انبوه شود، مسلماً هر قسمتِ کار بر عهده‌ی شخص یا اشخاص دیگر گذاشته می‌شود و افراد لازم است بپذیرند که، فقط در حیطه‌ی وظایف تعیین‌شده‌ی خود قادر به ابراز نظر هستند و باید باور کنند که دیگران نیز به سهم خود در انجام امور مربوطه پویا و کوشا بوده و احساس مسئولیت لازم را دارند، اصرار و تعصب‌ورزیدن در مورد اموری که به ما مربوط نمی‌شود ناشی از میل عصبی ما به اشراف و کنترل بر همه‌ی امور است. باید توجه داشت که مقداری از کنجکاوی‌های خانم‌ها در مورد جزئیات ناشی از خصوصیات زنانه‌ی آن‌هاست و جنبه‌ی عصبی و بیمارگونه ندارد. وقتی این کنجکاوی از حد گذشت، می‌تواند ناشی از میل زیاد به کنترل باشد و هم‌چنین نشانه و موجب اضطراب و وسواس و کامل‌گرایی و سلطه‌گری باشد.

فهرست مطالب کتاب صوتی

20 دقیقه

فصل هفتم – قسمت ششم

24 دقیقه

فصل بیست‌وهشتم – قسمت اول

22 دقیقه

فصل بیست‌وهشتم – قسمت دوم

26 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت چهارم

10 دقیقه

فصل سیزدهم – قسمت اول

20 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت دوم

16 دقیقه

فصل بیست‌ونهم – قسمت هفتم

17 دقیقه

فصل هفتم – قسمت چهارم

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/book/79381

7 دقیقه

فصل بیست‌و‌پنجم

14 دقیقه

فصل بیست‌وششم – قسمت دوم

احمد پدرام، محسن معروفی و رقیه منصوری بنی در کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است، این شعار را سرلوحه‌ی خود قرار داده‌اند: «ما بیمار را درمان می‌کنیم نه بیماری را». آن‌ها با به کارگیری رویکرد «کتاب درمانی»، نکات و راهکارهایی را ارائه داده‌اند که می‌تواند به تحول فکری و در نتیجه، بهبود سطح زندگی افراد، کمک شایانی نماید.

23 دقیقه

فصل نوزدهم – قسمت اول

اندیشه‌ و عملکرد ما، شکل‌دهنده‌ی زندگی‌مان هستند و به آن جهت می‌دهند. آنچه بدان می‌اندیشیم، هدف‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌ایم، برداشتی که از معنای زندگی داریم، و احساسی که به خود و جهانِ پیرامون‌مان داریم، راه و مقصد ما را در زندگی تعیین می‌کنند. اما در مسیر پر پیچ‌وخم زندگی، همیشه سهم ما شادی و موفقیت نیست. اندوه و ناامیدی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی هستند. رویدادهای ناگوار، اخبار تلخ، تعارضات میان‌فردی، کج‌اندیشی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها همگی ممکن است سدی در برابر رسیدن ما به احساس کامیابی و شادی باشند. کتاب صوتی خوشبختی یافتنی نیست، دریافتنی است با راهکارهایی که ارائه می‌دهد، به ما در گزینش واکنش مناسب در برابر این چالش‌ها کمک می‌کند.