معرفی و دانلود کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) | حسن احدی | انتشارات جیحون

کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) در نه فصل تدوین شده و هر فصل دارای بخش‌های متعددی است. این فصل‌ها شامل فیزیولوژی دوران بلوغ، جامعه‌شناسی نوجوانی، تغییرات روانی دوران بلوغ، برخی مسائل فردی و گروهی، علل و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان، ارزش‌های تربیتی خانواده، عوامل روانی در بزهکاری، علل روانی اجتماعی اختلالات رفتاری در دانش‌آموزانی ایرانی و اختلالات روانی و ازخودبیگانگی است. مطالب و نتایج جمع‌آوری شده در فصل‌های مختلف جنبه‌ی کاربردی مناسبی برای شنوندگان کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) دارد. نشر صوتی جیحون کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) را با صدای افروز هاشمی و بر اساس چاپ جدید انتشارات آینده‌ی درخشان از این کتاب منتشر کرده است.

کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) برای چه کسانی مناسب است؟

13 دقیقه

پسیکوفیزیولوژی کردار جنسی

16 دقیقه

ارزش‌های تربیتی خانواده

17 دقیقه

هوش بهر و بزهکاری

نوجوانی دوره‌ای از زندگی بین شروع بلوغ و فرایند پذیرفتن نقش‌های اجتماعی بزرگسالان است. حسن احدی و نیکچهر محسنی اهمیت این دوره‌ی رشد را در نقش آن برای شکل‌گیری هویت شخصی و اجتماعی و کشف اهداف اخلاقی می‌دانند. آن‌ها با توجه به غرایز جنسی و تغییرات فیزیولوژیکی در دوران بلوغ، به تغییرات و پیدایش صفات ثانویه دیگری در این دوره نیز اشاره می‌کنند. برای حسن احدی و نیکچهر محسنی بلوغ یا نوجوانی، رشد در کلیه‌ی جنبه‌ها را شامل می‌شود و تنها نباید آن را به بلوغ جنسی محدود دانست. فرهنگ‌های مختلف تعریف و زمانبندی متفاوتی برای بلوغ بیان می‌کنند. به‌طور کلی با در نظر گرفتن دوران پیش از بلوغ جنسی که طی آن رشد، سرعت نسبیِ بیشتری پیدا کرده و دوره‌ی پیش از کمال عقلی که مرحله‌ی ورود به بزرگسالی است؛ می‌توان به‌طور تقریبی بلوغ را در بازه‌ی زمانی از 12 سالگی تا 21 سالگی در نظر گرفت.

30 دقیقه

تعبیر روانکاوانه‌ی نوجوانی – قسمت اول

نیکچهر محسنی (Nikchehre Mohseni) متولد سال 1310 در اراک است. او دکترای روانشناسی خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرده و از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است. نیکچهر محسنی عضو انجمن روانشناسی ایران و موسس «آزمایشگاه روانشناسی» کودک در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران است. رساله‌ی دکتری نیکچهر محسنی زیر نظر ژان پیاژه از اساتید معروف و تاثیرگذار روانشناسی نگاشته شده است. پژوهش‌های او در زمینه‌ی مقایسه‌ی شناختی بین بچه‌های شهر تهران، بچه‌های روستایی ایرانی و بچه‌های اروپایی در کشور نروژ مورد توجه متخصصان روانشناسی قرار گرفته است. کتاب «ادراک خود» در زمینه‌ی تربیتی و بهداشت روانی، کتاب «نظریه‌های رشد» و کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش» بخش کوچکی از تالیفات مهم نیکچهر محسنی محسوب می‌شوند. دریافت تقدیرنامه از دانشگاه جورجیا برای تحقیق در مورد کودکان آمریکایی گوشه‌ای از افتخارات آکادمیک نیکچهر محسنی است.

فهرست مطالب کتاب صوتی

26 دقیقه

عوامل اجتماعی، فرهنگ و مهاجرت

16 دقیقه

عوامل اقتصادی بزهکاری

22 دقیقه

مطالعه‌ی تکوینی نوجوانی – قسمت اول

19 دقیقه

بازتاب تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان – قسمت دوم

12 دقیقه

مطالعه‌ی تکوینی نوجوانی – قسمت دوم

19 دقیقه

مطالعه‌ی انتقادی بلوغ

11 دقیقه

فصل سوم: تغییرات روانی دوران بلوغ

28 دقیقه

تعبیر روانکاوانه‌ی نوجوانی – قسمت دوم

14 دقیقه

فصل چهارم: برخی مسائل فردی و گروهی

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/75499

21 دقیقه

جامعه و نوجوانان – قسمت اول

17 دقیقه

فصل هشتم: اختلالات روانی و ازخودبیگانگی

21 دقیقه

آموزش خانواده

مشخصات کتاب صوتی

حسن احدی و نیکچهر محسنی در کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) تغییرات جسمانی، شناختی و اجتماعی دوران نوجوانی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. این کتاب صوتی یکی از منابع علمی معتبر در حوزه‌ی روانشناسی رشد و شرح جامعی از چرایی و چگونگی تغییرات انسان در دوران بلوغ و ورود به جوانی است.

درباره‌ی کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی)

29 دقیقه

فصل هفتم: علل روانی اجتماعی اختلالات رفتاری

22 دقیقه

خصوصیات رفتاری عام در نوجوانی

معرفی کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی)

28 دقیقه

یک مسئله‌ی تربیتی

18 دقیقه

عوامل خانوادگی

19 دقیقه

فصل اول: فیزیولوژی دوران بلوغ

21 دقیقه

بازتاب تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان – قسمت اول

28 دقیقه

فصل ششم: عوامل روانی در بزهکاری

29 دقیقه

بررسی برخی مسائل اجتماعی جوانان دانشجو در تهران

17 دقیقه

غده‌ی تیروئید

30 دقیقه

فصل دوم: جامعه‌شناسی نوجوانی

روانشناسی رشد به دنبال مطالعه‌ی عملی چگونگی و چرایی تغییرات جسمانی و شناختی انسان‌ها در طول زندگی است. حسن احدی و نیکچهر محسنی در کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) تغییرات روانشناختی و جسمانی افراد در دوران بلوغ، شیوه‌ی رفتار و نحوه‌ی اجتماع‌پذیری آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. حوزه‌ی پژوهشی روانشناسی رشد ابتدا با بررسی رشد کودکان و نوزادان ایجاد شد و به مرور توجه پژوهشگران این حوزه به مراحل نوجوانی و بزرگسالی نیز جلب شد.

28 دقیقه

علل جسمانی و اعتیاد

18 دقیقه

نقش دستگاه عصبی مرکزی

24 دقیقه

فصل پنجم: علل و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان

این کتاب صوتی می‌تواند به‌عنوان منبعی برای دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، پرستاری، پزشکی و مددکاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این علاقه‌مندان به مباحث روانشناسی و کسانی که دغدغه‌های آموزشی دارند نیز می‌توانند از مطالب این کتاب صوتی استفاده کنند. اگر دوست دارید تصوری علمی از تغییرات خود یا دیگران در طول زندگی داشته باشید از شنیدن این کتاب صوتی لذت خواهید برد.

با حسن احدی و نیکچهر محسنی بیشتر آشنا شویم

26 دقیقه

تاثیر کمبود یا فقدان اعمال قدرت‌های تربیتی

22 دقیقه

جامعه و نوجوانان – قسمت دوم
24 دقیقه

فصل نهم: چکیده‌ی مطالب، نتایج و پیشنهادات

حسن احدی (Hasan Ahadi) متولد 1322 در شهر ساوه، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او تحصیلات خود را درزمینه‌ی روانشناسی از دانشگاه تهران آغاز کرد و برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به فرانسه رفت. حسن احدی پس از تحصیل در دانشگاه پاریس به ایران بازگشت و فعالیت‌های اجرایی و آموزشی متفاوتی درزمینه‌ی روانشناسی انجام داد. در سال 1398 جمعی از دانشجویان حسن احدی مراسم بزرگداشتی به پاس 40 سال خدمات علمی او برگزار کردند. کتاب‌های «روانشناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی-جوانی، میان‌سالی و پیری»، «روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)»، «فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا APA» بخشی از تألیف‌های مهم حسن احدی هستند.

27 دقیقه

تعبیر شناختی دوران نوجوانی – قسمت اول

فرایند رشد انسان عموماً در سه بعد فیزیکی، شناختی و عاطفی-اجتماعی بررسی می‌شود. این سه بعد طیف وسیعی از موضوعاتی مانند مهارت‌های حرکتی، کارکردهای اجرایی، درک اخلاقی، فراگیری زبان، تغییرات اجتماعی، ایجاد خصوصیات فردی، جوانب رشد عاطفی، تصور از خود و شکل‌گیری هویت را شامل می‌شود. حسن احدی و نیکچهر محسنی با تأکید بر تعامل بین ویژگی‌های شخصی، رفتار فردی و عوامل محیطی، در کتاب صوتی روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی) تأثیر طبیعت و پرورش را بر روند رشد انسان و تجربه‌ی بلوغ شرح می‌دهند.

32 دقیقه

تعبیر شناختی دوران نوجوانی – قسمت دوم

10 دقیقه

چگونه می‌توان با بزهکاری نوجوانی مبارزه کرد

23 دقیقه

طغیان‌های جوانان