معرفی و دانلود کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی | معصومه وارسته | انتشارات جیحون

اریک برن، پژوهشگر پرآوازه‌ی حوزه‌ی روانشناسی از ایده‌ای تحت عنوان نظریه‌ی پیش‌نویس صحبت می‌کند. ایده‌ای که معصومه وارسته چنان که خود نیز به آن آگاه و مُقر است، در نگارش کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی از آن بهره گرفته است. اریک برن این نظریه را درباره‌ی تأثیر کودکی بر زیست بزرگسالی بیان کرده است. او می‌گوید هر یک از ما انسان‌ها در حقیقت بازیگران تئاتر زندگی خود هستیم. تئاتری که نه یک مونودرام، بلکه نمایش پرشخصیتی است که با حضور پرسوناژهای دیگر، درام در آن شکل می‌گیرد و فراز و فرودهای دراماتیک، گاه تراژیک و گاه کمیک را طی می‌کند. اریک برن معتقد است ما در کودکی پیش‌نویسی از متن این نمایشنامه را تهیه می‌کنیم. انسان با آنچه که در کودکی در برخورد با والدین، اطرافیان و جهان پیرامونش تجربه می‌کند، به پرسش‌های وجودی خود در بزرگسالی پاسخ می‌دهد.

۱۷ دقیقه

فصل اول: فرینا – قسمت اول

معصومه وارسته در مقدمه‌ی این کتاب صوتی، روان انسان را به آبی جاری و زلال و بی‌رنگ تشبیه می‌کند. او می‌گوید وقایعی که در کودکی برای ما رخ می‌دهند و همچنین برداشت‌هایی در کودکی که به زندگی بزرگسالی ما سروشکل می‌دهند، مانند لکه‌های جوهری هستند که این آب زلال را آلوده می‌سازند. برای پالودن آب از این لکه‌ها باید مسیری سخت را طی کرد؛ سخت اما ممکن. برای زدودن این لکه‌های تیره پیش از هر چیز باید ماهیت آن‌ها را بشناسیم و سپس فرایند زدودن آن‌ها را آغاز کنیم.

معرفی کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی

۲۳ دقیقه

فصل دوم: نامه‌ی مادر فرینا – قسمت دوم

۱۶ دقیقه

فصل سوم: تحلیل رابطه‌ی فرینا با مادرش – قسمت سوم

اگر به کتاب‌های حوزه‌ی روانشناسی علاقه دارید، شنیدن این کتاب صوتی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

با معصومه وارسته بیشتر آشنا شویم

او به دوران کودکی‌اش بازمی‌گردد و می‌گوید: «من کوچولوام. مامانم هر روز صبح کلی غرغر می‌کنه و گاهی هم منو با شلنگ توالت می‌زنه. هر روز صبح تشکمو روی ایوون خونه پهن می‌کنه تا خشک بشه. خیلی خجالت می‌کشم. حتی از بابام. ولی وقتی مامان دعوام می‌کنه خیلی خوب می‌شه. چون بابا ازم طرفداری می‌کنه و من عزیز بابام می‌شم. هرچند کتک می‌خورم و خجالت می‌کشم، ولی از هیچی بهتره. سعی می‌کنم شبا دیر بخوابم تا اون اتفاق نیفته. از خدا می‌خوام کمکم کنه تا خوب باشم و مامانمو اذیت نکنم. هر روز صبح با استرس بیدار می‌شم و اولین کاری که می‌کنم اینه که به تشکم دست می‌زنم تا ببینم اتفاقی نیفتاده باشه. انقدر هر روز صبح با اضطراب و استرس زیاد بیدار می‌شم، که عادت کرده‌ام هر وقت استرس دارم، اول خودمون خیس کنم.»

۱۹ دقیقه

فصل دوم: نامه‌ی مادر فرینا – قسمت اول

معصومه وارسته در کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی به ماجرای زندگی یکی از مددجویان خود می‌پردازد و می‌کوشد با تحلیل کودکی وقایع کودکی مراجع خود، به تحلیلی دقیق از وضعیت روانی او دست یابد و به فرینا کمک کند که خود را از رنجی که بدان مبتلاست، وارهاند.

درباره‌ی کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی

معصومه وارسته نویسنده‌ای ایرانی است که در حوزه‌ی نگارش کتاب‌های روان‌شناسی فعالیت می‌کند. از دیگر آثار او می‌توان به «باران: رهایی از رنج کودکی»، «آینه‌ای در برابر خود» و «مبدأ سخن، منشأ رفتار» اشاره کرد. این نویسنده، مددکار و کارشناس امور اجتماعی، کلینیک روانشناسی آیین مهر را در سال 1383 تأسیس کرد. او همچنین دارای گواهی‌های معتبری از انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل و دانشگاه UWA استرالیاست.

در بخشی از کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی می‌شنویم

۱۹ دقیقه

فصل سوم: تحلیل رابطه‌ی فرینا با مادرش – قسمت چهارم

مشخصات کتاب صوتی

۱۹ دقیقه

فصل سوم: تحلیل رابطه‌ی فرینا با مادرش – قسمت دوم

۱۵ دقیقه

فصل سوم: تحلیل رابطه‌ی فرینا با مادرش – قسمت اول

نشر صوتی جیحون این اثر را در قالب کتاب گویا منتشر و عرضه کرده است.

کتاب صوتی فرینا: رهایی از رنج کودکی برای چه کسانی مناسب است؟

۹ دقیقه

یادداشت نویسنده

۱۶ دقیقه

فصل اول: فرینا – قسمت دوم
این کتاب صوتی که اکنون پیش روی شماست داستان زندگی یکی از مراجعان نویسنده را شرح می‌دهد. چهار راوی مختلف هر یک روایت‌های خود را از زندگی فرینا بازگو می‌کنند تا در نهایت تصویر کاملی از او برای ما بسازند. کودکی فرینا، فرینای زمان حال، مادر فرینا و خود نویسنده که در جای‌جای کتاب نظریاتش را از خلال داستان بیان می‌کند، راویان بخش‌های مختلف این کتاب هستند.

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C/book/70995

ادامه می‌دهد: «حالا نکته‌ی مهمی رو می‌فهمم. با خیس کردن خودم مامانو متوجه خودم می‌کنم. خودمو خالی می‌کنم و آبروشو می‌برم.» فرینا روی صندلی درمان به شش‌سالگی‌اش برمی‌گردد: «شیش سالمه. مدیر کودکستان صدام می‌کنه که به دفترش برم…»