معرفی و دانلود کتاب صوتی مزه مزه کردن خون | فرزاد عزیزی کدخدایی | انتشارات گیوا

تا کی می‌توان خود را به کری و کوری زد؟ فرزاد عزیزی کدخدایی در کتاب صوتی مزه مزه کردن خون از افرادی می‌گوید که عمری خود را به نشنیدن و ندیدن می‌زنند و نسبت به اتفاقات جامعه بی‌تفاوت هستند، اما ناگهان طوفانی فرامی‌رسد که حتی آن‌ها را هم درگیر و مجبورشان می‌کند که سکوت خود را بشکنند. نویسنده در این داستان کوتاه در قالب تمثیل، فضای سیاسی جامعه را ترسیم می‌کند و به انتقاد از مسائل اجتماعی می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب صوتی مزه مزه کردن خون

کشیش سکوت کرد. مرد سرش را بالا گرفت، او را نگاه کرد و تُفی بر زمین انداخت. شمش مثل بید لرزید و زیرلب گفت: م… من… و بعد سکوت کرد.

کشیشی ردای بلندش را مرتب کرد و بالای سر مرد ایستاد. کتابی را باز کرد و گفت: پسرم اگر گناهی انجام داده‌ای اعتراف کن!

معرفی کتاب صوتی مزه مزه کردن خون

خون سرخ یک بی‌گناه چه مزه‌ای می‌دهد؟ فرزاد عزیزی کدخدایی در کتاب صوتی مزه مزه کردن خون، داستان افرادی را می‌گوید که از سر ناآگاهی شریک بزرگ‌ترین ظلم‌ها می‌شوند. افرادی که برای شریک بودن در جنایت ککشان که نمی‌گزد هیچ، احساس غرور هم می‌کنند! نویسنده در خلال خطوط کتاب خود هشدار می‌دهد که به‌زودی این ظلم و سکوت در برابر آن، همه را درگیر خواهد کرد و آن موقع برای بیدار شدن دیگر دیر شده است…

صدای همهمه‌ای بلند شد. مرد دیگری سر طناب را باز کرد. شمش به‌سرعت پایین رفت و موهای فرفری به همراه صورت و نصف گردن مرد پرت شدند روی خاک. خونی سرخ و داغ از گردن مرد فواره کشید. مرد چکمه‌پوش دستی بر سبیلش کشید و با خودش گفت: هوممم… چه خوب می‌بری گیوتین!

فهرست مطالب کتاب صوتی

کتاب صوتی مزه مزه کردن خون را نشر صوتی گیوا با صدای حسین نصیری در اختیار مخاطبان قرار داده است. این کتاب جلد 147 از مجموعه داستان کوتاه انتشارات گیوا است.

کتاب صوتی مزه مزه کردن خون برای چه کسانی مناسب است؟

14 دقیقه

مزه‌مزه کردن خون

مشخصات کتاب صوتی

کتاب صوتی مزه مزه کردن خون، داستان کوتاهی است از فرزاد عزیزی کدخدایی در قالبی فانتزی. این کتاب داستان شمشی را برایتان روایت می‌کند که بی‌خبر از همه‌جا و همه‌چیز، به دست یک آهنگر تبدیل به ابزاری کشنده می‌شود. این شمش، حالا از آن بالا که ایستاده، می‌تواند شاهد همه‌چیز باشد. اما آیا می‌تواند جریان امور را کنترل کند؟!

مرد موهای جوگندمی فرش را تکان داد و گفت: اول برام بگو ببینم گناه چی هست؟

گوش سپردن به کتاب صوتی مزه مزه کردن خون برای مخاطبان داستان کوتاه، ازجمله داستان‌های کوتاه فارسی مناسب است.

در بخشی از کتاب صوتی مزه مزه کردن خون می‌شنویم

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86/book/77751

کشیش صلیبش را بوسید و دور شد. مردی که چکمه‌های چرمش زیر نور آفتاب برق می‌زد و کمی دورتر نشسته بود، برخاست و رو به مردم گفت: هی مردم شنیدین؟! این شورشی حتی نمی‌دونه گناه چی هست!