معرفی و دانلود کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان | فرزاد عزیزی کدخدایی | انتشارات گیوا

کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان برای علاقه‌مندان به داستان کوتاه، خصوصاً داستان‌های کوتاه با مضمون ضدجنگ و داستان‌های عاشقانه مناسب است.

در بخشی از کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان می‌شنویم

باتعجب می‌پرسم: «علی چی شد؟»

قهوه را سر می‌کشی و می‌گویی: «نمی‌دانم.» قطره‌ای اشک از گوشه‌ی چشمت سرازیر می‌شود. می‌گویی: «صدای مارش جنگ در پادگان پیچید. تکه‌چوبی را به سمت آسمان گرفتم و گفتم: ای خدای جنگ! ای ایشتر دانا! تو بگو چطور این‌همه دروغ را باور کنم؟ نه، من این‌بار گول وعده‌های خدایان را نخواهم خورد.»

فهرست مطالب کتاب صوتی

موبایل را سُر می‌دهم آن طرف میز، ضبط می‌کنم. لیوان قهوه را می‌کشی سمت خودت و ادامه می‌دهی: «آن روز هوا ابری بود و هرازگاهی رعدوبرقی از سمت کوه‌های شمال اندیمشک زبانه می‌کشید. رفتم بالای پشت‌بام. اطراف دوکوهه تا چشم کار می‌کرد سرسبز بود. رو به عراقی‌ها فریاد زدم: منم انکیدو! مردی از تبار کوهستان! بازگشته‌ام تا پنجه در پنجه‌ی گیلگمش بیندازم.»

16 دقیقه

کوه‌های برف‌گیر آبادان

مشخصات کتاب صوتی

کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان را نشر صوتی گیوا با صدای حسین نصیری در اختیار مخاطبان قرار داده است. این کتاب جلد 149 از مجموعه داستان کوتاه انتشارات گیوا است.

کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان برای چه کسانی مناسب است؟

مرد تنهای کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان، در خاطراتی زندگی می‌کند که از فرط فاصله گرفتن از او و شرایط جامعه، انگار هیچ‌وقت اتفاق نیفتاده‌اند. او حسرت روزهایی را می‌خورد که مانند گیلگمش و انکیدو، بیهوده فریب بازی خدایان را خورد و در مقابل انسانی دیگر که می‌توانست دوست او باشد ایستاد و با او جنگید. مرد این‌بار در مقابل خدایان رجز می‌خواند و بر الهه‌ی جنگ نفرین می‌فرستد. فرزاد عزیزی کدخدایی در کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان، جنگ، عشق، حماسه و غم را به هم آمیخته است.

داستان غم‌انگیز و پراحساسی که فرزاد عزیزی کدخدایی در کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان روایت می‌کند، قصه‌ی مرد تنهایی است که اکنون تنها با خاطراتش زندگی می‌کند. خاطرات گذشته، حسرت روزهای ازدست‌رفته و بهای سنگینی که با جان عزیزانش پرداخته شده، ماجرای این داستان کوتاه را شکل می‌دهند.

درباره‌ی کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86/book/77755

مردی که در کافه نشسته مشغول گفت‌وگو با زنی است که انگار گارسون‌ها حضورش را احساس نمی‌کنند. این دو نفر طوری به هم نزدیک شده و از احساسات و خاطرات همدیگر خبر دارند که انگار یکی شده‌اند. گویی مرد مشغول گفت‌وگو با خودش است. فرزاد عزیزی کدخدایی در کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان، ماجرای تکرارشونده‌ی فرزندان انسان را در طول تاریخ روایت می‌کند. فرزندانی که مدام قربانی طمع‌ورزی و آتش‌افروزی می‌شوند.

معرفی کتاب صوتی کوه‌های برفگیر آبادان