معرفی و دانلود کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی: راهنمایی برای پزشکان | جوئل پاریس | انتشارات نمای علم

از آن زمان، تحقیقات پایه با جهش و مرزها به جلو رفت. اکنون می‌توانیم تعاملات بین ده‌ها انتقال‌دهنده عصبی را اندازه‌گیری کنیم. اکنون می‌توانیم، حداقل تا حدی، نقش مناطق خاص مغز را بومی‌سازی کنیم.

مطالعه‌ی این کتاب به همه‌ی روان درمانگردان علاقه‌مندان کتاب‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی و همچنین دانشجویان این رشته توصیه می‌شود.

با جوئل پاریس بیشتر آشنا شویم

پیشگفتار

مقدمه

طبیعت و تربیت

چگونه می‌توانم ادغام طبیعت-تربیت را بپذیرم

ابعاد آسیب‌شناسی روانی

طبیعت، تربیت و شخصیت

ادغام طبیعت و تربیت در عمل بالینی

تقدیر و تشکر

فصل 1: تعریف و اندازه‌گیری آسیب‌شناسی روانی

تشخیص عادی از غیرعادی

مقوله‌ها و ابعاد آسیب‌شناسی روانی

مدل RDoC برای آسیب‌شناسی روانی

طبقه‌بندی سلسله‌مراتبی آسیب‌شناسی روانی

عامل p

آینده مدل‌های بُعدی

فصل 2: شخصیت و آسیب‌شناسی روانی

خلق‌وخو و شخصیت

اندازه‌گیری ویژگی‌های شخصیتی

نمایه‌های شخصیتی مرتبط با آسیب‌شناسی روانی

شخصیت و اختلالات شخصیت

فصل 3: آنچه ژن‌ها می‌توانند و نمی‌توانند به ما بگو

مطالعه ژنوم: پیشرفت‌ها و ناامیدی‌ها

درس‌هایی از ژنتیک رفتار

ژنتیک رفتار و محیط

اپیژنتیک

نتیجه‌گیری

فصل 4: عصب‌شناسی: پیروزی‌ها و محدودیت‌ها

وضعیت کنونی علوم اعصاب

جذابیت تصویربرداری از مغز

افسانه عدم تعادل شیمیایی

تقلیل‌گرایی، پیچیدگی و ظهور

برخی از نتیجه‌گیری‌های تجربی

فصل 5: مشکلات دوران کودکی و عملکرد بزرگ‌سالان

طبیعت، تربیت و کودکی

دوران کودکی و آسیب‌شناسی روانی

تأثیر ناملایمات

ناملایمات در دوران کودکی

کیفیت فرزندپروری

تروما در دوران کودکی

فروپاشی خانواده

طبقه اجتماعی و فقر

ناملایمات تجمعی

تنظیم هیجان و بی‌توجهی عاطفی

تجسس حافظه و افسانه خاطرات بازیابی شده

ناملایمات در یک زمینه تکاملی

فصل 6: تاب‌آوری: دوام آوردن از دوران بد کودکی

ماهیت تاب‌آوری

تفاوت‌های فردی در تاب‌آوری

مطالعات عمده تحقیقاتی تاب‌آوری در کودکان

مطالعه هاوایی

مطالعه آلبانی-ساراتوگا

مطالعات هم‌گروهی تولد

4 کودک بزرگ‌شده در پرورشگاه

مکانیسم‌های تاب‌آوری

دوام آوردن در مقابل دوران کودکی ناخوشایند

فصل 7: اثرات متقابل طبیعت – تربیت

تعامل ژن و محیط

انواع تعامل ژن-محیط

مطالعات طولی کودکان

نمونه‌های پرخطر

مطالعات هم‌گروهی تولد

مطالعه دوندین

مطالعات طولی بر روی دوقلوها

عوامل خطر اجتماعی برای آسیب‌شناسی روانی

مدل زیست روانی اجتماعی

روانشناسی و تاریخ: دو رشته چند علتی

فصل 8: مسائل مربوط به علیت

علیت تجدیدنظر شد

چگونه تحقیقات پزشکی علیت را مطالعه می‌کند

بی‌توجهی به نقطه برش و شواهد گریزی

چرا عوامل خطر علیت را اثبات نمی‌کنند؟

یادآوری: همبستگی علیت نیست

تفاوت بین جمعیت بالینی و جامعه

مشکل سوگیری یادآوری

اهمیت آماری در مقابل اهمیت بالینی

جاذبه‌های مهلک در توضیحات و اسناد

فصل 9: پیامدهای روان‌درمانی

طبیعت، تربیت و روان‌درمانی

طبیعت و روان‌پزشکی زیستی

روان‌درمانی چگونه کار می‌کند

کار با شخصیت در روان‌درمانی

فصل 10: مفاهیم برای پیشگیری و مدیریت

پیامدهای تحقیق برای مداخله و پیشگیری اولیه

مفاهیمی برای مدل‌های آسیب‌شناسی روانی رشد

مفاهیم مدل‌های بُعدی برای درمان

عامل p

اختلالات درون‌داری

اختلالات برونسازی

روان‌پریشی‌ها

ادغام مدل‌های نظری در درمان بالینی

مفاهیمی برای فرزندپروری

پیچیدگی بازنگری‌شده

مشخصات کتاب الکترونیک

مرزبندی روانشناسان برای تشخیص اختلالات روانی همواره در حال گسستن است؛ این موضوع به این خاطر است که با وجود در نظر گرفتن مجموعه‌ای از رفتارها به‌عنوان اختلالات روانی بازهم موارد جدیدی مشاهده می‌شوند که در دسته‌بندهای مرسوم قرار ندارند؛ بنابراین تشخیص شیوه‌ی درمان آن‌ها سخت‌ و گاهی ناممکن می‌شود. کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی با در نظر گرفتن ابهام مرزهای آسیب‌شناسی روانی، با مدلی جدید سعی دارد مسئله‌ی هر بیمار را به‌عنوان مجموعه‌ای از پارامترهای طبیعی و شخصیتی لحاظ کند و به تجویز یک نسخه‌ی از پیش تعیین‌شده اکتفا نمی‌کند. نویسنده در این کتاب شیوه‌ی درمانگری را متناسب با تمام المان‌های مطرح‌شده در سبک جدید ارائه می‌کند. با خواندن این کتاب خواهید دانست که چطور ژن‌ها و عوامل طبیعی بدن، محیط را شکل می‌دهد و از سوی دیگر چگونه محیط بر فعالیت ژن‌ها اثر می‌گذارد.

از آن زمان، تحقیقات پایه با خیزش‌ها و مرزها به جلو رفت. اکنون می‌توانیم تعاملات بین ده‌ها انتقال‌دهنده عصبی را اندازه‌گیری کنیم. اکنون می‌توانیم، حداقل تا حدی، نقش مناطق خاص مغز را مشخص کنیم. اما درحالی‌که علم عصب‌شناسی عملکرد نورون‌ها و مدارهای عصبی را تا حد زیادی روشن کرده است، از توضیح ذهن یا ریشه‌های رفتار انسان بسیار دور است.

فهرست مطالب کتاب

معرفی کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی: راهنمایی برای پزشکان

جوئل پاریس در کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی معتقد است که رویکرد صرفاً مبتنی بر عوامل شخصیتی یا عوامل بیولوژیکی تقلیل‌گرایانه و ساده است. این رویکردها هرچند ممکن است در مواردی به موفقیت برسند اما جامع و فراگیر نیستند و امکان سرعت بخشیدن به روند بهبود را ندارند. او به‌جای این رویکردها مدل پیچیده‌ای را ارائه می‌کند که در آن چندین متغیر به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند و کسی را که دچار مشکل روانی است با این مجموعه عوامل موردبررسی قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌تواند روند بهبود او را نیز تسریع کند.

علوم اعصاب به یک پارادایم غالب در روان‌پزشکی تبدیل‌شده است و همچنین در بسیاری از حوزه‌های روانشناسی تأثیرگذار است. بااین‌حال، ما باید بپرسیم که چقدر تشابه بین آنچه که در حال حاضر در مورد مغز می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم، و مردم چگونه فکر می‌کنند، احساس می‌کنند و رفتار می‌کنند، زیاد است. این فصل مروری دلسوزانه اما انتقادی از پیشرفت در علوم اعصاب مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و شخصیت ارائه می‌کند. من از دوران دانشجویی به پیوند بین زیست‌شناسی و ذهن علاقه داشتم. سپس رشته علوم اعصاب را «روانشناسی فیزیولوژیکی» نامیدند. اما در آن زمان، اطلاعات کمی در مورد نحوه عملکرد مغز وجود داشت. محققان فقط می‌توانستند در مورد نقش دقیق انتقال‌دهنده‌های عصبی فرضیه مطرح کنند. به‌عنوان‌مثال، یکی از معلمان من در حال مطالعه هیپوکامپ بود، اما در مورد نقش آن در حافظه هنوز جای حدس و گمان بود.

روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی از دیرباز در مورد نقش طبیعت بدن، اعصاب و ژن‌ها و در سوی دیگر تربیت رشد شخصیتی در محیط، در مسیرهای متفاوتی قدم برداشته‌اند. کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی (Nature and Nurture in Personality and Psychopathology) نوشته‌ی جوئل پاریس (Joel Paris) با در نظر گرفتن رویکردهای روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی سعی در ارائه توضیح ایده‌ای نو دارد. متخصصان روانپزشکی بیماران را به‌طور کامل بر اساس علوم اعصاب درمان می‌کنند و با دارو‌های مؤثر بر سیستم عصبی سعی در مداوای آن‌ها دارند. این در حالی است که روان‌شناسان بالینی بر اساس تأثیر عوامل استرس‌زای محیطی، کار روان‌درمانی را شروع می‌کنند.

کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی، نوشته‌ی جوئل پاریس با ترجمه‌ی الهام بهادر توسط انتشارات نمای علم منتشر شده است.

در نکوداشت کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی

  • پرفسور پاریس بار دیگر با کتاب خود نظرات روشنگرانه‌اش را بیان کرد. این کتاب برای هر روان‌درمانگر (و هر محققی) لازم است. تفکر و تحقیقات دکتر پاریس اثبات‌شده‌اند، او جهان گسترده‌ی آسیب‌شناسی روانی و بحث پرورش طبیعت را در یک مدل ادغام می‌کند. (مارک زیمرمن استاد روان‌پزشکی و رفتار انسانی، دانشکده پزشکی براون)

کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی مناسب چه کسانی است؟

کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی، نوشته‌ی جوئل پاریس، راهنمایی برای روان‌پزشکان و روان‌شناسان است تا با درک ریشه‌های اختلالات روانی از مدلی جدید و کارآمد برای درمان استفاده کنند. نویسنده در این کتاب به شما می‌آموزد که پزشکان حوزه‌ی سلامت روان چگونه می‌توانند با در نظر گرفتن نقش طبیعت و تربیت برای درمان اختلالت به راهکاری جدید و کارآمد برسند.

درباره‌ی کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/book/75436

جوئل پاریس با بیمارستان عمومی یهودی سر مورتیمر بی دیویس در مونترال کانادا همکاری می‌کند و پژوهش‌های زیادی را زیرنظر بیمارستان انجام می‌دهد. او استاد بازنشسته‌ی روان‌پزشکی در دانشگاه مک گیل است. جوئل پاریس نویسنده‌ی 25 کتاب و بیش از 200 مقاله علمی است. حوزه‌ی اصلی تحقیق او اختلال شخصیت مرزی بوده است.

در بخشی از کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی: راهنمایی برای پزشکان می‌خوانیم

در این میان یک حد وسط وجود دارد که بین طبیعت ذاتی و پرورش بیرونی قرار می‌گیرد. به این معنا طبیعت بدن انسان و شخصیت برساخته‌ی اجتماع می‌توانند بر یکدیگر مؤثر باشد. جوئل پاریس در کتاب طبیعت و تربیت در شخصیت و آسیب‌شناسی روانی با بررسی مجموعه‌ای از تحقیقات و ترکیب نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که کلید درک پیشرفت اختلالات روانی، در تعامل بین ژن‌ها و محیط است. شخصیت یک عامل تعیین‌کننده در واکنش افراد به استرس است و رفتار‌های برآمده از شخصیت یک فرد به‌عنوان سیستم ایمنی روانی او عمل می‌کنند. برای مثال شیوه‌ی واکنش افراد به یک خبر بسیار نگران‌کننده را در نظر بگیرید؛ سیستم پردازش ذهن موضوع مخاطره‌آمیز را با استفاده از ویژگی‌های شخصیتی او بروز می‌دهد.