معرفی و دانلود کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز | لینل سکام

معرفی و دانلود کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز

در هر حال، در این مورد خوانش دیگری نیز وجود دارد؛ خوانشی که رابطه و نوسان میان عشق شهوانی و جست‌وجوی خرد را آشکار می‌سازد. وندی براون اظهار می‌دارد که هم در «فدروس» و هم در «ضیافت»، سقراط عشق شهوانی و عشق فلسفی را برابر می‌پندارد و به جذبه و بی‌خودی خاصی اشاره می‌کند که با هر دو تجربه همراه است.

فهرست مطالب کتاب

این کتاب با افلاطون فیلسوف و سافو شاعر شروع می‌شود. در فصل اول بیش از هر چیز دیگری روایت افلاطون در کتاب «ضیافت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم نیز آرای مری شلی، خالق رمان «فرانکشتاین» و تأملات نیچه راجع‌به مفهوم عشق در تقابل با هم قرار می‌گیرند. شاید در نگاه اول دیدگاه‌های مشترکی میان شلی و نیچه پیدا نشود؛ اما طرز گفتار آن‌ها درباره‌ی عشق با هم هماهنگ است. در فصل سوم نیز شاهد رودررو قرار گرفتن سریال «زنان خانه‌دار ناامید» با اندیشه‌های سیمون دوبووار خواهید بود. لینل سکام از قصد این دو اثر را در کنار هم قرار داده؛ زیرا قصد داشته این موضوع را به خواننده ثابت کند که فقط نظریه‌های بزرگ تجربه‌ی عشق را توضیح نمی‌دهند، بلکه فرهنگ عادی نیز توانایی لازم را برای بررسی عشق دارد.

داستان‌های عاشقانه نیز در فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز نقش مهمی ایفا می‌کنند و مفاهیم اخلاقی، سیاسی و… در کتاب تبیین می‌شوند. یکی از ویژگی‌های کتاب این است که علاوه بر ترسیم یک نمای کلی از فلسفه‌ی قدیم، نمونه‌هایی از فلسفه‌ی معاصر و حتی فرهنگ عامیانه بیان می‌شود که به نزدیک شدن ذهن خواننده به قصد اصلی نویسنده‌ی کتاب کمک می‌نماید.

مقدمه

فصل اول: دیدگاه‌های سافو و افلاطون درباره‌ی عشق

سخن سقراط: عشق، واسطه و موجب ارتقا و اعتلاست

اروس، جنسیت و فلسفه‌ی زن‌محور

گفتار آلکیبیادس: سیل اشک از چشمانم جاری می‌شود

سافو و سقراط: یک قلب بر روی دو بال

نتیجه

فصل دوم: احساسات متناقض‌نما در نظر شلی و نیچه

عشق وهم‌آلود و هیولاوار

عشق متناقض‌نما

زبان عشق

فصل سوم: زنان خانه‌دار ناامید، اثر سیمون دوبوار

تجربه‌ی پدیدارشناختی

«زنان خانه‌دار ناامید» دوبوار

ابهام عشق

فصل چهارم: لویناس: عشق، عدالت و مسئولیت

اخلاق و عشق در رابطه‌ی رودررو

عشق شهوانی، زنانگی و آینده

هیروشیما، عشق من: بیان هنرمندانه‌ی اخلاق، سیاست و عشق شهوانی

جایگزین‌سازی «دیگریِ» اخلاقی با جنس زن

درهم‌تنیدگی شهوانی بودن، دیگربودگی و مسئولیت

فصل پنجم: عشق مستعمراتی در آثار «فانون» و «مافت»

تصدیق‌شدگی یا «خود»آفرینی

ازدواج بین‌نژادی و بیزاری از زن

عشق در سرزمین‌های استعمارشده

نتیجه

فصل ششم: ایریگارای: تغییر دادن جهت عشق و تحریف این موهبت

تفاوت

میانجی‌گری

نزدیکی

دورگه‌بودگی

فصل هفتم: بارت و «سخن عاشق»

اسطوره

رمزها

سخن عاشق

فصل هشتم: سیاست عاشقانه: میان دریدا و نانسی

حکمت عاشقانه

«اروس» و «آگیپ» در هم تنیده

عشق مهمان‌نوازانه

دوستی مبتنی بر دموکراسی

زمانی که چشمان ما با… برخورد می‌کند

نتیجه

منابع

نمایه اسامی خاص

مشخصات کتاب الکترونیک

معرفی کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز

کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز (Philosophy and Love: From Plato to Popular Culture) حاصل تأملات لینل سکام (Linnell Secomb) در باب عشق در طول تاریخ فلسفه است. نویسنده در این کتاب نظریه‌های فیلسوفان بزرگی چون افلاطون، سقراط، لویناس، نیچه، دوبووار و دیگر فیلسوفان قدیمی و معاصر را جمع می‌گرداند و با نگاهی جدید، هر نظریه را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این کتاب با افلاطون و تفسیر کتاب «ضیافت» شروع می‌شود؛ اما بر فلسفه‌ی جدید اروپایی و فیلسوفان معاصر مانند نیچه، دریدا، ایریگارای و فانون تمرکز دارد.

«فدروس» افلاطون نیز، مانند «ضیافت»، درباره‌ی عشق سخن می‌گوید. این امر در این اثر، به صورت گفت‌وگویی میان دو دوست، یعنی فدروس و سقراط انجام می‌پذیرد. این متن نیز مانند «ضیافت»، اغلب نوعی بازنمایی مربوط به یک انتخاب در میان عشق مادی و عشق مجرد به شمار آمده است و با اطمینان می‌توان گفت که در گفتار سقراط شواهدی برای این برداشت وجود دارد که در آن عشق به صورت یک کشمکش به تصویر کشیده شده است که در آن روح میان ارابه‌ران و دو اسب، یکی فرمان‌بردار و دیگری سرکش و ستیزه‌جوی قرار گرفته است. اسب سرکش، خواهش و آرزو را که دچار فوریت و ضرورت است و می‌خواهد بی‌درنگ به محبوب خود بپیوندد، به رنج می‌افکند، در حالی که ارابه‌ران و اسب فرمان‌بردار تلاش می‌کنند این خواهش و آرزوی وحشی را مهار کنند. این تصویر از یک خواهش مهارشده‌ی مؤدبانه که با میل مهارنشده به کشمکش می‌پردازد، ممکن است در دو سخن متقابل از سقراط که در این متن می‌بینیم، برداشت شده باشد. در گفتار اول، سقراط عشق را به خاطر فریب‌آمیزی و نادرست‌کاری محکوم می‌کند و بر این باور است که عاشق تلاش می‌کند محبوب را اغوا کند. او این دیدگاه را در گفتار دوم خود در این باب انکار می‌کند؛ آنجا که درباره‌ی اهمیت اروس به عنوان اصل و خاستگاه یک عشق والاتر سخن می‌گوید. به این ترتیب، «فدروس» ممکن است به نوعی، آغاز دوباره‌ی «ضیافت» به شمار آید که در باب خوبی که در عشق به دانایی آشکار است و بدی، بدنامی و ویرانی رسواکننده‌ی ناشی از احساسات تند شهوانی سخن می‌گوید.

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/book/78357

لینل سکام برای نوشتن کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز، آثار مرتبط با این موضوع مهم را از زمان افلاطون تاکنون به دقت مطالعه نموده و قرائتی ساختارشکنانه از هر اثر ارائه کرده است. در این کتاب فلسفه‌ی عشق برای مبتدیان در مطالعات فلسفی توضیح داده می‌شود و هم‌چنین مسائل بحث‌برانگیز امروزی مانند هم‌جنس‌گرایی و عشق‌های اینترنتی و مجازی بررسی می‌گردد.

درباره‌ی کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز

فیلم‌نامه‌ی «هیروشیما، عشق من» از مارگریت دوراس و کتاب «اخلاق عاشقانه»ی امانوئل لویناس در فصل چهارم کتاب فلسفه و زندگی بررسی می‌شوند. البته بیشتر مطالب این فصل تبیین آرای لویناس است. فصل پنجم به توضیح اندیشه‌های فرانتس فانون درباره‌ی نژادپرستی و نابرابری اجتماعی اختصاص دارد. لینل سکام در فصل ششم رنج‌ها و آزردگی‌های عشق را در آرای لوس ایریگارای و فیلم «اورلاندو» سالی پاتر به‌خوبی نشان می‌دهد. فصل هفتم که به بررسی نظریه‌های رولان بارت اختصاص دارد، قطعاً برای علاقه‌مندان به زبان‌شناسی و نقد ادبی جذاب خواهد بود. بارت یکی از زبان‌شناسان و منتقدانی است که آرای بحث‌برانگیزی درباره‌ی زبان عاشقانه در ادبیات دارد. در فصل هشتم نویسنده به آرای افلاطون و لویناس برمی‌گردد و مفاهیم دیگری را مانند اخلاق در عشق، دوستی و دموکراسی بررسی می‌کند. لینل سکام در کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز تلاش ندارد که تناقض‌های مفهوم عشق را از میان بردارد؛ بلکه روایت‌های عاشقانه را از دید فلسفه، اسطوره‌‌شناسی، ادبیات، سینما، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و… بررسی می‌کند.

کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز برای چه کسانی مناسب است؟

اگر فکر می‌کنید کتاب فلسفه و عشق از کتاب‌های دشوارخوان است، اشتباه می‌کنید. اتفاقاً مطالعه‌ی این کتاب به خوانندگان مبتدی که هیچ مطالعه‌ای در فلسفه ندارند، توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز می‌خوانیم

در تمام کتاب فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز از عشق به‌مثابه‌ی یک روایت یاد می‌شود؛ درواقع لینکل سکام عقیده‌ دارد یک نوع تکرار در روایت‌های عاشقانه هست. او سعی دارد با دنبال کردن این تکرارها، به الگویی برسد که مفهوم عشق دوباره با آن تعریف می‌شود. ابزار نویسنده برای توضیح چنین موضوعاتی تجزیه‌وتحلیل آثار فرهنگی و هنری، استفاده از گفتمان‌های فلسفی، نظریه‌ی جنسیت، علم زیست‌شناسی و روایت‌های روان‌شناختی است. البته همان‌طور که اشاره کردیم تأکید کتاب فلسفه و عشق بر نظریه‌های فیلسوفان اروپاست.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید لینل سکام برای نوشتن کتاب علاوه بر استفاده از کتاب‌های فلسفی از شعر، رمان، فیلم، سریال، وبسایت‌ها، جشن‌ها و آداب و رسوم نیز بهره گرفته است و با تلفیق همه‌ی این‌ها، سعی داشته که تفسیرهای مرتبط با عشق را غنی‌تر کند. درواقع فلسفه و عشق: از افلاطون تا امروز کتابی میان‌رشته‌ای است که تلاش دارد مفهوم عشق را بازیابی کند.