معرفی و دانلود کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی | دیوید هاروی | نشر افکار

کتاب سرمایه، ذیل سه مجلد، در حد فاصل سا‌ل‌های 1883 – 1867 به انتشار رسید. این اثر را می‌توان به زلزله‌ای در سراسر قلمرو علوم انسانی تشبیه کرد؛ زلزله‌ای بس عظیم که ساختمان‌ اندیشه‌های کهن را به لرزه درآورد و بناهای پوسیده‌ی نظام‌های فلسفی، جامعه‌شناختی، سیاسی و اقتصادیِ پیش از خود را فرو ریخت. البته مارکس جز سرمایه آثار مهم دیگری نیز به رشته‌ی تحریر درآورد. اما حتی اگر این‌گونه نبود، همین کتاب سرمایه کافی بود تا نام وی به عنوان یکی از اصیل‌ترین اندیشمندان تاریخ به ثبت رسد. هدف اصلی مارکس در کتاب سرمایه، توضیح سازوکارهای حاکم بر نظام سرمایه‌داری بوده است. او در این اثر با تیزبینی و دقتی درخور تحسین به فهم و شرح آن چیزی همت گمارده که خود «قوانین حرکت سرمایه» نامش نهاده است. قوانینی که به زعم او، بر پایه‌ی میل استثمارگرایانه‌ی گروهی خاص (صاحبان سرمایه) بنا نهاده و پی ریخته شده‌اند.

آموزه‌های کارل مارکس، علاوه بر پیروان بسیار، منتقدینی جدی و سفت‌وسخت نیز داشته است. این آموزه‌ها خصوصاً در چند دهه‌ی اخیر (خاصه پس از سقوط نظام‌های کمونیستی در اروپای شرقی)، با غلط از آب در آمدن بسیاری از پیشگویی‌های مارکس در باب آینده‌ی نظام سرمایه‌داری، آماج حملاتی پرشور قرار گرفته‌اند. آنچه در کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی خواهید خواند، از جهاتی پاسخی به این دست از حملات نیز، به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی مخاطبین خاص کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی، و دوست‌داران مباحث فلسفی و جامعه‌شناختی، مخاطبین عام آن‌اند.

با دیوید هاروی بیشار آشنا شویم

– دیوید هاروی در کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی، ضمن ارائه‌ی خلاصه‌ای گیرا از تفسیر بدیع خود از کتاب سرمایه، اثر کارل مارکس، به واکاوی رابطه‌ی آموزه‌های مارکس با روند جهانی شدن که در دنیای ما شتابی روزافزون گرفته نیز پرداخته است. با مطالعه‌ی کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی درمی‌یابیم که چرا کتاب عظیم کارل مارکس، باید همچنان به مثابه‌ی سندی زنده و مهم در باب وضعیت جامعه‌ی مدرن تلقی گردد. (آمازون)

کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی مناسب چه کسانی است؟

از کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی دو ترجمه‌ی قابل قبول در زبان فارسی در دسترس است. ترجمه‌ای که هم‌اینک پیش روی شماست، به قلم حسین همتی فراهم آمده و از سوی نشر افکار به انتشار رسیده است.

در نکوداشت کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی

اغلب ما این جمله‌ی مشهور کارل مارکس را شنیده‌ایم: «فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده‌اند. بحث اما بر سر تغییر جهان است.» هدف گوینده‌ی این جمله از نگارش آثار گوناگونی که «سرمایه» به حق گل سرسبدشان لقب گرفته، به واقع چیزی جز تلاش در راستای تغییر وضعیت جهان نبوده است. وضعیتی که به تعبیر کارل مارکس، به سبب خصلتِ ناانسانی خود، همواره محکوم به دگرگونی بوده است.

مارکس تلویحاً فرض می‌کند که رقابت کامل در فضایی رخ می‌دهد که در آن، هزینه‌های حمل‌ونقل صفر است و حرکت با هیچ اصطکاکی روبه‌رو نیست. اما کل رقابتِ فضایی رقابتی انحصارگرانه است. 609 انحصارگرانه است، زیرا شرکت‌ها بر فضای خاصی که اشغال می‌کنند، انحصار دارند و فقط با رقابت از سوی شمار محدودی از شرکت‌ها (اگر اصلاً رقابتی در کار باشد) در دامنۀ جغرافیایی معینی رویاروی‌اند. سرمایه‌داران منفرد می‌توانند به‌ یاری ترکیب هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و موانع سرزمینیِ پیشاروی تجارت (مانند تعرفه‌ها) خودشان را از گزند رقابت با سایرین ایمن سازند. موفقیت این تلاش ایمن‌سازانه به نوع کالاها، ساختار تعرفه‌ و زمان و هزینۀ حمل‌ونقل بستگی دارد. در روزگار مارکس، اقلام فاسدشدنیِ سنگین به ضرورت زیر کنترل انحصاری محلی بودند، در حالی‌ که تجارت طلا، نقره، الماس، ادویه‌، ابریشم، مواد رنگی و اقلامی از این دست آن‌قدر از هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر نمی‌پذیرفتند، هرچند ممکن بود مشمول تعرفه شوند.

فهرست مطالب کتاب

دیوید هاروی (David Harvey)، فیلسوف و نظریه‌پرداز برجسته‌ی اهل بریتانیا، نامی آشنا برای مخاطبین کتاب‌خوان ایرانی است. خوشبختانه تاکنون اغلب آثار این نظریه‌پرداز مارکسیست به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند. از جمله مهم‌ترینِ این کتاب‌ها اثری است که هم‌اینک در دست دارید. کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی (Marx, Capital and the Madness of Economic Reason)، در میان انبوه بی‌شمار آثاری که هرساله در توضیح و شرح آرای کارل مارکس (Karl Marx)، فیلسوف و جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، به انتشار می‌رسند، یکی از بهترین‌هاست.

زبان دیوید هاروی در کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی، به سان اغلب دیگر آثارش، روشن، همه‌فهم، و در عین حال، آکنده از دقت علمی است. هدف اصلی هاروی در این کتاب، توضیح آموزه‌های اقتصادی مارکس، با عطف توجهِ خاص به کتاب «سرمایه‌»ی او بوده است. هاروی کوشیده تا ضمن ارائه‌ی شرحی دقیق و جامع از اصلی‌ترین اندیشه‌های اقتصادی مطرح‌شده در کتاب سرمایه، رابطه‌ی این اندیشه‌ها با وضعیت اقتصادی – اجتماعیِ جهان امروز را نیز نشان دهد و از این طریق، یک بار برای همیشه به این پرسش بس مهم که «مارکس امروزه چه حرفی برای گفتن با ما دارد؟» پاسخ گوید.

پیش‌گفتاری بر ترجمۀ فارسی مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی

پیش‌درآمد

فصل نخست: تجسم سرمایه به‌مثابۀ ارزشِ در حرکت

ارزشِ در حرکت

سرمایه در شکل پولی

تولید کالاها و تولید ارزش اضافی

تحقق ارزش در ‌شکل پولی

توزیع ارزش در شکل پولی

کار مزدی

مالیات‌ها و عشریه‌ها

توزیع در بین جناح‌های متنوع سرمایه

نیروهای پیش‌برندۀ ارزشِ در حرکت

فصل دوم: سرمایه، کتاب

جلد یکم

جلد دوم

جلد سوم

الف. توزیع ارزش میان سرمایه‌داران منفرد

ب. صاحبان سرمایۀ صنعتی در حکم یک فراکسیون طبقاتی

پ. صاحبان سرمایۀ بازرگانی

ت. موجران و رانت

ج. بانکداری، نهادهای مالی

چ. گردش سرمایۀ بهره‌بر

تمامیت سرمایه

یادداشتی دربارۀ مناسبت سیاسی

فصل سوم: پول در حکم بازنمایانگر ارزش

فصل چهارم: ضدارزش: نظریۀ ارزش‌کاهی

اقتصاد مبتنی بر بدهی

وزن مردۀ کار نامولد

سیاست بی‌واسطۀ ضدارزش

فصل پنجم: قیمت‌های بدون ارزش‌ها

فصل ششم: مسألۀ فناوری

فصل هفتم: فضا و زمانِ ارزش

1. زمان و فضای مطلق

2. زمان‌فضای نسبی

3. زمان‌فضای رابطه‌ای

فصل هشتم: تولید رژیم‌های ارزش

فصل نهم: جنون عقل اقتصادی

پی‌گفتار

نمایه


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/book/68603

مارکس می‌گوید، رقابتِ میان‌ سرمایه‌داران خالق قوانین حرکت سرمایه نیست، بلکه صرفاً مجریِ این قوانین است. مارکس در جای‌جای‌ سرمایه، (عمدتاً) فرض می‌کند که شرایط آرمانی رقابت کامل حکم‌فرماست. این فرض به مارکس به‌خوبی کمک می‌کند تا نشان دهد که آرمان‌شهر شکوهمند اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک – در آن جا آزادی‌های فردی و دارایی خصوصی که بازار هماهنگ می‌کرد، به نفع همه تمام می‌شد – در عمل دژستانی از نابرابری‌های طبقاتی فزاینده، فروسایی‌های زیست‌محیطی و بحران‌های اقتصادی پرشمار خلق می‌کند. اما فرض فوق از کنار این پرسش می‌گذرد که وقتی سازوکار اجرای رقابت کامل غیب شود یا خطا رود، چه روی می‌دهد.

دیوید هاروی صاحب آثاری گوناگون در قالب کتاب و مقاله است. آنچه در ادامه می‌بینید، عناوین برخی از بهترین کتاب‌های ترجمه‌شده از او به زبان فارسی است: «فضاهای نولیبرال‌سازی»، «بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال»، «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»، «امپریالیسم نوین»، «محدودیت‌های سرمایه»، «از حق به شهر، تا شهرهای شورشی»، «فضاهای امید»، «راه و رسم جهان»، «سرمایه در سده‌ی بیست و یکم»، «وضعیت پسامدرنیته»، «تاریخ نئولیبرالیسم»، «تجربه‌ی شهری».

در بخشی از کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی می‌خوانیم

دیوید هاروی (متولد سال 1935) نظریه‌پرداز و اقتصاددان برجسته‌ی مارکسیست است. این متفکر اهل بریتانیا علاوه بر دو عرصه‌ی اقتصاد و جامعه‌شناسی، در زمینه‌ی جغرافیا نیز فعالیت‌های قلمی و دانشگاهی جدی‌‌ای داشته است. تأثیر آرا و آثار دیوید هاروی بر فضای روشنفکری اروپا چنان نیرومند و انکارناپذیر بوده که از وی به عنوان یکی از بیست نویسنده‌ی مرجع علوم انسانی در دوران معاصر یاد می‌شود.

کتاب سه جلدی سرمایه، اثر کارل مارکس، یکی از متون مهم و تأثیرگذار در تاریخ اندیشه‌ی غربی است. دیوید هاروی، متفکر برجسته‌ی اهل بریتانیا، در کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی، ضمن ارائه‌ی شرحی موجز و روشن بر این اثر کلاسیک، نسبت آرای مارکس با وضعیت نظام سرمایه‌داری در جهان امروز را نیز روشن می‌سازد. اثر حاضر به قلم حسین رحمتی به زبان فارسی ترجمه شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

درباره کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی

معرفی کتاب مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی