معرفی و دانلود کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها | امید سیدی | انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

امید سیدی، مهدی بشیرپور و وحید ناصحی‌فر سه صاحب‌نظر برجسته در علوم بازرگانی و مدیریتی‌اند. آنچه در ادامه می‌بینید، عناوین برخی از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که این سه، مشترکاً یا به تنهایی، به رشته‌ی تحریر درآورده‌ و یا از زبانی دیگر به فارسی ترجمه کرده‌اند: «مهارت‌های مذاکرات تجاری، مکاتبات و قراردادها»، «مدیریت چریکی»، «کنترل و مهار مشتری»، «برنامه‌ریزی راهبردی برای بنگاه‌های کوچک».

در بخشی از کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها می‌خوانیم

امید سیدی، مهدی بشیرپور و وحید ناصحی‌فر در کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها، ذیل هشت فصل مبسوط و مفصل، آن دسته از نکات مهم مدیریتی‌ را شرح داده‌اند که باید هنگام دایر کردن شعب جدیدِ کسب‌وکاری خاص، مورد ملاحظه قرار داد.

درباره کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها

معرفی کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها

به طور خلاصه می‌توان اهمّ آموزه‌های کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها را پاسخ‌هایی تجربی و آزموده‌شده به پرسش‌هایی از این دست لحاظ نمود: بهترین راه برای برقراری رابطه‌ای متوازن و کارآمد میان کارکنان شعب گوناگون چیست؟ تخصیص اعتبارات به شعب گوناگون باید بر اساس چه اصلی صورت پذیرد؟ آموزش درست و به‌قاعده‌ی منابع انسانی چه نقشی در بهبود کارآمدی شعب و نمایندگی‌ها خواهد داشت؟ مهم‌ترین چالش‌ها در کارِ خطیر انتصاب مدیران شعب کدامند؟ در کار مدیریت شعب، «تئوری نمایندگی» چه آموزه‌های سودمندی را در اختیار ما می‌گذارد؟ مفهوم مدیریت اطلاعات چیست، و چه اهمیتی در مسئله‌ی هم‌افزایی ارتباط میان شعب و نمایندگی‌ها دارد؟ ساختارهای شعب گوناگون باید بر مبنای کدام قاعده‌های مدیریتی طرح‌‌ریزی شوند؟ مهم‌ترین مدل‌های مکان‌یابی شعب چیستند و چه نکاتی را می‌توان از آن‌ها برگرفت و به کار بست؟ بی‌توجهی تیم مدیریتی به تعداد شعب چه عواقبی در پی دارد؟ میان کمیت شعبه‌ها و نمایندگی‌ها و کیفیت کاری و بهره‌وری آن‌ها چه نسبتی برقرار است؟ و…

کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها مناسب چه کسانی است؟

چنان‌که از عناوین فصول کتاب پیداست، در این اثر بناست مهم‌ترین خطاهای مدیریتی‌ای را فرا بگیرید که هنگام مدیریت شعب گوناگونِ کسب‌وکار خود، در معرض ارتکاب آن‌ها قرار دارید. از همین روست که هر بخش از کتاب، عنوانِ «آسیب‌شناسی» را یدک می‌کشد.

امروزه بسیاری از مطالعات اقتصادی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آن‌ها دخالت زیادی دارد و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته با عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است و دراین‌بین، بحث مکان‌یابی اقتصادی جایگاه خود را می‌یابد.

فهرست مطالب کتاب

دانشجویان رشته‌های مدیریتی، علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و مدیران تجاری و صاحبین کسب‌وکارهای بزرگ، مخاطبین اصلی کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها هستند.

با نویسندگان کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها بیشتر آشنا شویم

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/book/67303

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آسیب‌شناسی تعداد شعب

آسیب‌شناسی یک: عدم آشنایی مدیران با حوزه‌های مدیریت تعداد شعب

آسیب‌شناسی دو: بی‌توجهی مدیریت به تعداد شعب

آسیب‌شناسی سه: عدم آشنایی با اصول برنامه‌ریزی تعداد شعب

آسیب‌شناسی چهار: عدم توجه به تقاضای بازار

آسیب‌شناسی پنج: عدم توجه به نوع بازار

آسیب‌شناسی شش: عدم توجه به موقعیت جغرافیایی

آسیب‌شناسی هفت: عدم توجه به پوشش کامل و ناقص توسط شعب

آسیب‌شناسی هشت: عدم آشنایی با نحوه مکان‌یابی شعب

آسیب‌شناسی نه: عدم آشنایی با مدل‌های مکان‌یابی شعب

آسیب‌شناسی ده: عدم توجه به زنجیره تأمین و ابعاد مدیریتی آن

فصل دوم: تهیه برنامه مدیریت شعب

آسیب‌شناسی یازده: عدم آشنایی با ابعاد برنامه‌ریزی مدیریت شعب

آسیب‌شناسی دوازده: عدم آشنایی با اهداف مدیریت امور شعب

آسیب‌شناسی سیزده: عدم آشنایی با ابعاد مدیریت امور شعب

آسیب‌شناسی چهارده: عدم آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک شعب

آسیب‌شناسی پانزده: عدم توجه به ماهیت انتخاب‌های استراتژیک

آسیب‌شناسی شانزده: عدم توجه به اصول حرفه‌ای مدیریت قراردادها

فصل سوم: آسیب‌شناسی ساختار شعب

آسیب‌شناسی هفده: عدم آشنایی با ابعاد سازمان‌دهی شعب

آسیب‌شناسی هجده: عدم دقت در طراحی چارت سازمانی

آسیب‌شناسی نوزده: عدم توجه به ساختار شعب و نمایندگی‌ها

آسیب‌شناسی بیست: عدم توجه به میزان تمرکز در شعب

آسیب‌شناسی بیست‌ویک: عدم آشنایی با مفهوم مدیریت اطلاعات در شعب

فصل چهارم: آسیب‌شناسی مدیریت فناوری اطلاعات در شعب

آسیب‌شناسی بیست‌ودو: عدم توجه به نیازمندی‌های تلفیقی و مدیریت فناوری

آسیب‌شناسی بیست‌وسه: عدم توجه به خودکارسازی و یکپارچه‌سازی

فصل پنجم: آسیب‌شناسی تدوین استانداردهای شعب

آسیب‌شناسی بیست‌وچهار: عدم آشنایی با تئوری نمایندگی و ابعاد آن

آسیب‌شناسی بیست‌وپنج: نداشتن الگویی استاندارد برای شناسایی و ارزیابی موقعیت مکانی نمایندگی‌ها و شعب مؤسسات خدماتی صنعتی

آسیب‌شناسی بیست‌وشش: عدم توجه به استانداردهای مهارتی در مدیریت شعب و نمایندگی‌ها (مثال بانک)

آسیب‌شناسی بیست‌وهفت: نداشتن استاندارد فعالیتی در مدیریت شعب (مثال: بانک)

فصل ششم: آسیب‌شناسی مدیریت روابط بین شعب

آسیب‌شناسی بیست‌وهشت: عدم توجه به روابط بین شعب

آسیب‌شناسی بیست‌ونه: عدم برنامه‌ریزی برای توسعه و بهبود روابط بین شعب

آسیب‌شناسی سی: بی‌توجهی به ایجاد هم‌افزایی بین شعب

آسیب‌شناسی سی‌ویک: عدم آشنایی با روش‌های هم‌افزایی بین شعب

آسیب‌شناسی سی‌ودو: عدم آشنایی با تکنیک‌های ایجاد رقابت بین شعب

فصل هفتم: آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی شعب

آسیب‌شناسی سی‌وسه: عدم آشنایی با حوزه‌های مدیریت منابع انسانی

آسیب‌شناسی سی‌وچهار: بی‌توجهی به آموزش کارکنان

آسیب‌شناسی سی‌وپنج: بی‌توجهی به آموزش مدیران شعب

آسیب‌شناسی سی‌وشش: عدم توجه به ویترین کارکنان و مدیران

آسیب‌شناسی سی‌وهفت: عدم برخورد اصولی با مقوله انتصاب مدیران

آسیب‌شناسی سی‌وهشت: بی‌توجهی به بهره‌وری شعب

آسیب‌شناسی سی‌ونه: بی‌توجهی به پوشش و لباس متحدالشکل

فصل هشتم: آسیب‌شناسی کنترل و نظارت بر شعب

آسیب‌شناسی چهل: عدم آشنایی با مفهوم مدیریت عملکرد و ارزیابی (کنترل)

آسیب‌شناسی چهل‌ویک: عدم آشنایی با الگوی مدیریت عملکرد

آسیب‌شناسی چهل‌ودو: عدم توجه به معیارهای اندازه‌گیری عملکرد شعب

آسیب‌شناسی چهل‌وسه: عدم آشنایی با حوزه‌های بهبود شعب

منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

فصل اول: آسیب‌شناسی تعداد شعب

فصل دوم: تهیه‌ی برنامه‌ی مدیریت شعب

فصل سوم: آسیب‌شناسی ساختار شعب

فصل چهارم: آسیب‌شناسی مدیریت فناوری اطلاعات در شعب

فصل پنجم: آسیب‌شناسی تدوین استانداردهای شعب

فصل ششم: آسیب‌شناسی مدیریت روابط بین شعب

فصل هفتم: آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی شعب

و سرانجام، فصل هشتم: آسیب‌شناسی کنترل و نظارت بر شعب

کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها از هشت فصل تشکیل شده است. عناوین این فصول هشت‌گانه به ترتیب از این قرار است:

شرط اساسی برای موفقیت در فعالیت‌های تجاری در جهان امروز، حفظ پویاییِ کار و تداوم بخشیدن به میلِ روزافزون به پیشرفتِ هرچه بیشتر است. ناگفته پیداست که شرکت‌های بزرگ و کسب‌وکارهای بازرگانی وسیع و پرتشکیلات، در صورت پایبندی به شرط مذکور، ناگزیر از دایر کردن شعب جدید خواهند بود. کمتر شرکت تجاری موفق و بزرگی را می‌توان یافت که پس از مدتی، شعبه‌هایی گوناگون را در نقاط متنوع افتتاح نکرده باشد. آنچه در کتاب مدیریت شعب و نمایندگی‌ها، اثرِ مشترک امید سیدی، مهدی بشیرپور و وحید ناصحی‌فر، خواهید خواند، نکاتی مهم در باب شیوه‌های مدیریتِ شعب و نمایندگی‌های تجاری و اقتصادی است.

مکان‌یابی یک فعالیت اقتصادی اعم از یک بنگاه خرده‌فروشی، کارخانه و یا مرکز خدماتی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی یک بنگاه اقتصادی است تا آن جا که این مسئله می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت یا شکست بنگاه باشد، زیرا هر بنگاه ازلحاظ مکانی دامنه نفوذی دارد که اکثریت مشتریان خود را از داخل این محدوده جذب می‌کند. این محدوده با عنوان منطقه خدماتی یا تجاری شناخته می‌شود، البته باید توجه داشت که این منطقه به لحاظ مسافت دارای محدودیت است و دامنه نفوذ محدودی دارد، حال اگر مکان انتخاب‌شده برای بنگاه به نحوی باشد که در دامنه نفوذ بنگاه، مشتریان بالقوه زیادی وجود داشته باشند، امکان موفقیت بنگاه به‌شدت افزایش می‌یابد. دراین‌بین مسئله، مکان‌یابی برای بنگاه‌هایی که دارای شعب متعدد هستند، مانند بانک‌ها، از حساسیت بیشتری برخوردار است، به‌خصوص بانک‌های خصوصی روند رو به رشد سریعی را داشته و تصمیم به افزایش تعداد شعب خود دارند.