معرفی و دانلود کتاب کیارستمی در کایه دو سینما | … | نشر چشمه

چنان‌که می‌دانیم، مجله‌ی کایه دو سینما (Cahiers du Cinéma) یکی از معتبرترین نشریات سینمایی در سراسر جهان است؛ نشریه‌ای قدیمی که منتقدانِ به‌نامِ بسیاری را به جهانیان معرفی نموده و زمینه‌ساز ظهور جریان‌های نظری و انتقادی مهمی شده است. از جمله جریانِ نقد مؤلف‌محور، که اصول آن توسط منتقدان و سینماگران فرانسوی‌ای نظیر ژان لوک گدار و فرانسوا تروفو تدوین و تعریف شده است.

معرفی کتاب کیارستمی در کایه دو سینما

کتاب کیارستمی در کایه دو سینما توسط نشر چشمه در اختیار مخاطبین علاقه‌مند قرار گرفته است. گزینش و ترجمه‌ی مطالبِ موجود در این اثر، بر عهده‌ی مسعود منصوری بوده است.

کتاب کیارستمی در کایه دو سینما مناسب چه کسانی است؟

سینمای عباس کیارستمی سینمای پیچیده و مناقشه‌برانگیزی است. فیلم‌هایی که او طی سالیان ساخته، به تفاسیر و خوانش‌های گوناگون و بعضاً متضادی تن می‌دهند. برخی بر این باورند که فیلم‌های او واجد سویه‌های پررنگ اگزیستانسیالیستی است. این گروه از منتقدان، آثار کیارستمی را به مثابه‌ی غور و تأملی در باب فلسفه‌ی زندگی و پرسش‌های فلسفیِ بنیادینِ آدمی قلمداد می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر از منتقدان، بر وجوه جامعه‌شناختی و سیاسی آثار کیارستمی انگشت می‌گذارند و سینمای او را در اساس سینمایی انتقادی و معطوف به کلان‌روایت‌های اجتماعی می‌دانند. مقالات کتاب کیارستمی در کایه دو سینما، ثابت می‌کند که سینمای کیارستمی به روی تمام این تفاسیر متفاوت گشوده است.

مقالات کتاب کیارستمی در کایه دو سینما توسط نویسندگانِ مختلف و در دوره‌های زمانی متفاوت به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. در برخی از این مقالات، نظیر مقاله‌ی «خانه‌ی شوهرم کجاست»، بیشتر بر جنبه‌های فرمی و تکنیکیِ ساخته‌های کیارستمی تأکید شده، و در برخی دیگر از مقالات، همچون مقاله‌ی «مرگ در این باغ» که در باب فیلم «طعم گیلاس» است، تمرکز بر مضامین مورد علاقه‌ی عباس کیارستمی بوده است.

از همه‌ی دوست‌داران سینمای عباس کیارستمی دعوت می‌کنیم که مخاطب کتاب کیارستمی در کایه دو سینما باشند.

فهرست مطالب کتاب

پیش‌گفتار

مقدمه: کیارستمی و کایروس

بخش یک: نقدها

شتابان زیستن: درباره‌ی مسافر

بدل ‌کار: درباره‌ی کلوزآپ، نمای نزدیک

بازگشت به آبادی: درباره‌ی زندگی و دیگر هیچ

امر واقع لرزید: درباره‌ی زندگی و دیگر هیچ

خانه‌ ی شوهرم کجاست؟ درباره‌ی زیر درختان زیتون

ملاقات با وان آیک: درباره‌ی زیر درختان زیتون

مرگ در این باغ: درباره‌ی طعم گیلاس

راز حیرانگر: درباره‌ی باد ما را خواهد برد

استخوان و شیشه ‌ی جلو ماشین: درباره‌ی باد ما را خواهد برد

کیارستمی در رهایی: درباره‌ی آ. ب. ث افریقا

در راه: درباره‌ی دَه

اختیارات تامِ سینما: درباره‌ی پنج

کیارستمی دوباره رانندگی می ‌کند: درباره‌ی دَه روی دَه

شیرین هزارچهره: درباره‌ی شیرین

تقلید زندگی: درباره‌ی کپی برابر اصل

احساسات سردرگم: درباره‌ی مثل یک عاشق

بخش دو: گفت‌و‌گوها

زندگی جریان دارد: گفت‌و‌گو درباره‌ی زندگی و دیگر هیچ

طعم پنهان: گفت‌و‌گو درباره‌ی طعم گیلاس

فیلم پاسپورت ندارد: گفت‌و‌گو درباره‌ی باد ما را خواهد برد

حذف مؤلف: درباره‌ی دَه

خطاب نگاه: درباره‌ی کپی برابر اصل

بخش سه: پیوست

شما که هستید آقای کیارستمی؟

نمایه

مشخصات کتاب الکترونیک

گفتنی است که کتاب کیارستمی در کایه دو سینما به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش نخست شامل مقالات منتقدان کایه دو سینما در باب سینمای عباس کیارستمی است، و بخش دوم، به گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی اختصاص دارد که در باب آثار او درگرفته است.

چه دوست‌دار و طرفدار سینمای عباس کیارستمی (Abbas Kiarostami) باشیم، چه خود را از منتقدان آثار او بدانیم، بی‌گمان در این باره که وی یکی از چهره‌های استثنایی هنر ایران در دهه‌های اخیر بوده است، نمی‌توانیم چون و چرا کنیم. آثار کیارستمی، به گواه تأثیر فزاینده‌ای که بر جریان‌های فیلمسازی در داخل ایران گذاشته‌اند، و همچنین، به گواه ستایش‌های فزون از شماری که از سوی منتقدان و سینماشناسانِ غربی روانه‌شان شده است، در زمره‌ی ساخته‌های مهم و جریان‌سازِ سینمای آسیا به شمار می‌روند. در تمام این آثار، از نخستینِ آن‌ها گرفته تا متأخرترینشان، رد پای سینماگر مؤلفی را می‌یابیم که صاحب سبکی خاص و واجد جهان‌بینی و نگاهی متمایز است. جهان‌بینی عباس کیارستمی را، بسیاری از صاحب‌نظران با صفت «شاعرانه» وصف کرده‌اند. این قول چه معنایی دارد؟ کدام وجوه کار کیارستمی، به طور خاص مایه‌های شاعرانه به آثار او بخشیده‌اند؟ رئالیسم ناب کیارستمی، که در آثاری نظیر «کلوزآپ» به مرز سینمای مستند نزدیک می‌شود، چه نسبتی با نگاه زیبایی‌شناسانه‌ی او به هستی دارد؟ آیا رئالیسمْ منافیِ شاعرانگی نیست؟ در کتاب کیارستمی در کایه دو سینما پرسش‌هایی از این دست محل بحث قرار گرفته‌اند.

عباس کیارستمی یکی از سینماگران برجسته‌ی ایرانی بود. آنچه در کتاب کیارستمی در کایه دو سینما، تألیف و ترجمه‌ی مسعود منصوری، خواهید خواند، گزیده‌ای جامع از مقالات نشریه‌ی معتبر کایه دو سینما در باب فیلم‌های عباس کیارستمی است.

درباره کتاب کیارستمی در کایه دو سینما

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/book/73594