معرفی و دانلود PDF مجله عصر اندیشه – شماره 29 | … | مجله عصر اندیشه

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-29/book/68943سالیان درازی است که از ترور خسارت بار شهید بهشتی می‌گذرد اما همچنان جای خالی یک دولت مرد در طراز وی و با افق اندیشه او در عرصه سیاسی و فکری جمهوری اسلامی عمیقا احساس می‌شود. کسی که در عین پایبندی راسخ به سنت اسلامی، مسئله دنیای مدرن را به خوبی دریافته باشد و علی‌رغم سودای آسمانی پای در زمین و در بستر موضوعات انضمامی جامعه داشته باشد. به نظر می‌رسد انقلاب چهل و چهار ساله ما امروز بیش از هر زمان دیگری محتاج بازتولید بهشتی‌هاست. او چگونه می‌اندیشید و راز تفاوتش با هم نسلان و همقطاران خود چه بود؟ برای پاسخ به این سؤالات، مطالعه مجله عصر اندیشه – شماره 29 را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

فهرست مطالب

مجله عصر اندیشه – شماره 29 منتشر شد. شهید بهشتی را تحریف می‌کنند، بازی با الفاظ ممنوع، تفاوت بهره با ربا، کودکان کلیددار، آوردگاه اوکراین، بیست هزار فرسنگ بالای تاریخ و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

قحطی ایدئولوگ‌های میانی

رویدادها و تحلیل‌ها

جهاد تبیین

معنای رخداد در عهد فروبسته رهایی

جنگ آینده

نپذیر اما به رسمیت بشناس

در کشاکش جبر و اختیار

مقبول طبع مردم صاحب‌نظر

شهید بهشتی را تحریف می‌کنند

حقانیت مبنای نظم اجتماعی نیست

یک پاراسیا مانند سقراط

فهم مسئله دنیای مدرن

شهید بهشتی و پدیده‌ای به نام خفقان شعاری

این یادداشت خطرکلیشه شکنی از شهید بهشتی را دارد؟

از ملت دوستی تا امت‌سازی

حراست از موجود پروازکننده

مشخصات کتاب الکترونیک