معرفی و دانلود PDF کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) | … | انتشارات تیمورزاده

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/book/74738

درس آسیب‌شناسی از جمله دروسی است که نیازمند داشتن پیش‌زمینه‌ها و دانش پایه از علومی همچون آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی پزشکی و بافت‌شناسی است؛ بنابراین در سال‌های آخر مقطع علوم پایه ارائه می‌شود. یعنی زمانی که دانشجویان این رشته به دانش علمی کافی از مبانی اولیه پزشکی دست یافته باشند. استنلی لئونارد رابینز (Stanli leonard rabinz)، نویسنده‌ی اصلی کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) (Robbins basic pathology) است که در هشت فصل این کتاب به مهم‌ترین عناوین پاتولوژی، یعنی نئوپلازی، آماس حاد و مزمن، بیماری‌های ژنتیک و کودکان، اختلالات همودینامیکترومبو آمبولی و شوک پرداخته است. مترجمان و خلاصه‌کنندگان این کتاب آقایان وینی کومار (Vinay Kumar)، ابوالک عباس (Abul K Abbas) و جان سی استر (Jon C Aster)، همگی از اساتید برجسته‌ی حوزه آسیب‌شناسی هستند.

کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) برای چه کسانی مناسب است؟

اگر دانشجوی مقطع علوم پایه پزشکی و یا جزو داوطلبان آزمون جامع علوم پایه کلاسیک پزشکی هستید و به دنبال منبعی برای جمع‌بندی و مطالعه نکات مهم می‌باشید، این کتاب بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

در بخشی از کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) می‌خوانیم

معرفی کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی)

رادیکال‌های آزاد، گونه‌های شیمیایی با یک الکترون منفرد در اربیتال خارجی هستند؛ این حالات شیمیایی بسیار ناپایدار هستند و رادیکال‌های آزاد به‌سادگی با مواد شیمیایی آلی و غیرآلی واکنش می‌دهند و هنگامی که در سلول‌ها تولید شوند، حریصانه به اسیدهای نئوکلئیک و پروتئین‌های لولی و لیپیدها حمله می‌کنند. به‌علاوه وقتی رادیکال‌های آزاد واکنش‌ می‌دهند، خودشان تبدیل به رادیکال‌های آزاد می‌شوند؛ بنابراین زنجیره آسیب توسعه می‌یاید. گونه‌های اکسیژن واکنش‌دهنده (ROS)، نوعی از رادیکال‌های آزاد مشتق از اکسیژن هستند که نقش آن در آزار سلول به‌خوبی ثابت می‌شود. آسیب سلولی در اکثر حالات مستلزم آسیب به‌وسیله‌ی رادیکال‌های آزاد است، این شرایط شمل ایسکمی – خونرسانی مجدد، آسیب شیمیایی و پرتوتابی، مسمومیت ناشی از اکسیژن و سایر گازها، پیرشدن سلول‌ها، کشتن میکروب به‌وسیله سلول‌های فاگوسیتی و آسیب بافتی ناشی از سلول‌های التهابی است.

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: آزار سلولی، مرگ سلولی و روش‌های سازگاری

فصل 2: آماس حاد و مزمن

فصل 3: اختلالات همودینامیک، ترومبوامبولی و شوک

فصل 4: بیماری‌های سیستم ایمنی

فصل 5: نئوپلازی

فصل 6: بیماری‌های ژنتیک و کودکان

فصل 7: بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای

فصل 8: آسیب‌شناسی عمومی بیماری‌های عفونی

مشخصات کتاب الکترونیک

وینی کومار، جان سی استر و ابوالک عباس کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) اثر استنلی لئونارد رابینز را ترجمه کرده‌اند. این کتاب که از منابع الزامی و معتبر دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی است، به مباحث تخصصی‌ای (از قبیل سیستم‌های ایمنی) می‌پردازد که به حیطه‌ی آسیب‌شناسی مرتبط‌اند.

درباره کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی)