معرفی و دانلود PDF کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول: مبتنی بر استاندارد CFA | محمد احمدی

این کتاب، برای کسانی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و همچنین شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه را دارند، کاربردی خواهد بود.

در بخشی از کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول می‌خوانیم

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول، کتابی است که شما را برای آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این کتاب دارای سرفصل‌هایی به ترتیب زیر است: اقتصاد پیشرفته، مباحث پیشرفته‌ی سرمایه‌گذاری، مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی و لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی. روان بودن و جامعیت مطالب، این اثر را به کتابی مفید برای شما تبدیل خواهد کرد.

کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول مناسب چه کسانی است؟

معرفی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول: مبتنی بر استاندارد CFA

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/book/67674

اولاً باید گفت تحلیل بنیادی یعنی گردآوری و تحلیل اطلاعات شرکت‌ها خود یکی از عوامل افزایش کارآیی در بازارهاست، زیرا اگر هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل و بررسی ارزش ذاتی و قیمت سهام نکند طبیعتا ً کارآیی بازارها نیز به خودی خود ایجاد نخواهد شد. ثانیاً مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد تحلیل‌گران ممکن است هریک مزیت نسبی خاصی در تحلیل اطلاعات مشابه داشته باشند و بنابراین تحلیل‌گران بنیادی می‌توانند بدین وسیله خود را از دیگران متمایز ساخته و کسب سود کنند.

فهرست مطالب کتاب

امروزه ورود به بازار بورس، باید همراه با توانایی و دانش کافی برای قبولی در آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول، کتابی کاربردی است که به شما برای موفقیت در این آزمون کمک می‌کند. محمد احمدی،‌ علی ابراهیم نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان مولفان این کتاب هستند. اثر نامبرده جلد اول از «مجموعه کتاب‌های آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار براساس استاندارد CFA» است.

درباره‌ی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد اول

در کشور ما، بازار سرمایه، از اهمیتی بالا در اقتصاد و مبادلات تجاری برخوردار است و روزانه، بسیاری از افراد را به سرمایه‌گذاری در خود جذب می‌کند. چالش پیش روی این افراد، بیش از هرچیز، نداشتن اطلاعات کافی درمورد این بازار است؛ بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، ابتدا خود را به دانش حضور در آن مسلح کنید.

آشنایی با آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه

فهرست مواد آزمون و شرایط قبولی

سخن ناشر

پیشگفتار حامی کتاب

بخش اول: مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری

فصل اول: بازده

انواع بازده

صرف ریسک سهام

بازده مورد نظر سهام

میانگین موزون هزینه سرمایه

فصل دوم: ریسک

واریانس، انحراف معیار و کوواریانس

ریسک سبد سرمایه‌گذاری

تحلیل میانگین-واریانس بدون نرخ بهره بدون ریسک

خطوط هم‌بازده و بیضی‌های ریسک یکسان

تنوع‌بخشی و بازده

تحلیل میانگین-واریانس با نرخ بهره بدون ریسک

ارزش در معرض ریسک

فصل سوم: ارزش‌گذاری سهام

مفاهیم ارزش‌گذاری سهام

فرآیند ارزش‌گذاری سهام

تکنیک‌های ارزش‌گذاری سهام

ارزش‌گذاری سهام ممتاز

ارزش‌گذاری حق تقدم

تحلیل تکنیکی

فرضیه بازارهای ‌کارآ‌

بی‌قاعدگی‌های بازار

مالی رفتاری

مفاهیم پایه‌ای نرخ بهره

فصل چهارم: ساختار زمانی نرخ سود

مفاهیم پایه‌ای نرخ بهره

عوامل تأثیرگذار بر شکاف بازده

منحنی بازده

تئوری‌های ساختار زمانی نرخ سود

نوسانات بازده و اندازه‌گیری آن

اندازه‌گیری ریسک نرخ سود

فصل پنجم: اوراق قرضه

ریسک اوراق یا درآمد ثابت

ارزش‌گذاری اوراق بدهی

فصل ششم: سایر اوراق با درآمد ثابت

اوراق رهنی

اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها

تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده

اوران اجاره

اوراق مشارکت

بخش دوم: مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی

فصل هفتم: مکانیسم‌ها و استانداردهای گزارشگری مالی

مقدمه

شناخت در صورت‌های مالی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

گزارش‌های حسابرسی اجمالی

انواع واحدهای پولی

تجدید ارزیابی و تأثیر آن بر صورت‌های مالی

لزوم افشای سیاست‌های حسابداری با اهمیت توسط شرکت‌ها

اهمیت استانداردهای گزارشگری در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

فصل هشتم: مسایلی در مورد صورت سود و زیان و ترازنامه

اصول کلی شناسایی هزینه‌ها

تجزیه و تحلیل اقلام غیرمستمر صورت سود و زیان

محاسبه سود هر سهم EPS)) ‌

‌محاسبه سود جامع و گزارشگری صورت سود و زیان جامع

کیفیت سود و روش‌های تعیین آن

تأثیر سرمایه‌ای کردن هزینه‌ها یا به حساب دوره منظور نمودن آن‌ها بر صورت‌های مالی

فصل نهم: مسایلی در مورد صورت جریان وجوه نقد

روش‌های مستقیم و غیرمستقیم ارایه جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

مراحل تهیه صورت جریان وجوه نقد به صورت مستقیم و غیرمستقیم

جریان وجه نقد آزاد

فصل دهم: تکنیک‌های پیشرفته در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

ارزیابی و مقایسه شرکت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

محدودیت‌های استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپونت و نرخ رشد پایدار یک شرکت

بخش سوم: اقتصاد پیشرفته

فصل یازدهم: مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان

تقاضای کلان

بازار محصول

بازار پول

درآمد کلان تعادلی

تابع تقاضای کل

‌تابع‌ عرضه کل

‌عوامل موثر بر منحنی عرضه و تقاضای کل

‌ادوار تجاری

‌سیاست پولی

‌تورم

‌منحنی فیلیپس

سیاست مالی ‌

تجارت بین الملل ‌

نرخ ارز ‌ ‌

سیاست پولی و مالی در اقتصاد باز ‌

فصل دوازدهم: مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد

رفتار تولید کننده در بازار رقابت کامل

رفتار تولیدکننده در بازار انحصاری

رفتار تولیدکننده در رقابت انحصاری

بخش چهارم: لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان

فصل سیزدهم: درک مطلب

فصل چهاردهم: سوالات چندگزینه‌ای

بخش پنجم، ششم و هفتم: شامل «مباحث پیشرفته در امور مالی ‌شرکتی»، ‌ «روش‌های کمی پیشرفته» و «قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه» در جلد دوم آورده شده است. 

مشخصات کتاب الکترونیک

اقتصاد در جهان امروز، مدام در حال تغییر و حرکت است؛ بنابراین اگر کسی قصد ورود به این نهاد عظیم را دارد، باید خود را از پیش برای آن آماده کند.

سؤالی که در رابطه با فرضیه کارآیی – به طور خاص شکل نیمه‌قوی آن – و تحلیل بنیادی مطرح می‌شود این است که ا گر به کمک تحلیل اطلاعات انتشاریافته توسط شرکت نمی‌توان بازده مازاد کسب کرد آیا تحلیل بنیادی فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد؟