معرفی و دانلود PDF کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat | حسین پورسلطانی زرندی | انتشارات حتمی

معرفی کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat

طرح آزمون‌های جورشده بدون تداخل

در این طرح، آزمودنی‌های جورشده مورد اندازه‌گیری یک متغیر قرار می‌گیرند و هیچ‌گونه متغیر مستقلی اعمال نمی‌شود. مثلاً از زنان و شوهرانی که ورزش نمی‌کنند، سؤال شود که وضعیت سلامت عمومی (با به‌کارگیری پرسش‌نامه‌ٔ سلامت عمومی دکتر گلدبرگ) خود را چگونه ارزیابی می‌کنند و یا از زنان و شوهرانی که ورزش نمی‌کنند، سؤال شود که انگیزه‌‌ٔ شرکت در فعالیت‌های ورزشی آنان چگونه است؟

نرم‌افزار Systat یک نرم‌افزار پیشرفته برای انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی است که با هر نوع مقیاس اندازه‌گیری می‌تواند محاسبه را انجام دهد. کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat که به همت حسین پورسلطانی زرندی و سیده‌طاهره موسوی‌راد در انتشارات حتمی، ناشر برگزیده سال 1393، به چاپ رسیده است، یازده فصل دارد. مؤلفان فصل اول را به معرفی و بررسی نرم‌افزار Systat اختصاص داده‌اند و در فصل دوم، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، در فصل سوم، آزمون‌های روابط آماری و انواع ضریب‌ها و در فصل چهارم تا ششم، انواع آزمون‌های پارامتریک و غیرپارامتریک را به تفصیل بیان کرده‌اند. حسین پورسلطانی زرندی و سیده طاهره موسوی فصل‌های هفتم تا یازدهم کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌‌افزار Systat را به بررسی پایایی، انواع نمودار‌ها، تحلیل توانی و مقایسه دو ضریب همبستگی، دو میانگین و دو نسبت اختصاص داده‌اند.

معرفی و دانلود کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat

ویژگی مهم دیگر این کتاب که قطعاً مورد استقبال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم ورزشی خواهد بود، توضیحات جامع مؤلفان درمورد بهره‌برداری از خروجی‌ها برای استفاده در پایان‌نامه و مقاله است. در انتهای هر فصل از کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌‌افزار Systat، حسین پورسلطانی زرندی و سیده طاهره موسوی شرح مفصلی از چگونگی نوشتن خروجی‌های نرم‌افزار در پایان‌نامه می‌دهند؛ مثلاً این‌که چگونه فرضیه را بنویسیم، چگونه خروجی‌ها را در جدول‌هایی با زبان فارسی طبقه‌بندی کنیم، چگونه فرضیه و یافته را تحلیل کنیم و در نهایت، چگونه یک نتیجه‌گیری صحیح داشته باشیم. به این ترتیب، دانشجویان دغدغه‌‌ی چگونگی استفاده از خروجی‌ها را نخواهند داشت.

همان‌طور که از عنوان کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat اثر حسین پورسلطانی زرندی و سیده‌طاهره موسوی‌راد برمی‌آید، مطالعه‌ی اثر حاضر به پژوهشگران علوم ورزشی کمک می‌کند در تحقیقات و پژوهش‌های خود از نرم‌افزار Systat بهره بگیرند. گفتنی‌ست این اثر ذیل مجموعه‌ی «آمار سنجش و اندازه‌گیری» نشر حتمی منتشر شده است.

درباره‌ی کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat

به عقیده‌ی حسین پورسلطانی زرندی و سیده‌طاهره موسوی‌راد، مؤلفان کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat، «در روش‌شناسی تحقیق، انتخاب روش آماری درست و انجام درست آن الزامی است.» و در نمونه‌گیری‌های بزرگی که مقصودِ این اثر هستند، محاسبه دستی آمار، کاری وقت‌گیر و به احتمال زیاد پراشتباه است. همچنین علاوه‌ بر این‌که سرعت انجام کار آماری پایین می‌آید، امکان محاسبه چندین عملیات آنچنان وقت‌گیر و پرهزینه می‌آید که پژوهشگر از انجام چند عملیات آماری منصرف می‌شود و به یافته‌های ابتدایی بسنده می‌کند. در این شرایط است که استفاده از نرم‌افزار‌های محاسبه آماری چون نرم‌افزار Systat برای پژوهشگران ضروری خواهد شد که شرح کاملی از چگونگی استفاده از آن، توسط حسین پورسلطانی زرندی و سیده‌طاهره موسوی‌راد در کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat آمده است.

پس از آن‌که سلامت عمومی یا انگیزه‌‌ٔ شرکت در فعالیت‌های ورزشی زنان و مردان اندازه‌گیری شد، آن‌گاه آزمودنی‌ها به‌عنوان زوج‌های جورشده (مثلاً مقایسه میانگین سلامت عمومی مردان با زنان) وارد تحقیق می‌شوند. هنگام ورود داده‌ها در نرم‌افزار، رکورد زوج‌ها باید روبروی هم باشد.

فهرست مطالب کتاب

شما به‌عنوان پژوهشگر علوم ورزشی، ممکن است نیازمند جامعه آماری بزرگی باشید یا نیاز به استفاده از چند روش محاسبه آماری داشته باشید تا نتیجه‌‌ی تحقیقات‌تان درست و دقیق از آب در بیاید. در این شرایط، انتخاب شما محاسبه دستی داده‌های آماری نخواهد بود اما، از کجا بدانیم چه ابزارهای پیشرفته‌ای برای این کار وجود دارد و چگونه کار می‌کنند؟ آیا در پژوهش‌های فارسی، خروجی آن‌ها قابل‌استفاده و قابل‌بیان است؟ خواندن کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat به جواب این سؤالات کمک خواهد کرد.

در بخشی از کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم افزار Systat می‌خوانیم

امروزه، علوم ورزشی بیش از هر زمان دیگری جایگاه خود را به‌عنوان شاخه‌ای علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پیدا کرده است و انبوه فعالیت‌های علمی در این زمینه باعث شده تا نگاه اندیشمندان و پژوهشگران، بیش از هر زمان دیگری بر علوم ورزشی متمرکز شود. در ایران، بیشتر پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، محدوده‌ی نمونه‌گیری کوچکی داشته؛ به‌طوری‌که بیشتر نمونه‌ها شامل گروه کوچکی از خود دانشجویان یا ورزشکاران یک باشگاه ورزشی بوده است. هدف از تألیف کتابِ آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat، تعمیم نمونه‌گیری و در نتیجه تعمیم یافته‌ها، از گروه‌های کوچک به جامعه است؛ اما برای داشتن جامعه نمونه گسترده‌تر، نیاز به روش‌های آماری توصیفی و استنباطی دقیق است تا نمونه‌گیری، درست انجام شود و یافته‌ها به‌شکل دقیق بررسی شوند.

فصل 1: آشنایی با نرم‌افزار Systat

معرفی نرم‌افزار

ورود و کدبندی داده‌ها در نرم‌افزار

فصل 2: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

توزیع فراوانی و درصدی

شاخص‌های توصیفی

نمرات استاندارد Z

فصل 3: آزمون‌های روابط آماری

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

ضریب همبستگی گاما

ضریب همبستگی تاو کندال بی

ضریب d سامرز

ضریب لاندا

ضریب عدم قطعیت یا نایقینی

ضریب همبستگی تاو گودمن کروسکال

فصل 4: رگرسیون

رگرسیون ساده

رگرسیون چندگانه

رگرسیون متغیرهای تصنعی (دامی)

فصل 5: آمار پارامتریک «مقایسه میانگین‌ها»

آزمون t تک نمونه‌ای

آزمون t پیوسته یا همبسته یا زوجی

آزمون t مستقل

آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

آزمون تحلیل واریانس دو راهه

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)

آزمون اندازه‌های تکراری (Repeated Measure)

فصل 6: آزمون‌های غیر پارامتریک مقایسه میانگین رتبه‌ها و فراوانی‌ها

آزمون خی – دو

آزمون دوجمله‌ای یا نسبت

آزمون دقیق فیشر

آزمون مک نمار

ضریب کیو یول

آزمون یا تحلیل نسبت‌های ریسک

آزمون رتبه‌های علامت‌دار ویلکاکسون دو نمونه‌ای

آزمون فریدمن

آزمون کوید

آزمون من ویتنی یو

آزمون فلینگر – ولف

آزمون کلموگروف – اسمیرنف دو نمونه‌ای

آزمون دورهای والد – والفویتز

آزمون کروسکال والیس

آزمون علامت یا نشانه

ضریب کاپای کوهن

فصل 7: آزمون‌های نرمال بودن

شاپیرو ویلک

اندرسون دارلینگ

کلموگروف اسمیرنف

نرمال بودن چند متغیره

فصل 8: پایایی

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی به روش دو نیمه کردن

فصل 9: نمودارها

نمودار دایره‌ای

نمودار ستونی

نمودار جعبه‌ای

نمودار هیستوگرام

نمودار خطی

نمودار پراکنش دو متغیر

نمودار مقایسه میانگین‌ها

نمودار نیمرخ

نمودار هرمی

نمودار عملکرد چگالی

نمودار احتمال

نمودار کمی (چندکی)

نمودار میله‌ای خطا جهت مقایسه میانگین‌ها

فصل 10: مقایسه دو ضریب همبستگی دو میانگین و دو نسبت

مقایسه دو ضریب همبستگی

مقایسه دو نسبت مستقل

فصل 11: تحلیل توانی

آزمون t تک نمونه‌ای

آزمون t مستقل

آزمون Z تک نمونه‌ای

مشخصات کتاب الکترونیک

سخن آخر این‌که، در کنار ترویج استفاده از فناوری‌های به‌روز در محاسبه‌های آماری برای جلوگیری از خطاهای انسانی، رسالت این کتاب این است که به پژوهشگران و دانشجویان کمک کند تا در نتیجه‌گیری‌ تحقیقات‌شان، روشی منطقی، درست و مبتنی بر داده‌های آماری صحیح در پیش گیرند تا گامی بی‌نقص، واضح و مطمئن در مسیر پیشبرد پژوهش‌های علوم ورزشی بردارند.

کتاب آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ورزشی با کمک نرم‌افزار Systat مناسب چه کسانی است؟

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Systat/book/75807