معرفی و دانلود PDF کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه: رشته ریاضی | حسین کرد | انتشارات خیلی سبز


معرفی کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه: رشته ریاضی

کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه، نوشته‌ی حسین کرد، بانک کاملی از سؤالات امتحان نهایی هندسه 3 داخل و خارج از کشور را به همراه پاسخ‌های آموزشی آن ارائه می‌کند. در عین حال با ارائه‌ی درسنامه‌های کامل و مختصر تمامی مطالب کتاب درسی را نیز در اختیار دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌ی ریاضی قرار می‌دهد.

درباره‌ی کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه

مجموعه سؤالات امتحان نهایی هندسه 3 چه در داخل و چه در خارج از کشور، در کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه، نوشته‌ی حسین کرد، جمع‌آوری شده است. این مجموعه سؤالات به صورت طبقه‌بندی‌شده و با پاسخ‌های آموزشی کامل و جامعی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

مطالب هر فصل در کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه، متناسب با رویکرد آموزشی هفتگی، به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم‌بندی شده‌اند. در ابتدای هر فصل نیز یک بخش مشاوره وجود دارد که سهم هر فصل و میزان اهمیت مطالب آن را مشخص می‌کند.

درسنامه‌های خلاصه اما کامل از درس هندسه 3 نیز تقدیم دانش‌آموزان شده تا با مطالعه‌ی آن هیچ نکته‌ای را از قلم نیندازند. در انتهای کتاب چند دوره امتحانات نهایی اخیر با بارم‌بندی دقیق آورده شده است که با استفاده از آن نحوه‌ی تصحیح اوراق مشخص می‌گردد.

کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه ذیل مجموعه‌ی کتاب بانک نهایی انتشارات خیلی سبز به انتشار رسیده است.

کتاب بانک نهایی – امتحانات هندسه 3 با 20 تمام میشه برای چه کسانی مناسب است؟

دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌ی ریاضی فیزیک با استفاده از این کتاب، درس هندسه 3 را بهتر و عمیق‌تر می‌آموزند.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: ماتریس‌ها و کاربردها

درس اول: ماتریس‌ها و اعمال روی ماتریس‌ها

درس دوم / قسمت اول: وارون ماتریس و حل دستگاه دو معادله و دو مجهول

قسمت دوم: دترمینان

فصل دوم: آشنایی با مقاطع مخروطی

درس اول: آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی

درس دوم: دایره

درس سوم / قسمت اول: بیضی

قسمت دوم: سهمی

فصل سوم: بردارها

درس اول / قسمت اول: معرفی فضای دوبعدی

قسمت دوم: معرفی فضای سه‌بعدی

قسمت سوم: بردار

درس دوم / قسمت اول: ضرب داخلی

قسمت دوم: ضرب خارجی

قسمت سوم: حجم متوازی‌السطوح

ضمیمه: امتحانات نهایی

امتحان نهایی خرداد 1400

امتحان نهایی شهریور 1400

امتحان نهایی خرداد 1401

امتحان نهایی شهریور 1401

مشخصات کتاب الکترونیک

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-3-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87/book/79861