معرفی و دانلود PDF کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه: رشته ریاضی و فیزیک | علیرضا برائی نژاد | انتشارات خیلی سبز

کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه، نوشته‌ی ابوالقاسم شعبانی و علیرضا برائی‌نژاد، تمامی سؤالات امتحان نهایی حسابان 2 در داخل و خارج از کشور را از تاریخ دی 97 تا اکنون، به همراه پاسخنامه‌ی تشریحی پوشش می‌دهد و در عین حال درسنامه‌ی جامع و مختصری از متن کتاب درسی ارائه می‌کند. همچنین چند دوره امتحان نهایی به همراه پاسخ و بارم‌بندی آن را برای آماده‌سازی هر چه بیشتر در اختیار دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌ی ریاضی فیزیک می‌گذارد.

درباره‌ی کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه

کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه ذیل مجموعه‌ی کتاب‌های بانک نهایی انتشارات محبوب خیلی سبز به انتشار رسیده است.

کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه برای چه کسانی مناسب است؟

معرفی کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه: رشته ریاضی و فیزیک

فصل اول: تابع

درس 1- تبدیل نمودار توابع

درس 2- قسمت اول: تابع درجه سوم، توابع یکنوا

درس 2- قسمت دوم: بخش‌پذیری و تقسیم

فصل دوم: مثلثات

درس 1- قسمت اول: مفهوم دوره‌ی تناوب و محاسبه‌ی مقدار ماکزیمم و مینیمم و دوره‌ی تناوب توابع سینوسی و کسینوسی

درس 1- قسمت دوم: نوشتن ضابطه‌ی توابع سینوس و کسینوس

درس 1- قسمت سوم: تابع تانژانت

درس 2: معادلات مثلثاتی

فصل سوم: حدهای نامتناهی – حد در بی‌نهایت

درس 1: حدهای نامتناهی

درس 2: حد در بی‌نهایت

درس 3: مجانب‌های قائم و افقی

فصل چهارم: مشتق

درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق

درس 2- قسمت اول: مشتق‌پذیری و پیوستگی و مشتق‌های چپ و راست

درس 2- قسمت دوم: قواعد مشتق‌گیری

درس 3: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر

فصل پنجم: کاربردهای مشتق

درس 1- قسمت اول: نقاط بحرانی و رابطه‌ی بین یکنوایی و مشتق

درس 1- قسمت دوم: اکسترمم‌های نسبی و مطلق

درس 1- قسمت سوم: بهینه‌سازی

درس 2: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه‌ی عطف آن

درس 3: رسم نمودار تابع

ضمیمه: امتحانات نهایی

امتحان شماره‌ی 1: خرداد 1400

امتحان شماره‌ی 2: شهریور 1400

امتحان شماره‌ی 3: خرداد 1401

امتحان شماره‌ی 4: شهریور 1401

مشخصات کتاب الکترونیک

در انتهای کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه، چند دوره آزمون نهایی حسابان 2 به همراه پاسخ و بارم‌بندی در اختیار شما قرار داده شده است که با استفاده از آن می‌توانید آمادگی بیشتری برای شرکت در این امتحان کسب کنید.

کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه با درسنامه‌های کامل و روان همراه است که تمامی متن کتاب درسی حسابان 2 را تحت پوشش قرار می‌دهد. مثال‌ها و تمرینات این درس نیز از چشم مؤلفان دور نمانده است. همچنین در ابتدای هر فصل، از طریق تحلیل آماری سؤالات امتحان نهایی، سهم آن فصل در آزمون‌ها نشان داده شده است.

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-2-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87/book/79878

مطابق با مصوبه‌ی ارائه شده در خرداد 1401، سوابق امتحانات نهایی اهمیت بسیار زیادی در نتیجه‌ی کنکور دانش‌آموزان دارد. کتاب بانک نهایی – امتحانات حسابان 2 با 20 تمام میشه، نوشته‌ی ابوالقاسم شعبانی و علیرضا برائی‌نژاد، سؤالات امتحانات نهایی درس حسابان پایه دوازدهم در داخل و خارج از ایران را گردآوری کرده است. این سؤالات به صورت طبقه‌بندی‌شده و همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی ارائه می‌شوند.

دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک مخاطب اصلی این کتاب هستند.

فهرست مطالب کتاب