معرفی و دانلود PDF کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار | علی سعدالهی | انتشارات بشری

بسیاری از اختلالات در تولید آواهای گفتاری متاثر از اشکالات فکی – دندانی است. علی سعدالهی، الهام فاطمی و لاله شاهرخی راد در کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار این موضوع را در ده فصل بررسی کرده و به مباحثی چون آناتومی و عملکرد فک بالا و پایین، ریخت‌شناسی و حالت بافت نرم، تکامل اکلوژن طبیعی، مال اکلوژن و… می‌پردازند.

کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار مناسب چه کسانی است؟

فصل اول: آناتومی و عملکرد فک بالا

فصل دوم: آناتومی و عملکرد فک پایین

فصل سوم: ریخت‌شناسی و حالت بافت نرم

فصل چهارم: تکامل اکلوژن طبیعی

فصل پنجم: مال اکلوژن

فصل ششم: علت‌شناسی ناهنجاری‌های فکی – دندانی

فصل هفتم: شیوه و جایگاه تولید آواهای گفتاری

فصل هشتم: عملکرد ساختمان‌های دهانی در تولید بهنجار گفتار

فصل نهم: بد عملکردی ساختمانی تاثیرات آن بر تولید گفتار

فصل دهم: تاثیر پروتز دهانی بر روی تولید گفتار

واژه‌نامه

منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

برخلاف فک بالا، در رشد فک پایین هم فعالیت داخل غشایی و هم فعالیت بافت همبند استخوانی اهمیت دارد. الگوی کلی رشد فک پایین را به دو صورت می‌توان نشان داد. بسته به این که محل بررسی کجا باشد، هر دو حالت صحیح می‌باشد. اگر ناحیه محل جمجمه باشد چانه به طرف پایین و جلو حرکت می‌کند. از طرف دیگر اگر اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی کنیم، خواهیم دید که مناطق اساسی رشد فک پایین سطح خلفی صعودی و زواید لقمه‌ای و منقاری می‌باشند و در قسمت قدامی فک پایین تغییرات کمی اتفاق می‌افتد.

چانه محلی است که از نظر رشدی غیر فعال می‌باشد. به دنبال رشد واقعی که در زایده لقمه‌ای فک پایین و در سطح خلفی شاخه صعودی فک پایین اتفاق می‌افتد، چانه به طرف پایین و جلو منتقل می‌شود. تنه فک پایین با رسوب استخوان در سطح خلفی طویل‌تر می‌گردد، در حالی که شاخه صعودی فک پایین از طریق جایگزینی داخل غشایی استخوان در زاده لقمه‌ای همراه با برداشت سطحی، بلندتر می‌شود. می‌توان این‌گونه تصور نمود که روش صحیح رشد فک پایین این گونه است که در حالی که فک پایین به طرف پایین و جلو منتقل می‌شود، با رشد به طرف بالا عقب اندازه آن بزرگ می‌شود. انتقال فک پایین به طرف پایین و جلو عمدتاً به دلیل جابه‌جایی بافت‌های نرم در برگیرنده آن است که در همین جهت جابه‌جا می‌شود.

فهرست مطالب کتاب

معرفی کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1/book/71213

آسیب‌شناسان و دانشجویان حوزه‌ی گفتار و زبان از خواندن کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار بهره فراوان خواهند برد. این اثر به همت انتشارات بشری منتشر شده است.

در بخشی از کتاب تاثیر اختلالات فکی – دندانی بر تولید گفتار می‌خوانیم