معرفی و دانلود PDF کتاب توسعه و نابرابری | محمدجواد زاهدی | انتشارات مازیار

در سه دهه‌ی گذشته از یک سو رشد نابرابری‌های اجتماعی هم در سطوح ملی و هم در سطح بین‌المللی و از سوی دیگر بسط نفوذ جامعه‌شناسی رادیکال و سنت مارکسیستی جامعه‌شناسی در محافل آکادمیک جریان نظریه‌سازی اجتماعی در عرصه مسائل توسعه را به سوی پیدایش نظریه‌های جدیدی هدایت کرد که عمدتاً بر محور برهمکنش میان توسعه‌نیافتگی و نابرابری خاصه میان جوامع صنعتی شده و غیرصنعتی و یا به اصطلاح امروزی‌تر شمال و جنوب متمرکز است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان از نظریه کانون_پیرامون یا مرکز_پیرامون نام برد که بازگوی روابط نابرابر اقتصادی، اجتماعی، علمی و سیاسی میان جوامع پیرامونی و جوامع مرکزی است. اهمیت این جریان‌های نظری به حدی است که امروزه زیر نفوذ این اندیشه حوزه‌ها یا شاخه‌های جدیدی تحت عنوان جامعه‌شناسی توسعه پیرامونی و جامعه‌شناسی نابرابری‌های جهانی در رشته جامعه‌شناسی پدید آمده است.

فهرست مطالب کتاب

بخش دوم به تحلیل و بررسی نابرابری‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرده. در ابتدای این بخش نیز نظریاتی که پیرامون پیدایش و گسترش نابرابری‌های اجتماعی وجود دارد به‌صورت طبقه‌بندی‌شده مطرح می‌شوند. چهره‌های آشنایی چون ماکس وبر، آنتونی گیدنز و کارل مارکس از جمله صاحب‌نظرانی هستند که در بخش دوم با اندیشه‌هایشان درمورد نابرابری اجتماعی آشنا خواهیم شد. به این خاطر که نابرابری‌های اجتماعی به تمامی سطوح زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها نفوذ می‌کند، در فصل نهم کتاب به تفاوت‌هایی که حاصل نابرابری در جامعه هستند اشاره خواهد شد. تفاوت‌هایی که در فرصت‌های زندگی، فرهنگ، رفتار اجتماعی و درآمدها ایجاد می‌شود نمونه‌هایی از پیامدهای ناخوشایند نابرابری به‌شمار می‌رود. در ادامه، روش‌ها و شاخص‌هایی برای تشخیص و سنجش نابرابری‌ها ارائه خواهد شد. شاخص‌های مطرح‌شده در این مرحله مانند معیارهایی هستند که امکان مقایسه‌ی نابرابری‌ها در جوامع مختلف و در دوره‌های زمانی گوناگون را در اختیارمان قرار خواهند داد.

ساختار کتاب از سه بخش کلی و یک پیشگفتار تشکیل می‌شود. البته قسمت پیشگفتار تنها چکیده‌ای از مطالب کتاب نیست، بلکه می‌توان آن را دربردارنده‌ی نکات مهمی دانست که شالوده‌ی کل مطالب را تعیین می‌کنند. تنها با مطالعه‌ی دقیق مطالب مقدماتی این بخش است که می‌توانید اطلاعات سایر بخش‌ها را به‌راحتی دریابید. در ابتدای کتاب با درآمدی کلی از ارتباطی که بین دو موضوع توسعه و نابرابری وجود دارد آشنا خواهید شد. سپس مفاهیم زمینه‌ای در رابطه با توسعه و نابرابری به‌طور مجزا بیان خواهد شد که از موضوعات محوری کتاب حاضر به‌شمار می‌روند.

(این کتاب دارای حجم بیش از 20 مگابایت است، لطفاً قبل از خرید، نسخه نمونه را دریافت و از صحت نمایش کتاب در موبایل یا تبلت اطمینان حاصل کنید.)

کتاب توسعه و نابرابری برای چه کسانی مناسب است؟

شنیدن کلمه‌ی توسعه برای بسیاری از ما یادآور مفاهیم دیگری از جمله رشد، پیشرفت و تکامل است. ممکن است بسیاری از ما تمامی این کلمات را واژگانی برای اشاره به یک مفهوم واحد تلقی کنیم و متوجه تفاوت ظریفی که با یکدیگر دارند نشویم. البته این درک نادرست صرفاً به مخاطبان عادی مربوط نمی‌شود و گاهی برخی از متخصصان حوزه‌ی علوم اجتماعی نیز در درک معنای دقیق توسعه و بازنمود آن در جامعه، تحلیل و برداشت نادرستی دارند. محمدجواد زاهدی با نگارش کتاب توسعه و نابرابری نه‌تنها در شناخت علمی و جامع این مفهوم به شما یاری خواهد رساند، بلکه تبعات و تأثیرات آن را نیز در جهان و زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها برایتان روشن خواهد کرد. کافی است با این اثر خواندنی که مطالب پیچیده را به‌سادگی برای شما بیان کرده، همراه باشید.

معرفی کتاب توسعه و نابرابری

پیشگفتار

مقدمه: درآمدی کلی به رابطه میان توسعه و نابرابری

1. طرح مسأله

2. تعریف مفاهیم زمینه‌ای

1.2. تعریف مفاهیم مرتبط با توسعه

2.2. تعریف مفاهیم مرتبط با نابرابری

بخش اول: توسعه

فصل اول: نظریه‌سازی اجتماعی و توسعه

فصل دوم: نظریه‌های توسعه

1. دسته‌بندی نظریه‌های توسعه

2. مروری بر آراء مهم‌ترین نظریه‌پردازان توسعه

1.2. بائر

2. 2. کالین کلارک

3.2. روزنشتاین – رودان

4.2. آلبرت هیرشمن

5.2. آرتور لوئیس

6.2. نیل اسملسر

7.2. والت ویتمن روستو

8.2. گونار میردال

9.2. آندره گوندر فرانک

10.3. ایمانوئل والرشتاین

فصل سوم: تحول نگرش‌ها و رویکردهای توسعه

1. دسته‌بندی رویکردهای توسعه

2. فرایند تاریخی توسعه

3. روند تحول نگرش‌های و رویکردهای توسعه

فصل چهارم: الگوها و مدل‌های توسعه

1. طبقه‌بندی الگوهای توسعه

2. استراتژی‌های توسعه

3. عناصر عملیاتی مدل‌های توسعه

1.3. مدل توسعه صنعتی

2.3. مدل توسعه کشاورزی

4. توسعه روستایی

فصل پنجم: توسعه و سازمان‌های بین‌المللی

1. سال تأسیس

2. محل استقرار

3. هدف و کارکرد

فصل ششم: ارزیابی الگوها و مدل‌های توسعه

1. ارزیابی رایح‌ترین الگوها و مدل‌ها

1.1. استراتژی جایگزینی واردات

2.1. انقلاب سبز

3.1. استراتژی رشد مبتنی بر صادرات

4.1. الگوی رشد تحت راهبری دولت

5.1. سیاست تعدیل ساختاری

2. نارسایی‌های توسعه

بخش دوم: نابرابری‌های اجتماعی

فصل هفتم: بنیان‌های نابرابری اجتماعی

فصل هشتم: نظریه‌های جامعه‌شناختی نابرابری اجتماعی

1. گروه‌بندی نظریه‌پردازان

2. نابرابری اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران جامعه‌شناسی

1.2. کارل مارکس: نابرابری به‌مثابه‌ی بازتاب مالکیت

2.2. ماکس وبر: نابرابری به‌مثابه‌ی برآیند قدرت، مشروعیت و حیثیت

2. 3. ویلفردو پارتو: نابرابری به‌مثابه‌ی راهی برای تعادل اجتماعی

4.2. گرهارد لنسکی: نابرابری بازتاب قدرت و امتیاز

5.2. وسترگارد و رسلر: نابرابری محصول مالکیت خصوصی

6.2. فرانک پارکین: نابرابری و نظام‌های معنایی

7.2. آنتونی گیدنز: نابرابری محصول ساخت‌یابی نظمی

فصل نهم: جلوه‌های جامعه‌شناختی نابرابری اجتماعی

1. زمینه‌یابی جامعه‌شناختی نابرابری‌های اجتماعی

1.1. نابرابری‌های اجتماعی درون جامعه‌ای

2.1. تفاوت در فرصت‌های زندگی

3.1. تفاوت درآمدی

4.1. تفاوت در پایداری اجتماعی – زیستی

5.1. تفاوت در فرهنگ

6.1. تفاوت در رفتار اجتماعی

7.1. لایه‌بندی‌های اجتماعی

2. نابرابری‌های اجتماعی در بین جامعه‌ها

فصل دهم: روش‌های و شاخص‌های سنجش نابرابری‌های اجتماعی

1. روش‌های سنجش نابرابری

1.1. رویکرد سنجش رفاه

2.1. رویکرد بررسی الگوی مصرف و تغذیه

3.1. رویکرد تعیین خطوط فقر

4.1. ارزیابی نابرابری بدون پیمایش خانوار

2. شاخص‌های نابرابری

3. شاخص توسعه انسانی

فصل یازدهم: پیوند توسعه و نابرابری‌های اجتماعی

فصل دوازدهم: توسعه و دولت رفاه

1. زمینه‌های اجتماعی و سیاسی پیدایش دولت رفاه

2. علل و عوامل مؤثر بر پیدایش دولت رفاه

3. گسترش دولت رفاه

4. وظایف دولت رفاه

5. دولت رفاه در بوته نقد

فصل سیزدهم: جهانی شدن و فرایند توسعه

1. تحول دلالت و مفهوم جهانی شدن

2. مبانی نظری و جامعه‌شناختی جهانی شدن

3. عوامل جهانی شدن و فرایند توسعه

منابع و مآخذ

فهرست اعلام

مشخصات کتاب الکترونیک

محمدجواد زاهدی در کتاب توسعه و نابرابری، ضمن شرح چیستی این دو مفهوم، شما را با نظریات گوناگون و همچنین صاحب‌نظران توسعه، علل وجود نابرابری‌های اجتماعی و نمودهای جامعه‌شناختی آن آشنا می‌کند. کتاب حاضر کوششی است در راه ریشه‌یابی نابرابری‌ها در جامعه و تأثیری که توسعه‌ی ناهمگون در شکل‌گیری و گسترش آن‌ها دارد و از این جهت مطالعه‌ی آن برای برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری بسیار سودمند خواهد بود.

درباره‌ی کتاب توسعه و نابرابری

بخش سوم به ارتباط متقابل و برهم‌کنش دو موضوع توسعه و نابرابری پرداخته است. باز هم مطالعات موردی در این بخش برای درک بهتر مطالب به کمک مخاطب می‌آیند. در فصل دوازدهم کتاب، موضوع «دولت رفاه»، چگونگی و تأثیرات آن نقد شده و در پایان کتاب توسعه و نابرابری، جهانی شدن و تأثیرات آن بر توسعه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این قسمت از کتاب مفهوم جهانی شدن به دقت تحلیل شده و تغییراتی که در گذر زمان درمورد این مفهوم رخ داده بیان می‌شود. سپس مبانی نظری‌ای که جهانی شدن را در چارچوب خود قرار می‌دهند بیان و تحلیل می‌گردند. در ادامه نیز عواملی که موجب شکل‌گیری جهانی شدن هستند و ارتباط آن‌ها با مفهوم توسعه، بیان شده و تحلیل می‌شوند.

از تمامی پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان علوم اجتماعی دعوت می‌کنیم برای آشنایی با ابعاد جامعه‌شناختی مفهوم توسعه و ارتباط آن با نابرابری‌های اجتماعی، حتماً کتاب توسعه و نابرابری را مطالعه کنند.

در بخشی از کتاب توسعه و نابرابری می‌خوانیم

بخش اول کتاب به مفهوم توسعه و زوایای گوناگون آن اختصاص پیدا کرده و در ابتدا با نظریات ایده‌پردازان توسعه آشنا خواهید شد. آرتور لوئیس، کالین کلارک، ایمانوئل والرشتاین و… صاحب‌نظرانی هستند که خلاصه‌ای از مبانی فکری و چارچوب نظری ایشان را در این اثر می‌خوانید. در ادامه، با سیر تحول اندیشه‌های مرتبط با موضوع توسعه آشنا خواهید شد. فرایند تاریخی‌ای که این نظرات را دستخوش تغییر کرده و روند این تحولات در همین بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس الگوهای توسعه به شما معرفی خواهند شد. همینطور مد‌ل‌های توسعه‌ی صنعتی و کشاورزی به بحث گذاشته شده و مدل‌های توسعه نیز به شما ارائه خواهد شد. از آن‌جایی که توسعه در دو سطح داخلی و خارجی امکان‌پذیر خواهد بود، پنجمین بخش از فصل اول به نحوه‌ی توسعه‌ی سازمان‌های بین‌المللی اشاره دارد. در پایان این بخش نیز مدل‌های توسعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند و تعدادی از الگوهای رایج مانند انقلاب سبز، سیستم تعدیل ساختاری و… به‌طور موردی معرفی و سنجیده خواهند شد.

منابعی که محمدجواد زاهدی در صفحات پایانی کتاب ذکر کرده می‌توانند در مطالعات آتی یاری‌رسان شما باشند. نشر مازیار چاپ و انتشار این اثر تحلیلی و جامعه‌شناختی را به عهده داشته.

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/book/76153