معرفی و دانلود PDF کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی | محمدرضا لشگری | نشر هنر و علوم دانشگاهی

فصل 1: ریشه و توان اتحاد و تجزیه

فصل 2: آمار مقدماتی

فصل 3: هندسه تحلیلی  ماتریس

فصل 4: معادله  نامعادله

فصل 5: الگو و دنباله سهمی

فصل 6: تابع و انواع آن

فصل 7: مجموعه‌ها ترکیبیات و احتمال


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/book/68859

معرفی کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی

کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی نوشته‌ی محمدرضا لشگری شامل درس‌نامه، نمونه سؤال‌های آزمون استخدامی و پاسخ‌نامه‌ی آن‌ها است.‌ ریاضی و آمار جزو دروسی هستند که داوطلبان به‌خاطر سختی سؤلات از پاسخ دادن به آن‌ها پرهیز می‌کنند اما با مطالعه‌ی کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی و رعایت راهکاری که محمدرضا لشگری در آغاز کتاب ارائه می‌دهد پاسخ دادن به سؤالت دو درس ریاضی و آمار بسیار راحت خواهد بود.

کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی کتاب حاضر را به تمام داوطلبان آزمون‌های استخدامی توصیه می‌کنیم.

فهرست مطالب کتاب