معرفی و دانلود PDF کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم: مبتنی بر استاندارد CFA | محمد احمدی

معرفی کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم: مبتنی بر استاندارد CFA

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول: فهم و تحلیل صورت‌های مالی

تعاریف، مفاهیم و عناصرتشکیل‌دهنده صورت‌های مالی

سازوکارهای گزارشگری مالی

‌درک صورت سود و زیان

درک ترازنامه

‌درک صورت جریان وجه نقد

درک تکنیک‌های مقدماتی تجزیه وتحلیل

صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)

تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی

سازوکارهای گزارشگری مالی

درک صورت سود و زیان

درک ترازنامه

درک صورت جریان وجه

درک تکنیک‌های مقدماتی تجزیه و تحلیل

صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)

‌بخش دوم: مقدمات ‌بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

مفاهیم بازارها و ابزارهای مالی

‌سهام عادی و ممتاز

اوراق بهادار با درآمد ثابت

شاخص‌های بازار اوراق بهادار

کارایی بازار و بازارهای کارا

نهادهای مالی و کارکردهای آن‌ها

مفاهیم بازارها و ابزارهای مالی

سهام عادی و ممتاز

اوراق بهادار با درآمد ثابت

شاخص‌های بازار اوراق بهادار

کارایی بازار و بازارهای کارا

نهادهای مالی و کارکردهای آنها

بخش سوم: روش‌های کمی مقدماتی

ارزش زمانی پول

مفاهیم آماری

مفاهیم احتمال

ارزش زمانی پول

مفاهیم آماری

مفاهیم احتمال

بخش چهارم: مقدمات امور مالی شرکت

مقدمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای

مقدمات هزینه سرمایه

مقدمات تجزیه وتحلیل نقاط سربه سر و اهرم‌ها

تعاریف مقدماتی مربوط به بازده

مفاهیم پایه ریسک

مقدمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای

مقدمات هزینه سرمایه

مقدمات تجزیه وتحلیل نقاط سربه سر و اهرم‌ها

تعاریف مقدماتی مربوط به بازده

مفاهیم پایه ریسک

بخش پنجم: مقدماتی بر اقتصاد

عرضه، تقاضا و تعادل بازار

نظریه رفتار تولیدکننده و بازار نهاده‌های تولید

هزینه‌های تولید

رفتار تولیدکننده در بازار رقابت کامل

رفتار تولیدکننده در بازار انحصار کامل

مفاهیم بازار رقابت انحصاری

محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها

درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی

عرضه و تقاضای پول و سیاست‌های پولی

عرضه، تقاضا و تعادل بازار

نظریه رفتار تولیدکننده و بازار نهاده‌های تولید

هزینه‌های تولید

رفتار تولیدکننده در بازار رقابت کامل

رفتار تولید کننده در بازار انحصار کامل

مفاهیم بازار رقابت انحصاری

محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها

درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی

عرضه و تقاضای پول و سیاست‌های پولی

بخش ششم: اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای

ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

بورس‌بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام

ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

بورس‌بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام

بخش هفتم: مقررات اصول بازار سرمایه

اصلاحیۀ قانون تجارت

مبحث اول بخش‌های ‌1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12

قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…

قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ضوابط نظارت سبا بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس

دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور العمل ‌کمیتۀ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه مربوط به تعریف سرمایه‌گذار نهادی

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار

دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

‌اصلاحیۀ قانون تجارت

مبحث اول بخش‌های ‌1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12

قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ضوابط نظارت سبا بر فرایند تأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس

دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

دستور‌العمل کمیتۀ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار

دستور‌العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان

دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

بخش هشتم: آزمون آزمایشی اصول بازار سرمایه

سوالات آزمون

نمونه پاسخ نامه

پاسخ‌های تشریحی

کلید آزمون

مشخصات کتاب الکترونیک

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85/book/67681

کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم، بستری را برای شما فراهم می‌کند تا به راحتی بتوانید در آزمون اصول بازار سرمایه به موفقیت دست پیدا کنید. از آنجا که همیشه کمبود و پراکندگی منابع برای شرکت در این آزمون از دغدغه‌های شرکت‌کنندگان بوده است؛ این کتاب، به عنوان منبعی جامع و کامل، شما را برای رسیدن به هدف، یاری می‌کند.

ورود به بازار سرمایه در جهان امروز، نیازمند توانایی‌ و آمادگی‌های گوناگونی است. کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم، نوشته‌ی محمد احمدی، حمید اسلامیان و علی ابراهیم‌نژاد، کتابی‌ست کاربردی و جامع و مخصوص آمادگی در آزمون‌ اصول بازار سرمایه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار نگاشته شده است. این اثر که مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون است، به عنوان راهنمایی کامل، به شما برای موفقیت در این آزمون‌ کمک می‌کند.

درباره‌ی کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم

امروزه‌، همه‌ی ما می‌دانیم که ورود به بازار سرمایه، دیگر به صرف باتجربه بودن یا استعداد داشتن میسر نیست. هرکس که قصد دارد به این بازار پهناور وارد شود، باید درمورد آن، دانش کافی نیز داشته باشد. بدین منظور، سازمان بورس و اوراق بهادار، هرساله آزمون‌هایی برگزار می‌کند که سطح دانش افراد از این بازار را نشان می‌دهد؛ یکی از این آزمون‌ها، آزمون اصول بازار سرمایه است که نه‌تنها اهمیت زیادی دارد؛ بلکه به عنوان پایه‌ای برای دیگر آزمون‌های سازمان شناخته می‌شود.

این کتاب، مناسب کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه و شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه را دارند.

فهرست مطالب کتاب

زبان ساده و در عین حال، پرداختن به جزئیات، از ویژگی‌های متمایزکننده‌ی کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم با سایر کتاب‌هاست. طیف گسترده‌ی نمونه‌سوالات و پاسخ‌نامه‌ی کامل، همان چیزی است که شما برای آزمون پیش رو، به آن نیاز دارید.

کتاب مجموعه تست‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – جلد دوم مناسب چه کسانی است؟