معرفی و دانلود PDF کتاب مهندسی مجدد سازمان: چگونه یک سازمان را بازمهندسی کنیم و از نو بیافرینیم | مجتبی لشکربلوکی

مجتبی لشکربلوکی در سال 1357 به دنیا آمد و در دانشگاه صنعتی شریف، ابتدا در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تحصیل کرد. او سپس در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل در رشته‌ی MBA پرداخت، مدرک دکترایش را در رشته‌ی استراتژی دریافت کرد و ازآن‌پس، مدتی را در دانشگاه‌ها تدریس کرد. از جمله بهترین آثاری که مجتبی لشکربلوکی نوشته می‌توان به کتاب‌های «مدیریت استراتژیک پیشرفته، هنر رقصیدن با استراتژی»، «جعبه‌ابزار استراتژی: استراتژیست‌ها باید به چه ابزارهای مدیریتی مسلط باشند؟»، «ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی»، «جاری‌سازی استراتژی: راهنمای گام‌به‌گام پیاده‌سازی استراتژی» و کتاب حاضر اشاره کرد.

در بخشی از کتاب مهندسی مجدد سازمان می‌خوانیم

جست‌وجو برای دستیابی به راز و رمز مدیریت؛ مدیران و سازمان‌ها را گرفتار چرخه گیج‌کننده‌ای نموده و واژگان کاملاً تازه‌ای را پدید آورده است ولی هنوز هم می‌توان گفت که هیچ راه یگانه‌ای که موقتی؛ مفید و با نتایجی خوب باشد وجود ندارد.

دلیلش این نیست که این دیدگاه‌ها مفاهیم ناچیزی هستند؛ بسیاری از آن‌ها می‌توانند کارگر افتند اما تلقی ما از آن‌ها نباید همچون راهنمای حک شده بر تابلوهای سنگی باشد. تلقی ما باید منعطف باشد و ابزارها هرگاه مورد نیازند به کار گرفته شوند نه این‌که به آن‌ها همچون راهکارهای همیشگی و کامل نگاه شود. مقوله مدیریت همیشه همراه با مدها و آیین‌های روز؛ منادیان و مدعیان این عرصه بوده است. این امر باعث شده که بسیاری از مدیران به یکی از این دو نتیجه باطل برسند:

اهمیت فرآیندی که دگرگونی را اداره می‌کند هم‌سنگ خود اندیشه دگرگون‌ساز است. مدیریت ضعیف دوره گذار؛ آینده سازمان را به خطر می‌اندازد. بخش کلیدی مدیریت دوران گذار توجه به فرآیندی است که سازمان (یا واحد) را از وضع کنونی به آینده می‌برد. اشتباه بزرگ این است که تنها بر محتوای دگرگون‌سازی تکیه و تأکید کنیم و از روند اجرایی آن غافل بمانیم. این در حالی است که شکست بسیاری از سازمان‌ها در دوره انتقال ناشی از نبود برنامه‌ای سنجیده و کارآمد است. از طرفی مراجعه کردن به ابزارها و تکنیک‌ها سازمان‌ها را گرفتار سرگردانی خواهد کرد.

کتاب مهندسی مجدد سازمان، نوشته‌ی مجتبی لشکربلوکی، گزیده‌ای از مهم‌ترین نکته‌ها، ابزارها و نمونه‌ها در تعریف بازمهندسی موفق در سازمان‌ها و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی است و نمونه‌های زیادی از تجربه‌های عملی این پروژه‌ها را معرفی می‌کند. این کتاب آموزشی، ضمن معرفی نوع‌های مختلف اندیشه‌ی بازمهندسی، تمایزها و تشابه‌های این دیدگاه با دیگر رویکردهای تحول سازمانی را نیز بررسی و آن‌ها را با دیگر ابزارهای مدیریتی نسبت‌سنجی می‌کند.

درباره‌ی کتاب مهندسی مجدد سازمان

کتاب مهندسی مجدد سازمان، نوشته‌ی مجتبی لشکربلوکی، یکی از بهترین آثار درباره‌ی مفهوم‌های بنیادی و ریشه‌های این اندیشه است که مفهوم بازمهندسی را از نظر مبنایی، تاریخچه، مبانی و تغییرهای ده‌گانه‌ی مورد انتظار بعد از مهندسی مجدد بررسی می‌کند. نویسنده در فصل اول کتاب، پارادایم جایگزین اصل تقسیم کار و تغییرهای مورد انتظار سازمانی بعد از بازمهندسی را بررسی می‌کند و تفاوت نگرش فرایندی به سازمان با رویکرد متعارف را توضیح می‌دهد. او سپس قاعده‌های کلیدی و اصل‌های مهندسی مجدد سازمان را معرفی می‌کند و متدولوژی‌ها و رویکردهای متفاوت برای بازمهندسی را شرح می‌دهد. نویسنده با بررسی روش‌ها و ابزارهای بازمهندسی، بعضی تکنیک‌های مورداستفاده و نرم‌افزارهای پشتیبان ابزارهای کاربردی این اندیشه را معرفی می‌کند و در ادامه، عامل‌های کلیدی موفقیت در مهندسی مجدد را برمی‌شمارد. مجتبی لشکربلوکی در ادامه‌ی کتاب، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازمهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به تأثیر تفاوت‌های سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی بر بازمهندسی می‌پردازد. او سپس هفت اصل راهنما برای اجرای موفق مهندسی مجدد در سازمان‌های دولتی را معرفی می‌کند و در ادامه تأثیر ویژگی‌های فرهنگی بر نحوه‌ی مدیریت را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

– رویکردهای تازه چیزی جز‌ های‌وهوی کم‌عمق نیستند.

معرفی کتاب مهندسی مجدد سازمان: چگونه یک سازمان را بازمهندسی کنیم و از نو بیافرینیم

همه‌ی سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر یک هدف شکل گرفته‌اند و در این مسیر نیز با انتخاب رویکردی مشخص گام برمی‌دارند. در دهه‌های گذشته، تقریباً همه‌ی آن‌ها رویکردی نسبتاً ثابت را دنبال می‌کردند، اما در سال‌های اخیر که روند تحول‌ها شدت گرفته، دیگر حتی تغییرهای تدریجی برای برپا بودن شرکت‌ها کافی نیست و گاهی بقای هر سازمان، وابسته به انجام تغییر اساسی و زیربنایی در مجموعه است. این تغییرهای اساسی را که درواقع روندهای تغییر فرایندهای اصلی کسب‌وکار و حرکت سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به‌سوی فرایندمحوری است، با عنوان مهندسی مجدد (Business Process Re-engineering) می‌شناسند. این تغییرها باعث خواهد شد که از یک‌سو هزینه‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر روند کسب‌وکار و تلاش برای رقابت در بازار سرعت پیدا کند.

این کتاب به مدیرهای سازمان‌ها و مجموعه‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، و همچنین به کارشناس‌های بخش‌های مربوط به مهندسی مجدد پیشنهاد می‌شود.

با مجتبی لشکربلوکی بیش‌تر آشنا شویم

فصل اول، مفاهیم بنیادی و ریشه‌های مهندسی مجدد

فصل دوم، قواعد کلیدی و اصول مهندسی مجدد سازمان

فصل سوم، متدولوژی‌های مهندسی مجدد

فصل چهارم، متدولوژی منتخب و جعبه‌ابزار مهندسی مجدد

فصل پنجم، عوامل کلیدی موفقیت در مهندسی مجدد

فصل ششم، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازمهندسی

فصل هفتم، مهندسی مجدد در سازمان‌های دولتی

فصل هشتم، مهندسی مجدد در سازمان‌های ایرانی

فصل نهم، بازمهندسی فراسازمانی (فراگیر)

فصل دهم، مدیریت فرآیندها

فصل یازدهم، بازمهندسی مدیریت

فصل دوازدهم، اندیشه استراتژیک با نگرش فرآیندی و فرآیندمحوری

فصل سیزدهم، موقعیت‌یابی مهندسی مجدد در رویکردهای مدیریت تغییر

فصل چهاردهم، اندیشه‌های رقیب بازمهندسی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/book/72735

انتشارات آریاناقلم، کتاب مهندسی مجدد سازمان نوشته‌ی مجتبی لشکربلوکی را به‌عنوان یک اثر جامع در معرفی و تحلیل این اندیشه‌ی مدیریتی منتشر کرده است.

کتاب مهندسی مجدد سازمان مناسب چه کسانی است؟

نویسنده‌ی کتاب مهندسی مجدد سازمان، با اشاره به عامل‌های مؤثر بر پروژه‌های بازمهندسی اجراشده در ایران، ویژگی‌های متدولوژی و ظرافت‌های رفتاری در شرکت‌های داخلی را بررسی می‌کند. او در ادامه، مفهوم بازمهندسی فراسازمانی (فراگیر) را تعریف می‌کند و توضیحی کامل درباره‌ی عنصرهای مؤثر آن مثل زنجیره و سیستم خلق ارزش، مثلث مهندسی مجدد فراگیر، پرسش‌های کلیدی در فرایندهای سه‌گانه، مدیریت شبکه‌ی تأمین یا عرضه، پارادایم سازمان‌های بدون مرز و سازمان مجازی ارائه می‌کند. او در فصل دهم به توضیح شیوه‌های مدیریت، شناخت، ترسیم و نگاشتِ فرایند می‌پردازد و سپس نگرش فرایندگرا، ارزیابی و پاداش‌دهی فرایندمحور، و ویژگی‌های کار در محیط فرایندی را تشریح می‌کند.

نویسنده سپس به بررسی چالش‌های فراروی سازمان‌های جدید می‌پردازد و سپس اندیشه‌ی استراتژیک با نگرش فرایندی را توضیح می‌دهد. مجتبی لشکربلوکی در این بخش نظریه‌های مختلف مدیریت راهبردی با گرایش‌های درون‌سازمانی و بیرونی را بررسی می‌کند و به معرفی نوع‌های مختلف منابع سازمانی و ارزش رقابتی آن‌ها می‌پردازد. به باور او، فرایندها، جان‌مایه‌ی قابلیت‌ها و شایستگی‌ها هستند و اندیشه و تفکر استراتژیک باید در تعامل با نگرش فرایندی قرار گیرد. نویسنده در فصل سیزدهم کتاب مهندسی مجدد سازمان، نوع‌های مختلف بازمهندسی را معرفی می‌کند و سپس اندیشه‌های رقیب آن مانند تولید ناب، شش‌سیگما، نوآوری مدیریت، مهندسی ارزش، طراحی آرمانی و برنامه‌ریزی تعاملی و مدیریت کیفیت فراگیر، و تشابه‌ها و تمایزهای آن‌ها با بازمهندسی را تحلیل و بررسی می‌کند.

– یک متدولوژی یا رویکرد می‌تواند پاسخ همه مشکلات باشد.

فهرست مطالب کتاب