معرفی و دانلود PDF کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر | امین دالوند | انتشارات اودیسه

تشکرنامه

مقدمه

فصل اول: یادآوری

فصل دوم: تبدیلات

فصل سوم: بسط توابع بر حسب توابع متعامد

فصل چهارم: معادلات دیفرانسیل معمولی

فصل پنجم: حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

فصل ششم: مقدمات مهندسی

فصل هفتم: انتقال حرارت

فصل هشتم: انتقال جرم (پدیدۀ نفوذ)

فصل نهم: اصول جریان در مخزن نفت

فصل دهم: مکانیک سیالات

منابع

پیوست

واژه‌نامه

مشخصات کتاب الکترونیک

ریاضیات، مهم‌ترین مبحث در رشته‌های مهندسی است که پایه‌ی اصلی تئوری این رشته را شکل می‌دهد. بنابراین هر کسی که خیال مهندس شدن در سر دارد، باید ابتدا مهارت‌های محاسباتی و ریاضی خودش را تقویت کند. ازاین‌رو، امین دالوند و زهرا شکوری با همکاری یکدیگر کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر را تألیف کرده‌اند تا راهنمای تمام کسانی باشد که دچار ضعف محاسباتی‌اند. کتاب پیش رو، متشکل از ده فصل است که شماری از آن‌ها را وزارت علوم و تحقیقات با هدف آموزش حل تحلیلی معادلات با مشتقات نسبی و معمولی تألیف کرده است.

کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر را به‌طورکلی می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد. بخش اول که فصل یک تا پنج را شامل می‌شود، به آموزش مفاهیم پایه‌ی ریاضی اختصاص دارد. در این فصل، اصول اولیه با زبانی ساده توضیح داده شده تا دانشجویان بتوانند با تقویت مهارت‌های خود، حل معادلات تحلیلی را پیش بگیرند. معرفی مهم‌ترین ابزارهای حل مسائل مهندسی هم به این بخش اختصاص دارد.

در مجموع، می‌توان کتاب پیش رو را منبعی جامع برای تقویت دروس معادلات دیفرانسیل، معادلات با مشتقات جزئی ریاضیات مهندسی، بخش تحلیلی کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت و مهندسی شیمی به حساب آورد. این کتاب به‌ همت انتشارات اودیسه منتشر کرده است.

کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر برای چه کسانی مناسب است؟

حل معادلات، به دو روش تحلیلی و عددی صورت می‌گیرد که روش تحلیلی، به دقت بالا در انجام محاسبات معروف است و روش عددی، عمدتاً غیردقیق به شمار می‌رود. بااین‌حال مهندسان برای حل معادلاتی که حل تحلیلی آن‌ها خیلی طولانی باشد، از روش عددی استفاده می‌کنند.

روش‌های مدل‌سازی و شرایط حل معادلات هم نیمه‌ی دوم کتاب را تشکیل می‌دهد. این بخش بیشتر بر مباحث مهندسی تمرکز دارد و معادلات در شرایط پایا و ناپایا به کمک روش‌های مطرح‌شده در نیمه‌ی اول حل می‌شوند. این قسمت به توصیه‌ی نویسندگان، هم برای یادگیری و هم برای تدریس مناسب است.

کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر نوشته‌ی امین دالوند و زهرا شکوری راهنمایی کاربردی برای تقویت اصول پایه‌ی ریاضیات است که در نهایت، به مهندسان در حل معادلات پایا و ناپایا کمک می‌کند.

درباره‌ی کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر

دانشجویان رشته‌های معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی مخاطب اصلی این کتاب‌اند.

فهرست مطالب کتاب

معرفی کتاب کاربرد ریاضیات تحلیلی در مهندسی نفت؛ شیمی و پلیمر

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1/book/57336