معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – انگلیسی 3 (WorkBook) | حسن بلند | انتشارات خیلی سبز

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – کتاب کار انگلیسی 3 (WorkBook) نوشته‌ی حسن بلند و منیره سادات هاشمی، از سوی انتشارات خیلی سبز منتشر شده و در دسترس دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم ریاضی قرار دارد.

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – انگلیسی 3 (WorkBook) مناسب چه کسانی است؟

کتاب حاضر منبع کارآمدی برای آمادگی شما در امتحانات نهایی است. درسنامه‌های این کتاب شامل ترجمه‌ی واژگان درس‌های کتاب انگلیسی 3 است. علاوه بر درسنامه‌های آموزشی، پاسخ تشریحی تمرین‌های کتاب درسی نیز در این اثر آورده شده است. آزمون‌های نوبت اول و دوم به انضمام جدول بارم‌بندی درس زبان انگلیسی 3 نیز در کتاب حاضر ارائه شده است.

دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم ریاضی که قصد دارند ضمن یادگیری مطالب درسی، در امتحانات پایان نیمسال‌ها به نتیجه‌ی مطلوب دست پیدا کنند، مخاطب کتاب کار انگلیسی 3 هستند.

مشخصات کتاب الکترونیک

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-3-WorkBook/book/71545

معرفی کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – انگلیسی 3 (WorkBook)

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – انگلیسی 3 (WorkBook)، تألیف حسن بلند و منیره سادات هاشمی، یک منبع آموزشی جامع در جهت تقویت ترجمه و یادگیری کتاب انگلیسی 3 است. این اثر درسنامه‌ی کاربردی از کلیه‌ی مباحث کتاب درسی را به‌علاوه‌ی پاسخ تشریحی پرسش‌ها در برمی‌گیرد.

درباره‌ی کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – انگلیسی 3 (WorkBook)