معرفی و دانلود PDF کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی | امیرحسین قدیانی منفرد | انتشارات خیلی سبز

پاسخ تشریحی که از سوی مؤلفین تهیه شده، از مزایای این کتاب کمک آموزشی است. در پایان کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی، جدول بارم‌بندی درس هویت اجتماعی درج شده که به شما کمک می‌کند وقت خود را بر اساس میزان اهمیت هر درس تنظیم کنید. همچنین، نمونه سوالات امتحانات خرداد سال 1400 درس هویت اجتماعی در پایان این کتاب قرار دارد که منبع کارآمدی برای آشنایی با سوالات امتحانی این درس است.

دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی ریاضی که می‌خواهند نمره‌ی مناسبی از امتحان درس هویت اجتماعی کسب کنند، مخاطبان این کتاب هستند.

فهرست مطالب کتاب

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/book/71557

درس 1: کنش‌های ما

درس 2: پدیده‌های اجتماعی

درس 3: جامعه و فرهنگ

درس 4: ارزیابی فرهنگ‌ها

درس 5: هویت

درس 6: بازتولید هویت اجتماعی

درس 7: تحولات هویتی جامعه

درس 8: بعد فرهنگی هویت ایران

درس 9: بعد سیاسی هویت ایران

درس 10: ابعاد جمعیتی و…

آزمون‌ها

مشخصات کتاب الکترونیک

درسنامه‌های این کتاب، به دو شکل درسنامه‌های سوال‌های امتحانی و درسنامه متن‌محور بر اساس نیازهای یادگیری هر درس تدوین شده است. درسنامه سوال‌های امتحانی شامل پرسش‌ها و پاسخ‌هایی از خط به خط کتاب درسی و درسنامه متن‌محور متناسب با دروس مفهومی می‌باشد.

معرفی کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی

کتاب گام به گام دوازدهم تجربی – هویت اجتماعی، نوشته‌ی امیرحسین قدیانی منفرد و مینا طاشی است که از سوی انتشارات خیلی سبز منتشر شده و در دسترس دانش‌آموزان این مقطع قرار دارد.

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی مناسب چه کسانی است؟

کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی، تألیف امیرحسین قدیانی منفرد و مینا طاشی، منبع آموزشی کمک درسی کتاب هویت اجتماعی مقطع دوازدهم رشته‌ی ریاضی است.

درباره‌ی کتاب گام به گام دوازدهم ریاضی – هویت اجتماعی